Phone:+1-914-289-0202
Fax:+1-914-289-0222
sales@o2xygen.com
pdf icon = datasheet available
Mfg Part Mfg Qty
V-668 HiQ MAGNETICS 34
V-80C32-25D 1840
V-9064A BUD INDUSTRIES 1
V6130DL8A EMM 1134
V6130SO8A EMM 1467
V613155309 1
LEVER ASSY
V613314S EMM 550
V613ME03 Z-COMMUNICATIONS 64
V6144CAESJNPF Advanced Crystal Technology 40
61.44MHZ ACT1100 CAESJN
V614ME01 Z-COMM 58
V614ME02 15
V614ME09 ZCOMM 1285
V6150018P EMM 378
V6150018S 1161
PWR surv & SW Monitoring
V61508S EMM 81
V6150V01DL8A EMM 258
V6150V01SO8A EMM 75
V6155 ¦EM 25
V61558P EMM 1000
V61558S EMM 244
V61558SBD EMM 9991
V6155SO8B EMM 2150
V61568P EMM 1
V61575M 6
V61577M 12
V615HC YAG 30000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 15H
V6160008 INTE 3
V6160HC YAG 85000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 160H
V616HC YAG 45000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 16H
V616KC1 YAG 70000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 16K
V616ME05 Z-COM 879
V616ME10 Z-COMM 86
V616PC10 Z-COMM 182
V61705204713 EMM 1
V61708PI EMM 1
V6170DL8A EMM 602
V617514P EMM 1
V617515P EMM 40
V617H8C YAG 100000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 17H8
V6180HC YAG 40000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 180H
V618HC YAG 55000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 18H
V618SE02 Z-COMM 54
V61B413AA2000 IMI NORGREN 0
V61B511AA3000 IMI NORGREN 0
V61C01-80 4
V61C01P40 HARRI 100
V61C01P40L VITE 8
V61C01P50 VITE 22
V61C01P50L VITE 67
V61C01P65L VITE 4
V61C01P80 VIT 2
V61C02P-65 VIT 16
V61C02P50 VITEL 2
V61C02P50L VITE 20
V61C10S501 VSLI 1
V61C16 VIT 394
V61C16-P55L VIT 6
V61C1645L 33
V61C16545L VITALIC 6
V61C16555L VITA 191
V61C1655L VITA 1
V61C16F-70L VIT 9
V61C16F35L VIT 2
SOIC
V61C16F45 SMT 534
V61C16F45L vitelic 1450
V61C16F55 VIT 9
SOIC
V61C16F90 VITA 2
V61C16P-12 VIT 22
V61C16P-15 VIT 9
V61C16P-35 VIT 270
V61C16P-45L VIT 3459
V61C16P-55 VIT 5
V61C16P-70LP-70L VL 37
V61C16P35-P35 VL 270
V61C16P35L VIT. 35
V61C16P45 VIT 225
V61C16P5555NS VIT 4
V61C16P55L8X2K 154
V61C16P70 VITL 15
V61C16P70L V 2
DIP
V61C16P70L70NS VIT 13
V61C16P70LRFB VARA 6
DIP(TUBE)
V61C16P7CL VITA 1
V61C16P7OL 81
V61C16P90 MOSEL 2
V61C16S VIT/87 10
V61C16S-55 VIT 320
DIP
V61C16S-55L VLS 16
INTEGRATED CIRCUITS
V61C16S35 VITELIC/ 13
DIP
V61C16S35L V 2
DIP
V61C16S45L VITALIC/ 582
V61C16S45L300M VIT 2
V61C16S70L VIT/88 1305
V61C1825615R MOSE 60
V61C2P90 89+ 4
V61C31161024-10K MOSEL 1
V61C31161024-10T MOSEL 1
V61C31161024-12K MOSEL 83610
V61C31161024-12T MOSEL 41850
V61C31161024-15K MOSEL 2332
V61C31161024-15T MOSEL 44550
V61C3116102420K MOS 1
V61C3116102420P MOSE 34115
V61C3116102420T MOS 1702
V61C318102415T MICSE 15
V61C32AJ90 VITA 1
V61C32C70L 2
61C32C-70L
V61C32C70LX 13
V61C32D70 OKI 1
DIP
V61C32P-55 VIT 9
DIP
V61C32P-90 VIT 2
DIP
V61C32P-90L VIT 134
DIP
V61C32P55L VIT 34
V61C32P70 VIT 39
DIP
V61C32P70-P70 VAR 39
V61C32P70L 8944 50
V61C32P70L-P70L VAR 10
V61C32P90-P90 VAR 11
V61C51161024 VITEL 3273
V61C51161024-12K MOSEL 5
V61C51161024-12T MOSEL 44550
V61C51161024-15K MOSEL 1
V61C51161024-15T MOSEL 10861
V61C5116102410K MOSEL 16
V61C5116102410T MICSE 10800
V61C5116102415KTP MOSEL 1000
V61C5116102415TC Vitelic 5568
V61C5116102420T MOS 2700
V61C51161024L12K MOSEL VITELIC 5
V61C516102410K MOSE 4687
V61C5166102415K MOSE 1393
V61C5181024 MOSEL 0
V61C5181024-15R MOSEL 1
V61C518102410R MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V61C518102410T MOSEL 1
V61C518102412R MOSEL SEMICONDUCTOR 249
V61C518102412T MOT 1325
V61C518102415T MSL 1129
V61C518102420R MOS 578
V61C518256-12R MOSEL 312
V61C518256-12T MOSEL 993
V61C518256-15R MOSEL 3567
V61C518256-15T MOSEL 3450
V61C51825610 MOSEL 28495
V61C51825610R MOSEL 963
V61C51825610T MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V61C51825615 MOSEL 34528
V61C51825615RTP MOSEL 1122
V61C518256L15R MOT 769
V61C5182615R MOSE 60
V61C5825615R MOSE 39424
V61C62-45 VIT/86 1125
IC
V61C62-45N.S 21
.3" 16K X 4 STATIC
V61C62-45N.S 21
.3" 16K X 4 STATIC
V61C6245N.S6264-45 21
V61C628-45 SONY 10000
V61C62P VIT 14
PDIP
V61C62P-35 SONY 5000
V61C62P-45L SONY 11
V61C62P-45L DIP
V61C62P-45P-45 VT 284
V61C62P-55 SONY 4
V61C62P-55 DIP
V61C62P-55L SONY 15
V61C62P-55L DIP
V61C62P-70L VIT 559
IC
V61C62P4 SONY 16500
V61C62P45 V 284
DIP
V61C62P5 SONY 18500
V61C62P70 VITL 559
V61C67P-35 V 20
DIP
V61C67P35L 1
IC'S
V61C67P55 1
IC'S
V61C67P70 VITELICCORP 60
V61C68D45LI MOSE 190
V61C68P45 6
DIP
V61C68P45L SONY 461
V61C68P55L VIT 8
DIP20
V61H5C YAG 40000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 1H5
V61K21C YAG 15000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 1K21
V61K6C YAG 45000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 1K6
V61L1 Siem 44
V61V16P35-P35 VAR 270
V61X VAR 99
V62 2
V620 PHILMORE 3
V6200HC YAG 65000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 200H
V6200KC YAG 5000
0603CHIP RES. 1/10W 5% 200K
V6200SP HFENOINE 180
V6203614-01XE TI 0
V620473301XE TI 0
V620473302XE TI 0
V620560601XE TI 0
V620662201XE TI 0
V620K5C1 YAG 370000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 20K5
V620ZA05 HARRIS 1500
V621 AB 2700
V621ME01 ZCOMM 98
V621P 50
V621PBLINK 436
V621V628TLBX5380TLBX5 25
V622 AB 1400
V6221HC YAG 600000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 221H
V62256A-25RC MOSEL/94 8
32K X 8 SOJ
V62256A-45RC MOSEL/93 4
32K X 8 SOJ
V62256L-10PC MOSEL/92 12
32K X 8 DIP
V62256L-12PC MOSEL/92 3
32K X 8 DIP
V62256L-85PC MOSEL/92 4
32K X 8 DIP
V62256L70PC MOSEL/92 20
32K X 8 DIP
V622K1C1 YAG 70000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 22K1
V622P 50
V623 DIV 3090
V6236B ASSM 336
KOELVEER TO5.39 12MM
V623P 98
V6240KC YAG 5000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 240K
V6240TM3 JACK 525
V62420221162202 VIKAY 0
V624202311222 VIKAY 13
V6246BN ASSM 1
AFST BUS L10 M3 D6
V6246CN MISC 1
AFST BUS L15 M3 D6
V6246IN ASSMANN 1
V6247BN ASSM 840
AFST BUS L10 M4 D8
V624ME01 Z COMM 240
V624ME01
V625 9
08-02688/5345US/HAYE
V625181024LL7W SONY 50000
V62518256L70F VIT 2000
SRAM
V62518256LL70F MOT 10000
V6254A ASSMANN 5
V6254B ASSM 40
AFST BUS L8 BI 3,2 BU 6
V6254C MISC 25
AFST BUS L10 BI 3,2 BU 6
V6254D MISC 1138
AFST BUS L12 BI 3,2 BU 6
V6254H MISC 600
AFST BUS L25 BI 3,2 BU 6
V6255A 1700
V6255C ASSM 1100
AFST BUS L10 BI 4,3 BU 8
V6255E 79
V6256A ASSM 2
AFST BUS L5 M3 S5 F/M ME
V6256B 215
V6256C ASSM 3
AFST BUS L10 M3 S5 F/M
V6256D AMN 74
V6256E 770
V6256E15MM ASSM 500
V6256G ASSM 2
AFST BUS L20 M3 S5 F/M
V6256H ASSM 695
AFST BUS L25 M3 S5 F/M
V6256K 236
V6256L ASSM 555
AFST BUS L35 M3 S5 F/M
V6257A ASSM 44
AFST BUS L5 M4 S7 F/M
V6257B ASSM 1148
AFST BUS L8 M4 S7 F/M
V6257C ASSM 300
AFST BUS L10 M4 S7 F/M
V6257D ASSMANN 2
V6257E MISC 400
AFST BUS L15 M4 S7 F/M
V6257G MISC 180
AFST BUS L20 M4 S7 F/M
V6257H ASSM 39
AFST BUS L25 M4 S7 F/M
V6257L MISC 70
AFST BUS L35 M4 S7 F/M
V6257M ASSM 3
AFST BUS L40 M4 S7 F/M
V6258A MISC 3
AFST BUS L10 M5 S8 F/M
V6258D MISC 300
AFST BUS L18 M5 S8 F/M
V6259B ASSMANN 2
V625K5C1 YAG 760000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 25K5
V625LA10 Semicond 999
10MM EPOXY RADIAL
V625LA10CV625LA10 CPC 642
625LA10
V625LA40A Semicond 500
14MM EPOXY RADIAL
V625LA40AP LITTELFUSE 10000
V625LA80B Semicond 493
20MM EPOXY RADIAL
V625LA80BP LITTELFUSE 0
V625LS10 Semicond 999
10MM RADIAL T/REEL
V625LS40A Semicond 999
14MM RADIAL T/REEL
V625LS80B Semicond 800
20MM RADIAL T/REEL
V625PX Dantona 23
V625U 200
VARTA V625U ALKALI-MG KNOPFZEL
V6260D ASSMANN 4
V6260E ASSMANN 0
DIST. F/F H=30 ESAG=8 M4
V62617400BJ-7 VAN/ 2
V62618165CJ6 VIT 10
V6264ASC07LL ZMD 34
V6264ASC70 zmd 400
V6264LL70P VIC 227
V6264P-15L VLSI 1
V6264P10L HIT 4
DIP
V6264P12L 289
V626K1C YAG 185000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 26K1
V627HC1 YAG 45000
0603CHIP RES. 1/10W 1% 27H
V628KHKC1 YAG 40000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 28K
V6290100SE ASSMANN 0
V62C16 VIT 18
V62C16-P-15 VIT 6
V62C16-P15L VIT 15
V62C16P10L VTI 1
DIP
V62C16P10LSP VIT 1
62C16
V62C16P12C VITALIC 2
V62C16P12L VITEC 6
DIP
V62C18256L35P Mosel Vitelic 47500
V62C18256LL70T MOSEL VITELIC 209
V62C1864L70P 11
V62C21164096L70B 879
V62C21164096L70BI 377
V62C21164096L85B 15400
V62C21164096L85BI 907
V62C21164096LL70B 612
V62C21164096LL70BI 68200
V62C2164096L70B 1516
V62C2164096L85B 1691
V62C2164096LL70B 978
V62C218256L35F MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C218256L35T MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C218256L70F MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C218256L70T MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C218256LL35F MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C218256LL35FI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C218256LL35T MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C218256LL35TI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C218256LL70F MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C218256LL70T MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C2184096L85B MOSEL 258
V62C2184096LL85BI MOSEL 80
V62C25610L 1
V62C256F16LI SMT 9
V62C256P-12L VIT 3
PDIP
V62C256P-15L VIT 14
PDIP
V62C256P10L V 2
DIP
V62C256P10L100NS VLSI 58
V62C256P12L-P12L VT 11
V62C256PI10L VITA 2
V62C2804096L70B 138
V62C2804096L85B 71
V62C2804096LL70B 373
V62C311610241215T Mose 10000
V62C31161024L35K MOSEL SEMICONDUCTOR 827
V62C31161024L35KI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C31161024L35T MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C31161024L35TI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C31161024L70K MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C31161024L70T MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C31161024L70TI 83
V62C31161024LL35K MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C31161024LL35KI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C31161024LL35T MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C31161024LL35TI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C31161024LL70K MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C31161024LL70T MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C31164096L55B 27
V62C31164096L70B 57
V62C3181024L35F MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C3181024L35FI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C3181024L35TI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C3181024L35WI MOSEL SEMICONDUCTOR 22
V62C3181024L45F MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C3181024L45FI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C3181024L55F MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C3181024L55FI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C3181024L70F MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C3181024L70FI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C3181024L70T MOSE 10
V62C3181024L70TI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C3181024L70W MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C3181024LL70T MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C3181024LL70TTP MOSEL 1000
V62C3181024LL70W MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C31825635F MOS 23400
V62C31825635T MOS 76409
V62C318256L-70F MOS 25000
V62C318256L25R 1541
V62C318256L35F MOSE 114
V62C318256L35FI MOSEL SEMICONDUCTOR 25
V62C318256L35P MSL 559
V62C318256L35T VITALIC 90
32X8 SRAM 9702 DC TSOP
V62C318256L35TI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C318256L55P1 MOSEL SEMICONDUCTOR 13
V62C318256L70 n/a 410
V62C318256L70FI MOSEL SEMICONDUCTOR 25
V62C318256L70FT 2000
V62C318256L70FTP MOSE 71302
V62C318256L70P Mose 1650
V62C318256L70T VITALIC 1476
32X8 SRAM 9702 DC TSOP
V62C318256L70TI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C318256LL 139
V62C318256LL35F MOSEL SEMICONDUCTOR 21961
V62C318256LL35FI MOSEL 11250
V62C318256LL35P VITALIC 4181
V62C318256LL35T MOSEL SEMICONDUCTOR 828
V62C318256LL35TI MOSEL SEMICONDUCTOR 1926
V62C318256LL35TTP MOSEL 1000
V62C318256LL70F MOSEL 376
V62C318256LL70T MOT 4680
V62C318256LL70TT 332
V62C318256LL70TTP MOSEL 2000
V62C31864L35 MOSE 15163
V62C31864L35F MOSE 153
V62C31864L35FI MOSEL SEMICONDUCTOR 13
V62C31864L35T MOSE 11500
V62C31864L35TI MOSEL SEMICONDUCTOR 13
V62C31864L70F MOSE 1382
V62C31864L70P MOS 1697
V62C31864L70T MOS 68204
V62C31864LL MOS 6677
V62C31864LL35F MOSEL SEMICONDUCTOR 6653
V62C31864LL35FI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C31864LL35P MOSE 9922
V62C31864LL35PI 100
V62C31864LL35T MOS 41
V62C31864LL35TI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C31864LL45F MOSEL SEMICONDUCTOR 13
V62C31864LL45P MOSEL SEMICONDUCTOR 25
V62C31864LL45T MOSEL SEMICONDUCTOR 13
V62C31864LL55F MOSEL SEMICONDUCTOR 13
V62C31864LL55P MOSEL SEMICONDUCTOR 25
V62C31864LL55T MOSEL SEMICONDUCTOR 13
V62C31864LL70F MOS 8954
V62C31864LL70P MOS 1663
V62C31864LL70T MOS 5762
V62C3802048L85T 455
V62C5116102410121 Mose 10000
V62C51161024L35K MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C51161024L35T MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C51161024L70K MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C51161024L70T MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C5121024L70W Vitleic 9600
V62C5121024T70L MOT 4048
V62C51281024LL70W VIT 9992
128KX8 SOP 5.0V T/P
V62C512856L70 UNKNWN 4
V62C518024LL70P MSL 4
V62C5181024 50
V62C518102435TI 300
V62C518102470P MOS 10000
V62C5181024C70T MOSEL 9000
V62C5181024KK70P MOSE 13270
V62C5181024L MOSEL VITELIC 80
V62C5181024L35F MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C5181024L35FI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C5181024L35P Mosel 1
SRAM
V62C5181024L35PI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C5181024L35T MOSEL 454
128K X8 STATIC RAM
V62C5181024L35TI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C5181024L35W MOT 10
V62C5181024L35WI MOSEL SEMICONDUCTOR 22
V62C5181024L35WTP 6000
V62C5181024L35WTPKM681000CLG5L MOSEL VITELIC 6000
V62C5181024L45F MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C5181024L45FI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C5181024L55F MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C5181024L55FI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C5181024L70 MOS 127393
V62C5181024L70FI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C5181024L70L MOSEL 10500
V62C5181024L70P MICSE 5
V62C5181024L70T MOSEL 4048
V62C5181024L70W MICSE 6
V62C5181024L70WT MOSEL 5000
V62C5181024L70WTP MOSEL 1000
V62C5181024L70WTPKM681000CLG7L MOSEL VITELIC 1000
V62C5181024L7WT 5000
V62C5181024LL35F MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C5181024LL35FI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C5181024LL35T MOSEL 20000
V62C5181024LL35W MICSE 22054
V62C5181024LL35WI 1
R-A OCT 2ND
V62C5181024LL35WTP MOSEL 20000
V62C5181024LL45F MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C5181024LL45FI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C5181024LL55F MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C5181024LL55FI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C5181024LL7 30000
V62C5181024LL70 MOSE 30000
V62C5181024LL70F MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C5181024LL70FI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C5181024LL70P MICSE 24
V62C5181024LL70P128K MOSE 4389
V62C5181024LL70PMOS MOSAID INC 1092
V62C5181024LL70T MOSEL 464
V62C5181024LL70TT MOSE 3000
V62C5181024LL70W MOT 1169
V62C5181024LL70WTP MOSE 18241
V62C5181024LL7P 3
V62C5181024LL7W MOS 10000
V62C5181024LLL70W MOSEL VITELIC 80
V62C518102LL70P SAMS 4389
V62C51816502K60 MOSEL 3900
V62C5181864LL70P VIT 1001
V62C518256 MOSEL 5000
V62C5182566LL70P MOSEL 76
V62C518256H70F 17000
V62C518256L-35FC MOS 1
V62C518256L-70P MSL 2
V62C518256L-70T MOS 2
V62C518256L20T VIT 2
V62C518256L25R VIT 8893
V62C518256L25RT 1000
V62C518256L25RTP MOSE 277819
V62C518256L35F 18750
V62C518256L35FI MOSEL SEMICONDUCTOR 20
V62C518256L35FT MOSEL 995
V62C518256L35FTP MOSE 3430
V62C518256L35P MICSE 10
V62C518256L35PI MOSEL SEMICONDUCTOR 20
V62C518256L35T MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C518256L35TI MOSEL SEMICONDUCTOR 1
V62C518256L35W MOSAI 2600
V62C518256L70F MICSE 3
V62C518256L70FT 2376
V62C518256L70FTP 381
V62C518256LL MOSEL 35503
V62C518256LL-70 MOS 8
V62C518256LL35F MOSEL 14
V62C518256LL35FI MOSEL 694
V62C518256LL35FOBS Mose 100
V62C518256LL35P MOSEL 13
V62C518256LL35T MOSEL 143
V62C518256LL35TI MOS 9272
V62C518256LL70600 MOSEL-V 590
V62C518256LL70E MOSEL 20
V62C518256LL70F MOT 75
V62C518256LL70F62 MOSE 10190
SOP,62256-70LL
V62C518256LL70FI MOSE 58093
V62C518256LL70FTEST MOSEL 690
V62C518256LL70FTP MOSEL 12560
V62C518256LL70P MICSE 391
V62C518256LL70PF MOSEL 300000
50K/MIN
V62C518256LL70PI 124
V62C518256LL70PMOSEL 4
V62C518256LL70POBS Mose 25
V62C518256LL70PVITELIC Mosel 391
V62C518256LL70T MOT 397
V62C518256LL70TP MOS 42224
V62C518256LL70TT 2000
V62C518256LL70TTP MOSE 1000
V62C518256LLTOFTP UNITRODE 50
V62C51825LL70F MOSE 300
V62C51856L70F VITEL 2000
V62C5186470F MOSEL 930
V62C5186470L MOSEL 50000
V62C5186470P MOSEL VITELIC 0
V62C51864L-70F MSL 1
V62C51864L-70P MSL 2
V62C51864L35F MOS 389
V62C51864L35FI MOSEL SEMICONDUCTOR 13
V62C51864L35P MOSEL VITELIC 408
V62C51864L35PI MOSEL-VITELIC 25
V62C51864L55F MOS 4612
V62C51864L55P MOS 4669
V62C51864L70FC 9
V62C51864L70PMOZEL 11
V62C51864LL-70F MOSEL VITELIC CORPOR 1310
V62C51864LL35F MOSEL SEMICONDUCTOR 13
V62C51864LL35P Mosel 7494
(OBS)
V62C51864LL35PI VIT/ 156
V62C51864LL35POBS Mose 1097
V62C51864LL35T MOSEL SEMICONDUCTOR 13
V62C51864LL70FOBS Mose 499
V62C51864LL70P MOSEL 650
V62C51864LL70T MOSEL SEMICONDUCTOR 13
V62C64 VIT 10
V62C6410L VIT 11
V62C64F-15L 25
V62C64F70L VITELI/8 4
V62C64P-10L V/8/6 181
IC
V62C64P-12L VLSI 1
DIP
V62C64P-12LNEW VLSI 63
V62C64P-15LP-15L VT 6
V62C64P-70L VIT 1
V62C64P12 VIT 104
V62C64P12
V62C64P12L120NS VISHAY 1
V62C64P12LVTL8 6
V62C64P12LVTL87 343
V62C64P15L VLSI 2
DIP
V62C64P15L150NS VISHAY 9
V62C64P1S6 VIT 12
V62C64P70L70NS VISHAY 1
V62C64P70LPULL VIT 10
8KX8 DIP
V62C6UP12L VIT 22
V62C81024LL70P VIT 4460
V62HC YAG 7750000
0603CHIP RES. 1/10W 5% 2H
V62K4C YAG 50000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 2K4
V62K67C YAG 95000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 2K67
V62K7C YAG 100000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 2K7
V62QK02 BACO 0
V6300 EMM 3
V630000 182
V63000SOT89 EMM 4
V6300AQ8 emmicro 900
V6300AQ8SI EMM 4
V6300ASP5B EM 5000
V6300C 4000
omni
V6300CJLOT223 EMM 1
V6300CSOT223BD EMM 6440
V6300CSOT223TR EMM 1000
V6300CSOT223TREMM 1000
V6300CSOT235L EMM 122
V6300CSP5B EMM 6000
V6300CST3B EMM 6000
V6300ESP5B EMM 7740
V6300ETO92 em-marin 1000
V6300F UEM 2889
V6300F6SOT223 E.M MICRO 1000
V6300FSOT223TR EMM 929
V6300FSOT223TREMM 929
V6300FSOT235L em-marin 2995
V6300FSOT23BD EMM 5040
V6300FSP5B EMM 800
V6300FST3B EM 5000
V6300FTO3C EMM 840
V6300FTO92 EMM 10560
V6300FTO92B EMM 100000
V6300FTO92BT EMM 2100
V6300FTO92T 2699
V6300HC YAG 35000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 300H
V6300HSP5B EMM 2550
V6300JSOT23T 6000
V6300JTO3C EMM 596
V6300JTO92 EMM 880
V6300KC YAG 105000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 300K
V6300L em 3000
V6300LS0T23 EMM 3000
V6300LSOT223BD EMM 2640
V6300LSOT235 EMM 916
V6300LSOT235L em-marin 3000
V6300LSOT235LTR EMM 29900
V6300LSOT235LTREMM 26900
V6300LSP5B EMM 3000
V6300LST3B EMM 2550
V6300LT092 em-marin 890
V6300LTO3C EMM 1680
V6300LTO92 EMM 18
V6300OOTO3C EMM 1680
V6300OSOT223T 4000
V6300OSOT235L EM MICROELECTRONIC 2640
V6300OSP5B EMM 2520
V6300OTO92 EMM 3440
V6300P 685
TO-92 / DC97
V6300R E.M MICRO 2750
V6300RSOT223TR EMM 1000
V6300RSOT223TREMM 1000
V6300RSOT235L EMM 740
V6300RSOT235LTR EMM 18000
V6300RSOT235LTREMM 14000
V6300RSP5B EMM 2098
V6300RTO3C EMM 840
V6301ASOT23BD EMM 1819
V6301ASP5B EMM 1641
V6301DSOT235L EMM 5160
V6301DSP5B EMM 2153
V6301FSOT23 25
Reset Krets 4,5V
V6301FSOT235LBD EMM 3000
V6301FSP5B EMM 3000
V6301FTO3C EMM 1036
Ultra Low PWR 3-p Volt.Surv. & t-o 4.5V
V6301FTO92 EMM 742
V6301FTO92EMM 1400
V6301ISOT235L EMM 1143
V6301L 0
V6301LSOT235L EMM 7560
V6301LSP5B EMM 2520
V6301LTO3C EMM 1740
V6301OSOT235L EMM 198
V6301OSP5B EMM 3000
V6301PSOT235L EMM 126
V6301RSOT235 26863
V6301RSOT235L EMM 2520
V6301RSP5B EMM 9999
V6301RT092 250
V6301RTO92 EMM 15
V63089JI 7
V6309 EMM 102000
V6309L E.M MICRO 60000
V6309LSOT23 90
Reset Krets 4,63V
V6309LSOT23BD EMM 110880
V6309LSP3B EMM 2596
V6309M EM 12000
V6309MSOT23 EMM 79
REELED
V6309MSOT23BD EMM 2760
V6309MSP3B EMM 5000
V6309R EMM 3000
V6309REMM EMM 3000
V6309RSOT23BD EMM 1827
V6309RSP3B EMM 0
V6309S SUBK 124086
V6309SSOT23BD EMM 909
V6309SSP3B EMM 11986
V6309T EM 25
V6309TSOT23BD EMM 12000
V6309TSP3B EMM 400
V630HC YAG 95000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 30H
V630ME01 Z-COMM 11
V630ME01-SN74230 ZOOMM 2500
V630ME02 Z-COMMUNICATIONS 12
OSCILLATOR
V630ME04 Z-COMMUNICATIONS 290
OSCILLATOR
V630ME17 Z-COMM 890
V63100 SILICONIX 64
V63107X1X3 Sie 19
V63107X1X372DPHDY Sie 19
V6310OSOT223 EMM 50
V6310OST3C EMM 1740
V6310OTO92 EMM 150
V6310R 2900
V6313SM MSC 19
V6319LSP3B EMM 5040
V6319MSP3B 24000
V6320 EMM 10000
V6320010 INTEL 1
V6320R 600
V6320REMMARIN 600
V6320RTO92 EMM 115
V63223 9600
V632AUNC ASSM 200
V6340 EMM 18000
V63400 EMM 525
V63401 N/A 2
A1D4
V634012TO92 EMM 745
V6340BSOT23BD EMM 21120
V6340BSP3B EMM 8400
V6340C E.M MICRO 980
V6340CSOT23 EMM 10
V6340CSOT233LBD EMM 4879
V6340CSP3B EMM 8400
V6340D 940
V6340DSOT233LBD EMM 12000
V6340DSP3B EMM 8400
V6340DTO92BT EMM 1740
V6340F EMM 15112
V6340FSOT23 EMM 10
V6340FSOT233L EMM 3000
V6340FSOT233LBD EMM 33930
V6340FSOT23BD EMM 22080
V6340FSP3B EMM 2834
V6340FTO3C EMM 860
V6340FTO92 EMM 809
V6340I TOS 250
V6340ISOT233LBD EMM 176
V6340L E.M MICRO 250
V6340LSOT233LBD EMM 47520
V6340LSP3B EMM 2610
V6340LTO3CC EMM 1740
V6340LTO92 EMM 5280
V6340N 551
V6340NTO3E EMM 4300
V6340NTO92BT EMM 62500
V6340O EMM 250
V6340OSOT23 EM 6000
V6340OSOT233L EMM 2000
V6340OSOT233LBD EMM 36000
V6340OSP3B EMM 8600
V6340OTO3C EMM 1689
V6340OTO92 EMM 1674
V6340OTO92EMM 1687
V6340PP3B EM MICROELECTRONIC 6000
V6340PSOT23 E.M MICRO 188665
V6340PSOT233LBD EMM 93000
V6340PSOT23TR EMM 17600
V6340PSOT23TREMM 1600
V6340PSP3B EMM 43082
V6340R E.M MICRO 650
V6340RSOT23 EMM 0
V6340RSOT233L 10
EMM
V6340RSOT233LBD EMM 132000
V6340RSOT235L EM MICROELECTRONIC 3005
V6340RSP3B EMM 3000
V6340RTO3C EMM 860
V6340RTO3E EMM 8400
V6340RTO92 EMM 860
V6340RTO92BT EMM 100000
V635 25
VARTA 635 AKKULAMPE ACCU-LIGHT
V6355 YAMAHA 686
TQFP VOICE
V6355D YAM/88 93
V6355D-JYM380 YAMAHA 3100
V6355DF YAM 2
V6355DH YAMAHA 50
V6355D-H 1990
V6355DJ YAMAH 9
V6355DJ3803DJ YAMAHA 11
V6363 AHA 53
V6363F YAMAH 252
V6363J Yamaha 475
V6366-F-SMD YAMAHA 640
V6366B-F YAMAHA 1
V6366B-F-6102 YAM 45
V6366B-F-6102B YAM 45
V6366B-F-6102B-F YAM 45
V6366B-J YAMAHA 1
V6366C-F YAMAHA 1
V6366C-FSMD YAMAHA 500
V6366C-J YA 7
V6366C-T YAMAHA 500
V6366C-TSMD YAMAHA 9 435
V6366CJ61020J GTE 76
V6366CJ6102CJ YAMAH 0
V6366CJV6102C YAMAHA 2193
V6366CJV6102CJ YAMAHA 903
V6366F YAMAH 640
V6366J YAM 44
V6367AMB603117UPFG YAMAH 160
V6367AMB603117UPFGBND MOSEL 160
V6377 YAHA 167
V6377YM607 YAMA 40
V637MC01 Z-COMM 188
V638ME01 Z COM 10
V6392HC YAG 175000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 392H
V6392KC1 YAG 40000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 392K
V639H2C YAG 55000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 39H2
V63A0001JZZ00000 CRLGSW 500
PADDLE SWITCH 1P2T ON-OFF-ON QT
V63C28J02 AD 26
V63C308 330
V63C328 VITALIC/ 1358
V63C328-J03PUL MOSEL 29
V63C328J01 V 32
V63C328J02 VIT 62
PLCC
V63C328J03 VLSI 18
V63C328J03-8K VITAL/91 560
V63C328J03PULLS MOSEL 89 29
V63C328JO2 VIT 18
V63C328JO3G2 VIT/89 283
GC901-33 HEDLND PLCC
V63C328JOQG2 VIT/89 3109
GC901-25 HEDLND PLCC
V63C328V02 VIT 56
V63C329 23
V63C330103A VIT 44
V63C330J0 VITL 450
V63C330J01 SIEMENS/ 22
V63C330J02 VIT 48
DRAM
V63C330J02-8K VIT/90 150
V63C330J02-J02 VAR 3
V63C330J02A VIT/91 920
DIP
V63C330J02RFB VITE 4
PLCC (TUBE RFB)
V63C330J03 VIT 1600
DRAM
V63C330J03A 16
MOSEL VITE91
V63C330J03A-J03A VAR 16
V63C330JO2 MOSEL/90 2
8K X 16
V63C330JO3A MOSEL/90 12
8K X 16
V63C404HK-46 VITELIC 10000
V63C518256LL70LL 20000
V63C518256LL70P 10000
V63C51864L70P 20000
V63C64-45L 51
V63C64535L 44
V63C64545 28
V63C64S25 16
V63C64S25L VIT 16
V63C64S30 VITELIC 200
INTEGRATED CIRCUITS
V63C64S35 VITE 13
NEW AND IN STOCK
V63C64S45 VITEC 10
DIP
V63K32C1 YAG 5000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 3K32
V63K6C1 YAG 25000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 3K6
V64 81071 11
V64-022 INTELL 88
V6402P 2880
V6403P 2880
V64074HCT640N SIG 2
V64090109 9600
V640ME01 Z-COMMUNICATIONS 87
V64250101 1918
V6430HC YAG 65000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 430H
V6430KC YAG 50000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 430K
V643HC YAG 55000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 43H
V643K2C1 YAG 95000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 43K2
V643KC1 YAG 60000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 43K
V644 50
VARTA 644 PEN-LIGHT TASCHENLAM
V64413 50
SEALANT WEATHER PROOF CLEAR
V645 50
VARTA LEUCHTE CLIPTRIX 645
V64520 2500
LED 5MM GREEN
V64530 2500
LED 5MM GREEN
V646174HCT646N PHIL 10
V64674HCT646P TOSH 619
V6475KC1 YAG 60000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 475K
V647H5C YAG 190000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 47H5
V6483001 1
V64H1S35 VISIC 25
V64H1S40 VISIC 25
V64H2GDRMN27 IMI NORGREN 0
V64K1S40 VISIC 25
V64K53C YAG 350000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 4K53
V64K75C1 YAG 345000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 4K75
V6503 2500
V6503 HEATSINK
V6506B ASSMANN 2
V651 PDT 0
V6510HC YAG 25000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 510H
V6514 ASSMANN 10
NON-SILICON-THERMAL-COMP250g leadfree
V6514D ASSMANN 100
HEAT
V6515 ASSM 5
WARMTEGEL.PASTA 500G SIL-
V6516D MISC 1
AFST BUS L12 M2,5 S5 F/F
V6516F ASSM 60
AFST BUS L18 M2,5 S5 F/F
V6516H ASSM 100
AFST BUS L25 M2,5 S5 F/F
V651H1C YAG 210000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 51H1
V651S00100000000 CARLINGSWITCH INC 25
V651S0011ZZ00000 CARLINGSWITCH INC 39
V651S00CAZC00000 CARLINGSWITCH INC 2
V651S00CBZC00000 CARLINGSWITCH INC 2
V6520E175MMSETO3 ASSM 131
V6520E29 MISC 348
KOELPR.VOLGENS TEK1099711
V6520E32 ASSM 378
KOELPR.TEK6.1485E 160/SE 4XM3
V653 49
SEMICONDUCTEUR
V6534A ASSM 50
KOELPR TO220 20MM AL
V6534E1 ASSMANN 1800
HSINK ATTACHABLE TO-220 CW35 RoHSconf
V654 VANIER MANUFACTURING 9
V6552 MSCS 1
V6560254SE1 ASSM 226
KOELPR. 25,4 SE 1X3,5MM
V6560F ASSM 317
KOELPR.50SE M. KLP BORING
V6560K ASSMANN 200
V6560N ASSMANN 38
V6560W ASSMANN 30
HSINK EXTRUDED TO220 CW9 RoHSconf
V656K2C1 YAG 25000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 56K2
V658128LFP ALTT 531
V65AS00C00000000 CARLINGSWITCH INC 9
V65C22V02PC VLSI 150
V65C64 VIT 10
V65C64-P15L VIT 1
V65C64P10 VITA 7
V65C64P12 VIE 68
V65H1C YAG 40000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 5H1
V65LA 1800
V65SAS00C0 CARLINGSWITCH 0
V66.2319235 MARSCHNER 1015
EI66/23 230V/24V/12/3V/9,5V RoHSconf
V66.3019117 MARSCHNER 141
EI66/30 230V/45V/21,5/22V RoHSconf
V660 HITACH 1
60MHZ OSCILLOSCOPE
V6600BAESJN Advanced Crystal Technology 387
66.00MHZ ACT1100 BAESJN
V6600BAESJN14POSC A C T 25
V6600BAESJNPF Advanced Crystal Technology 1000
66.00MHZ ACT1100 BAESJN
V6602C ASSM 5900
V6602D MISC 100
AFST BUS L12 M2 S4 F/F
V6602F ASSM 300
AFST BUS L18 M2 S4 F/F
V6604A ASSMANN 1
V6605B ASSMANN 1
V6605C ASSM 200
AFST BUS L20 M6 S10 F/M
V6605E ASSM 200
AFST BUS L30 M6 S10 F/M
V660HE600 GE 23
V660LA10 HARRIS 991
V660LA100B HR 200
V660LA100BALTSM ALTSM 4604
V660LA100BP LTF 800
V660LA100BX10 HAR 1643
V660LA10P LITTELFUSE 0
V660LA10X2806 LITTELFUSE INC 500
V660LA50A HAR 23
V660LA50AHARRS HARRS 34
V660LA50AMRKN.6 harr 487
V660LA50AP LTF 613
V660LA60A HARRI 1500
V660LC100B Semicond 999
AND T
V660LC50A Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V660LS100B Semicond 999
STRAIGHT LEA
V660LS50A Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V660LU100B Semicond 999
CRIMPE
V660ME02 Z COMMUNICATION 4
OSC, VCO 1700-1900MHZ
V660PA100A GE 2
V660PA100C Semicond 26
SUPPRESSOR,DIODE:
V660PA80C 1
V6613B ASSM 982
AFST BUS L8 M3 S5,5 F/F
V6613C ASSM 75
AFST BUS L10 M3 S5,5 F/F
V661BA60 Semicond 21
SUPPRESSOR,DIODE:
V661CA32 Semicond 9
SUPPRESSOR,DIODE:
V661CA40 Semicond 9
SUPPRESSOR,DIODE:
V661CA60 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V661DA40 Semicond 12
SUPPRESSOR,DIODE:
V661DB40 Semicond 1
SUPPRESSOR,DIODE:
V661HA32 Semicond 189
SUPPRESSOR,DIODE:
V661HA32HARRS HARRS 30
V661HA40 Semicond 20
SUPPRESSOR,DIODE:
V661HA40HARRS HARRS 4
V661HB34 HAR 296
V661HC32 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V661HC40 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V661NA34 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V6621E AMD 7
V6621K ASSM 101
AFST BUS L30 M3 S5,5 F/M
V6622A ASSM 300
AFST BUS L5 M2,5 S5 F/M; SPACER B THREADED/BOLT M2.5x5 (BRASS)
V6622B ASSM 11
AFST BUS L8 M2,5 S5 F/M; SPACER B THREADED/BOLT M2.5x8 (BRASS)
V6622C ASSM 732
AFST BUS L10 M2,5 S5 F/M
V6622D ASSM 250
AFST BUS L12 M2,5 S5 F/M
V6622E ASSM 2
AFST BUS L15 M2,5 S5 F/M
V662822BAEEJDPHNLPF Advanced Crystal Technology 400
28.224MHZ ACT7VC14
V663-F YAMAHA 2470
V6648 ASSM 1500
ISOL.PLAATJE TO 220 1,5MM BEO
V6657 ASSM 65
ISOL.PLAATJE TO 220 1,6MM BEO
V6667W BELDEN 244
V66700 VANIER MANUFACTURING 2
V66AF 10
V66H2C YAG 40000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% H
V66K81C YAG 30000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 6K81
V66LA 2904
V66MA 1097
V66XA ACER 12746
V66ZA2 HARRI/94 4028
V670-DC01 ZCOMM 966
INFOAM
V67105 7
STEM ASSY
V67110TR VARIOUS 0
V6716E4436MMSE1 ASSM 11
V6716K DIV 2
V6716ZC ASSM 340
KOELPR. 37,5MM SE
V6716ZK ASSM 2
KOELLICHAAM 94MM SE SLEUF; HEATSINK/V6716Z/K/94MM X 4KW LEAD FREE
V6733K ASSMANN 3
V67418TR VARIOUS 0
V674ME01 ZCOMM 342
V674ME08 ZCOMM 106
V6750KC1 YAG 75000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 750K
V6755 MISC 12890
ISOLEERBUSJE
V67700 VANIER MANUFACTURING 2
V678D337M016CD4D SPRAGUE 1540
V678D338M020FV4D N/A 288
3300UF, 20VDC
V680 10
V68070CAA84 PH 1
SMD-PLCC84
V680S70 UNK 278
V680ZA05 Semicond 791
SUPPRESSOR,DIODE:
V680ZC05 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V680ZS05 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V680ZT05 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V680ZU05 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V682 50
682 TOP-LIGHT TASCHENLAMPE
V6820KC YAG 40000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 820K
V6825HC YAG 65000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 825H
V682MA3A GE/H 530
Varistor
V683 10
VARTA 683 KUNSTSTOFFLAMPE TOP-
V684 25
VARTA 684 KUNSTSTOFFLAMPE TOP-
V6854 VTI 2
DIP
V6854VC208RFB VTI 2
DIP
V687S2 0
V688174HCT688N HARR 53
V688274HCT688N NSC 26
V68AZ10 HARR 2800
V68CH8 HAS 3663
AAA
V68E 26
V68H VART 633
V68MA3A Semicond 417
SUPPRESSOR,DIODE:
V68MA3AX1661 1113
V68MA3B Semicond 7
SUPPRESSOR,DIODE:
V68MA3BHARRS HARRS 1156
V68MA3S HARRIS S 1174
SEMI
V68MLA1206 2500
V68MLA1206A HARRI 100
V68MLA1206A23 HARRIS S 1
SEMI
V68MLA1206H HARRI 282500
V68MLA1206H23 Semicond 2500
EXCEPT T
V68MLA1206NH Littelfuse Inc. 12500
V68MLA1206NT Littelfuse Inc. 0
V68MLA1206T Littelfuse Inc. 0
V68MLA1206T23 Semicond 999
EXCEPT T
V68MLA1206WA Littelfuse Inc. 0
V68MT3A Semicond 5000
SUPPRESSOR,DIODE:
V68MT3AX1861 HARRIS 5000
MOV
V68MT3B Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V68RA16 Semicond 297
SUPPRESSOR,DIODE:
V68RA8 Semicond 730
SUPPRESSOR,DIODE:
V68TZ2 HIT 14000
V68Z10 24
V68Z2 GE 1365
VARISTOR DISC 40VRMS 8MM
V68Z20 HARR 25
V68ZA05 HR 4500
V68ZA05P LTF 1500
V68ZA10 HAR 1105
V68ZA1003 HARRIS 650
V68ZA10525 MDC 804
V68ZA10GE 2962
V68ZA10P LITTLEFUSE 8400
V68ZA2 13
V68ZA20 HAR 5
V68ZA201 HARRIS 3186
V68ZA20P LITTELFUSE 0
V68ZA2CV68ZA2 CPC 1395
68ZA2
V68ZA2HARRS HARRS 1723
V68ZA2P LITTLEFUSE 6687
V68ZA3 Semicond 890
SUPPRESSOR,DIODE:
V68ZA3P LITTELFUSE 0
V68ZC05 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V68ZC10 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V68ZC2 Semicond 822
SUPPRESSOR,DIODE:
V68ZS05 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V68ZS10 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V68ZS2 Semicond 712
SUPPRESSOR,DIODE:
V68ZS20 Semicond 20000
20MM RADIAL T/REEL
V68ZS3 Semicond 1863
SUPPRESSOR,DIODE:
V68ZT05 Semicond 7000
SUPPRESSOR,DIODE:
V68ZT10 Semicond 5500
SUPPRESSOR,DIODE:
V68ZT10P LTF 500
V68ZT2 Semicond 10000
SUPPRESSOR,DIODE:
V68ZTX10 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V68ZU05 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V68ZU10 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V68ZU2 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V68ZU3 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V690K9C1 YAG 30000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 90K9
V6910HC1 YAG 70000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 910H
V6910KC1 YAG 65000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 910K
V691HC1 YAG 70000
0603 CHIP RES. 1/10W 1% 91H
V695324A N/A 20
V695324B48 ERNI 10
V69600 VANIER MANUFACTURING 9
V6988 VAN 11
V6BAF88HCNG00000 CARLINGSWITCH INC 8
V6C26RV50LES VARL 1
RELAIS
V6D1A60B00000000 CARLINGSWITCH INC 1344
V6D1A60BA9CMA100 CARLINGSWITCH INC 281
V6D1A60BAEC00000 CARLINGSWITCH, INC. 96
V6D1A60BARB00000 CARLINGSWITCH INC 124
V6D1A60BARC00000 CARLINGSWITCH INC 255
V6D1B60B00000000 CARLINGSWITCH INC 5
V6D1D66B00000000 CARLINGSWITCH INC 952
V6D1D66BASC00000 CARLINGSWITCH INC 1024
V6D1D66BCNB00000 CARLINGSWITCH INC 14
V6D1D66BCNC00000 CARLINGSWITCH INC 399
V6D1D66BCNH00 CARLINGSWITCH INC 100
V6D1S00B00000000 CARLINGSWITCH INC 651
V6D1S00BCZB00000 CARLINGSWITCH INC 19
V6D1S00BCZC00 CARLINGSWITCH INC 23
V6D1S00BCZC00000 CARLINGSWITCH INC 247
V6D1S00BCZY00000 CARLINGSWITCH INC 194
V6D1S00CAZC00000 CARLINGSWITCH INC 10
V6D1W66B00000000 CARLINGSWITCH INC 530
V6D2GHNBAAC00000 CARLING 0
V6D2S00BAZC00000 CARLING 0
V6DAB60BAMB00000 CARLINGSWITCH INC 9
V6DAD66B00000000 CARLINGSWITCH INC 420
V6DAD66BCNB00000 CARLINGSWITCH INC 73
V6DAS00B00000000 CARLINGSWITCH INC 150
V6DAS00CCZC00000 CARLINGSWITCH INC 100
V6DSX427.6A ABBO 1
V6EK-PVB NOBLE 1200
TRIMPOTS
V6EK-PVB1K NOBLE 1200
V6EKPH1SB1KR TEIKOKU TSUSHIN KOGYO CO. LTD. 3732
V6EKPV1SB10K NOBL 1400
V6EKPV1SB500O NOBL 900
V6EKPV1SB50K NOBL00 694
V6EKPV1SB5K 160
V6EKPVB10K NOBL 300
V6EKPVISB100K JEAG 15000
V6EKPVISB250K NOBL00 3875
V6EKPVISB47K JEAG 2800
V6FFS24V25A LAMBDA 0
V6FFS5V100A LAMBDA 0
V6FFSBS12EE2F LAMBDA 0
V6GT50D-6GT500 ACOPIAN 1
V6K8 5
V6LAYSA501AN 2
V6NAYSD501AN 6
V6NAYSD504AN 5
V6OC8OF12O7SIE SIE 400
V6R24B31SWR 1
CONN
V6R8 10
V6SAYFS102CC 8
V6SAYSD252CN 19
V6SAYSL103AC 13
V6SX40K500117QD VIT 11
V6T104J1A RELC 407
V6T154J1A REL- 2958
Axial Mylar
V6T222K2A REL- 1470
Axial Mylar
V6TAYSA103AN 1
V6TAYSA502CN 3
V6U253125K PEC 5
POT LIN 1/4IN 25K SQ 18MM PLAS
V6U5022 PRECISION ELEC 7
V6UDSPV6U MEI 3
V6XAA800MAH 288
V7-1823P-01 MICRO SW 760
SW,MICRO,SPST,NO,RA
V7-1B11E9022 425
V7-1B17D8022 (Microswitch) 50
V7-1C17D8207 Honeywll Micro-Switc 100
V7-1C17E9207 MS 1
V7-1C21D8 MICROSWITCH 5
V7-1C37P-01 MSW 46
V7-1C37P-01-000 MSW 46
V7-1C37P-01-000-1 MSW 46
V7-1S17D8 MICROSWITCH 2
V7-1S17D8201 (Microswitch) 4
V7-1S17D8207MH MSW 365
V7-1S1AD8413MH MSW 400
V7-2B17D8201 38
V7-2B17P02118 MICRO SWITCH DIVISIO 563
V7-2B17P02585 MICRO SWITCH DIVISIO 628
V7-2B19E9048 MICRO SWITCH DIVISIO 605
V7-3E11D8022 MSW 380
V7-3E11E8016 MICRO SWITCH DIVISIO 1000
V7-3S17D8022 (Microswitch) 1191
V7-6B17D8201S MICRO SWITCH DIVISIO 180
V7-7B17D862201 (Microswitch) 62
V700 420
V7001-220 25
V700900-SN1121 Z-COMM 31
V7009001 Z-CO 2
V700HMC73 OMR 1
V700HMC73OMR 1
V700ME01 Z-COMMUNICATIONS 231
V700RACEWAY WIREMOLD COMPANY 0
V701 100
VARTA 701000402 E-LAMPE 2/PK
V7010 SONY 60
V70102SS05Q C&K 1
V7010WP V 15
V70112MA08Q CYK 699
V70112SS05Q C&K 5
V70113SS05Q C & K 9
V70114MA08Q CKC 250
V70114SS05Q C&K 1
V7020 SONY 1819
V7020OF03 SANYO/93 289
V7021 SONY 4
V70212MA08Q CYK 164
V70212MA08QCK 14
V70212SS05Q C&K 475
V70213MA08Q C&K 1
V70213SS05Q C&K 1
V702253039 HAR 1140
V7022530390092 HAR 1140
V7023 200
SOP
V7023.28SI 50
V702328PI 130
V702328SIA 26
SMD
V7023SO28 EMM 5104
V702422PC UEM 14
V703 WJ 1
V7030 SONY 25
V7037C9621G 30
V7037C9833G 50
V703916P EMM 17
V703916S EMM 6
V7039A9637G 8
V704 WIREMOLD 0
V7040 SONY 2
IC
V7040-ZK SONZ 75
V704STRAP WIREMOLD COMPANY 0
V70501BAB 25
SUB BASE SINGLE
V70505A270KXCTM VITRAMON 36000
V7055I711A10S NORTEC 7012
V70561101G41 VITRAMON 200
V706 KDCC 164
V7060 50
SOP
V706024SI 100
V70603Y473KXXT VITRAMON 298000
V706612 20160
V706CONNECTIONCOVER WIREMOLD COMPANY 0
V706S001 ZCOM 5
V706S003 ZCOM 2
V706SC10 Z-COMM 24
V7073B 100
SOP
V707840 IR 3236
V7081 uem 6389
V708ME01 Z-COMM 39
IC
V70900116S 50
V709101S 350
V70F104553 2976
V70HLF 100
SLF NI-MH KNOPFZELLE
V70NM 50
GLOVES LAB CLEAR M PK100
V70NS 50
GLOVES LAB CLEAR S PK100
V70NX 50
GLOVES LAB CLEAR L PK100
V70NXL 50
GLOVES LAB CLEAR XL PK100
V70W188PI 45
V71036D0035 3000
Transistor
V711 WIREMOLD 0
V7110 23
SMD-PLCC68
V711015 INTL 300
V7110WP PHIL 198
V71121N 5
SWITCH ROT
V71123N 21
SWITCH
V7112IN90DFLATELBOW WIREMOLD COMPANY 0
V7121IN45DFLATELBOW WIREMOLD COMPANY 0
V7140110S 25
INTEL NO DATE CODE
V7146KNSO AD 3
V715012017125.9 TECHT 20
V715012017138.883.3 TECH TIME 106
V7151AWP PHIL 26
V715A 1800
CHASSIS HDD
V716 100
TORCH BULB 716/2PACK
V71600024SI 17
V71602-350 BRG 200
V7169WP 1
V717 KDCC 190
V717234INTERNALELBOW WIREMOLD COMPANY 0
V718 KDCC 100
V718218EXTERNALELBOW WIREMOLD COMPANY 0
V7186H PHI 3
239820
V7186H239820 PHI 10
V7186V0 PHILIPS 16
V7188V0 PH 340
SMD-PLCC68
V7191BV4 PHIL 5
V7191V0 NA 17
PLCC68
V7191V0SMD 17
V7191VO VTC 17
PLCC68
V7191WP PHI 2
V7195 VOLT 438
V7196H PHILLIP 1
PQFP
V7199WP PHIL 25
V71A17D8 MICR 145
V71A17D8048 HONEYWELL SENSING & CONTROL 0
V71A17P02 MICR 15000
SWITCH
V71B11D8 MIS 435
V7-1B11D8
V71B11E9 MICRO SWITCH 249
V71B12E9 M-S 2
V71B17D8 HONEYWELL SC 0
V71B17D8048 HONEYWELL SENSING & CONTROL 0
V71B17D8048S (Microswitch) 684
V71B17D8207 HONEYWELL SENSING & CONTROL 0
V71B17D8263 HONEYWELL SENSING & CONTROL 0
V71B19D8022 HONEYWELL SENSING & CONTROL 0
V71B31D848 MICR 800
V71C13D8201 HONEYWELL SC 0
V71C17D8 MICRO SWITCH 41
V71C17D8002 MICROSWITCH 335
V71C17D8022 SELECTA SWITCH 3
V71C17D8048 MICRO SWITCH 6
V71C17D8201 MICRO SWITCH 120
V71C17D8263 MICRO SWITCH 6
V71C17E9 MICRO SWITCH 1
V71C17E9-048 MICRO SWITCH DIVISIO 97
V71C17E9201 Honeywell 4
V71C17E9263 MICRO SWITCH 937
V71C21E9022 MICROSWITCH 1594
V71D10D8 HONEYWELL SC 0
V71D25D8 MICROSWITCH 500
V71D25D8207 MICROSWITCH 509
V71E11E7201 190
MICRO SWITCH 1P2T 13MM W/SL&ROL
V71E19E9 MICROSWITCH 11
V71S17D8022 MICROSWITCH 5
V71S17D8263 HONEYWELL SENSING & CONTROL 0
V71V19E9 MICROSWITCH 1
V71V19E9207 HONEYWELL SC 0
V71V29E9 MICROSWITCH 39
V71X1AD9C1 Honeywell 0
V71X2AD9C2 Honeywell 0
V71Z19E9 HONEYWELL SC 0
V71Z29E9 MICROSWITCH 5
V7201 UNKNOWN 9
( ? P/N V720IU ) TVP
V7201U UNKNOWN 9
( ? P/N V720IU ) TVP
V720541P2DA 0
V72063N 1
V7214150M EUPEC 7
V7226.120MEUP EUP 2
V7226.150M POWER SEMICONDUCTORS 0
V7226150M EUPEC 7
V7226891N 1
V7231HAN 0
V7231PHOENIXHAN 0
V72332 Bulgin 500
V7235 60
V7235 HEATSINK
V7236B1 ASSMANN 1500
HSINK FINGER-SHAPED TO220 CW22 leadfree
V7238E1 ASSMANN 6000
V7245HAN HAN 104
V7260560AL ASSM 1
V7260E2 100
ASSMANN V7260E/50MM/HR1 K!HLK.
V7260E250MMHR1 100
ASSMANN V7260E2/50MM/HR1 KUEHL
V7260E3100MMHR2 50
ASSMANN V7260E3/100MM/HR2 KUEH
V7270 UNK 72
V7270E542N2 0
V7273XT14 400
V7284BAESJNPF Advanced Crystal Technology 501
72.843MHZ ACT1100 BAESJN
V7285D1P4 24
V72A17D8 MICRO SWITCH 6
V72A17D8.002 MICR 3
V72A17D8201 MICRO SWITCH 124
V72A17D8207 MICRO SWITCH 7
V72A17D8263 MICRO SWITCH 397
V72A17E9 SELECTA SWITCH 3
V72A17E9022 MICRO SWITCH 0
V72A17E9201 MICRO SWITCH 0
V72A27D8 MICR 2
V72B11D8201 MICRO SWITCH 6
V72B11D8263 MICROSWITCH 1
V72B11E8022 M-S 20
V72B11E8266 4
V72B11E9022 MICROSWITCH 495
V72B11E9207 MICRO SWITCH DIVISIO 21
V72B12C250BL VIC 1
V72B17D8 MICRO SWITCH 4
V72B17D8022 HONEYWELL SC 0
V72B17D8048 HONEYWELL SC 0
V72B17D8207 MICRO SWITCH 54
V72B17D8263 MICRO SWITCH 66
V72B17DB201 MICROSWITCH 1
V72B17E9 HONEYWELL SC 0
V72B17E9022 MICRO SWITCH 0
V72B17P072071 100
72071 48HRS AVAIL MICRO SWIT
V72B27P07 MICRO SWITCH DIVISIO 520
V72G2GKNMN 25
RELIEF VALVE,1/4IN
V72G3GKNMN 25
RELIEF VALVE,3/8IN
V72PX 25
VARTA V72PX ALKALI-MG KNOPFZEL
V72S17D8201 HONEYWELL SC 0
V72S17D8207 MICRO SWITCH 246
V72S17D8263 MICRO SWITCH 0
V72S18E9201 MICRO 56
V72S37D8207 MICRO SWITCH 0
V7300C1G15 3915
V73022NK854 1
ROTARY.SWI
V7305576 600
V7305H1G1 Motorola 41
V7305N1S1 ST 175
V7307403 3000
V7308T1N10 AMS 2500
PLCC
V7308T1N10AMS 8 361
PLCC
V7308T1N18 ITAL 29
V7308T1N2 9
V7308T1N20 AMS 348
V7308T1N5 ITT 403
V7308T1N6 AMS 179
V7308TIN3 AMD 380
V7308TIN4 ITT 621
V7308TIN5 ITT 5405
V7308TING AMS 18
V730P TFK 3583
V730P104X9250 VISHAY SPRAGUE 0
V730P104X9400 VISHAY SPRAGUE 0
V730P104X9630 VISHAY SPRAGUE 0
V730P105X9100 VISHAY SPRAGUE 0
V730P105X9250 VISHAY SPRAGUE 0
V730P105X9400 VISHAY SPRAGUE 0
V730P105X9630 VISHAY SPRAGUE 0
V730P205X9250 VISHAY SPRAGUE 0
V730P205X9400 VISHAY SPRAGUE 0
V730P223X9630 VISHAY SPRAGUE 0
V730P224X9250 VISHAY SPRAGUE 0
V730P335X9100 VISHAY SPRAGUE 0
V730P394X9400 VISHAY SPRAGUE 0
V730P473X9400 VISHAY SPRAGUE 0
V730P474X9100 VISHAY SPRAGUE 0
V730P474X9250 VISHAY SPRAGUE 0
V730P474X9400 VISHAY SPRAGUE 0
V730V733TLFX3100 25
V7310611 4200
V7311-T1-N36 AMS 46
V7311T1JTIC44006NL Texas 531
V7311T1N084 ltaltel 166
V7311T1N107 ST 37
V7311T1N11 ST 15
V7311T1N16 IST 115
V7311T1N17 Motorola 24
DIP
V7311T1N18 ST 61
V7311T1N30 AMS 120
V7311T1N4 50
V7311T1N40 AMS 125
V7311T1N42 AMS 300
V7311T1N57 8
V7311T1N87 14
V7311T1T5P IST 720
V7311T1W10 ST(ITALTEL) 62
V7311T1W12 ST(ITALTEL) 108
V7311T1W13 ST (ITALTEL) 59
V7311T1W9 ST(ITALTEL) 5
V7311T30W1 ST(ITALTEL) 181
V7311TIN 1265
V7312 Bulgin 99
V7312292 1000
V7314 Bulgin 40
V733408Q INTE 6
FW82443BX,97
V7335A1W41 OSCILLATEK 1
V7344 HAN 8
V7344HAN 8
V735P105X9100L VISHAY SPRAGUE 0
V735P105X9200L VISHAY SPRAGUE 0
V735P105X9400L VISHAY SPRAGUE 0
V735P106X9100L VISHAY SPRAGUE 0
V735P106X9200L VISHAY SPRAGUE 0
V735P106X9400H VISHAY SPRAGUE 0
V735P106X9400L VISHAY SPRAGUE 0
V735P205X9200L VISHAY SPRAGUE 0
V735P205X9400L VISHAY SPRAGUE 0
V735P305X9100L VISHAY SPRAGUE 0
V735P305X9200L VISHAY SPRAGUE 0
V735P305X9400L VISHAY SPRAGUE 0
V735P505X9100L VISHAY SPRAGUE 0
V735P505X9200L VISHAY SPRAGUE 0
V735P505X9400L VISHAY SPRAGUE 0
V7361U 100
VARISTOR DISC 7MM 4LS
V7378I714A10S NORTEC 9337
V737DV ASTROSYN INTER TECHNOLOGY 0
V7390 15338
V739413Q INTE 7
FW82371EB,9739
V73A17D8022 MICRO SWITCH 1
V73A17D8263 MICRO SWITCH 1
V73A17E9 MICROSWITCH 2
V73D11E9022 MICR 230
Switches
V73E11D8 MICR 5
V73E11E9.022 MICR 55
V73E11E9201 MICRO SWITCH 0
V73E11E9263 MICRO SWITCH 4
V73E17D8 HONEYWELL SC 0
V73E19D8 MICR 1
V73S17D8 MICR 182
3 POS SWITCH
V73S17D8002 MICRO SWITCH 0
V73S17D8048 HONEYWELL SENSING AND CONTROLS 6
V BASIC MICRO SWITCH
V73S17E9 MICRO SWITCH 77
V73S17E9201 MICROSWITCH 31
V73S17E9207 MICRO SWITCH 0
V74 FAIR 23
V7408D RFT 2486
V741 MAJO 42
V741418Q INTE 7
FW82443BX, 9741
V742 100
PENLIGHT BULB 742 /2PACK
V7423T1T1 SIEMENS 450
V74274HCT74E RCA 41
V7427M21T1 CANNO 37
CONN RECTANGULAR
V7431M12T1 CANNO 21
CONN RECTANGULAR
V743451Q INTE 7
FW82443BX,9743
V74374HCT74N TI 225
V74474HCT74D SIG 1100
V7454E1HE54M 10
ASSMANN V7454E1/HE54M KUEHLKOE
V74574HCT74N NSC 15
V7466X ASSMANN 2250
V746WP10P NORTEC 3148
V7471U MATSU 15
V7477W 88
V7477W HEATSINK
V7477X 118
V7477X HEATSINK
V7477X2 ASSM 500
V7477Y 2500
V7477Y HEATSINK
V7477Z 1000
V7477Z HEATSINK
V74812W 2
V7486E5 ASSMANN 1
V7486E5
V7486E6 ASSMANN 1
V7486E6
V7488M 41
V7490022 13
V74A17D8 HONEYWELL SC 0
V74A33E9 MICROSWITCH 4900
MICROSWITCH N.CLOSED 5AMP VERY SENSITIVE
V74AC1245P VTC 7
IC
V74AC245P SEMI 12
V74AC245PO VTC 130
SOIC
V74AC373P VTC 50
V74AC574P VTC 108
V74AC825PS 7
V74ACDT841PS VTCV 13
V74ACT124P VTC 105
V74ACT240P VIT 6
V74ACT240P0 VTC 50
SMT SCC G6
V74ACT240PO VITTELEC 6
V74ACT241P CALMOS 1065
DIP
V74ACT241PO VTC 49
V74ACT244 VTC/ 13
V74ACT244D VIT 252
V74ACT244P VTC 5
IC
V74ACT244P0 VTC 6
V74ACT244PO VITTELEC 27
V74ACT244PO-SMD VTC/ 1700
V74ACT244SCX NSC 1000
V74ACT245 VTC 10
74ACT245
V74ACT245BQ VTC 130
V74ACT245D PHILIPS 9
V74ACT245P VTC 7
IC
V74ACT245P-P VTC 26
V74ACT245PD-C VTC 5000
V74ACT245PD-C90 VTC 1050
V74ACT245PO VTC 9
SOIC
V74ACT245POAN VTC 219
SOIC
V74ACT373 VTC 7
74ACT373-VTC-88.
V74ACT373P VTC 6
V74ACT373P-P VTC 576
V74ACT373PO MOT/91 4
V74ACT374P VTC 5
IC
V74ACT465P VTC 4145
V74ACT465PO VTC 1462
V74ACT466P VTC 24487
V74ACT466PO VTC 1863
V74ACT467P VTC 17494
V74ACT467PO VTC 1882
V74ACT468P VTC 15057
V74ACT468PO VTC 2046
V74ACT533P VIT 27
V74ACT534P VTC 3
V74ACT534PO VTC 149
V74ACT540 VTC/ 29
V74ACT54090 VTC 500
V74ACT540D 90 72
V74ACT540P VTC 134
DIP
V74ACT540P-P VT 134
V74ACT540PO VTC 500
V74ACT540POJR 505
V74ACT541P 59
V74ACT541PO VTC 30
V74ACT541POJR 664
V74ACT563 CALMOS 50
DIP
V74ACT564P VTC 34
V74ACT564P0 VTC 185
SMT SCC H4
V74ACT564PO /8844 38
V74ACT564POAN VTC89 80
V74ACT573 VTC/ 92
V74ACT573P CALMOS 3
DIP
V74ACT573P-P VTC 18
V74ACT573P02 VICOR 892
V74ACT573PD-C90 VTC 500
V74ACT573PO VTC 70
V74ACT574P CALMOS 2
DIP
V74ACT574P-P VTC 112
V74ACT574PO VTC 14
SMD
V74ACT574POAN VTC 332
CMOS
V74ACT574PPULLS VTC 900
DIP
V74ACT575PO VTC 1013
V74ACT575PS VTC 297
V74ACT576P VTC 13
V74ACT576PO VTC 1155
V74ACT577PO VTC 792
V74ACT577PS VTC 726
V74ACT580P VTC 860
V74ACT620P VTC 6902
V74ACT620PO VTC 368
V74ACT623 VTC/87 13
V74ACT623P VTC 825
5E2D-IC DIP
V74ACT623PO VTC 910
V74ACT640P 54
IC'S
V74ACT640PO VTC 48
V74ACT643P VTC 2143
V74ACT643PO VTC 1072
V74ACT645 VTC/ 11
V74ACT645P VTC 32
V74ACT645PO VTC 28
V74ACT74P VTC 18
V74ACT821P VTC 8
IC
V74ACT821PC CALMOS 17
DIP
V74ACT821PO VTC 8
IC
V74ACT821PS VTC 322
DIP
V74ACT822PO VTC 383
V74ACT822PS VTC 101
V74ACT823P VTC 33
IC
V74ACT823PO VTC 33
V74ACT823PS CALMOS 200
DIP
V74ACT824P0 MIS 15
V74ACT824PS MIS 159
V74ACT825P0 VIC 14
V74ACT825PO VTC 246
V74ACT825POAN VTC 520
V74ACT825POD VTC 2
V74ACT825PORFB VTC 10
SMD (TUBE RFB)
V74ACT825PS CALMOS 1326
DIP
V74ACT826PS VTC 132
V74ACT827 VTC/ 27
V74ACT827PO VTC/89 14
PSOIC PULF
V74ACT827PS VTC 4
INTEGRATED CIRCUITS
V74ACT828P VTC 84
IC
V74ACT828PS VTC 84
IC
V74ACT841 VTC/ 14
V74ACT841PS VTC 71
V74ACT843PO VTC 548
V74ACT843PS VTC 15
V74ACT843PS-PS VTC 30
V74ACT845PS VTC 167
V74ACT846PO VTC 1024
V74ACT846PS VTC 798
V74ACT861PO VTC 6223
V74ACT861PS CALMOS 23
DIP
V74ACT862PO VTC 2604
V74ACT862PS VTC 35
V74ACT863PO VTC 1422
V74ACT863PS VTC 15
V74ACT864PO VTC 983
V74ACT864PS VTC 37
V74ACT874 VTC/ 15
V74ACT874PO VTC 292
V74ACT874PS CALMOS 10
DIP
V74ACT874PS-PS VTC 127
V74ACT876 VTC/ 10
V74ACT876PS VTC 2
V74ACT880PS VTC 75
DIP
V74ACTB25P0 VTC 14
V74ATC245P VTC 161
V74ATC84P VTC/ 10
V74C125619.44MHZ BLIL 2
V74FCT240P VT 10
V74FCT240P-P VT 115
V74FCT240PO VTC 1210
SM
V74FCT244P VTC 5
V74FCT244P-P VT 139
V74FCT244PC VTC/90 37
PSOIC PULF
V74FCT244PO VTC 154
V74FCT244POAN VTC 62
V74FCT245P VTC/8922 90
V74FCT245PO VTC 1235
V74FCT245PO-PO VTC 48
V74FCT245POAN VTC 11895
V74FCT344 VTC 55
PO
V74FCT344PO VTC/ 55
SO-20
V74FCT373P VTC 31
V74FCT373PO VTC 1410
V74FCT374P VTC 3
V74FCT374P0AN VTC 4
V74FCT374PO VTC 7768
V74FCT393P VTC/8927 19
V74FCT533P VTC 442
V74FCT533PO VTC 100
V74FCT534P VTC 1218
V74FCT534PO VTC 100
V74FCT573P VTC 15
V74FCT573P-P VTC 1445
V74FCT573PO UTC 16
SMD
V74FCT574P VTC 6
V74FCT574P-P VTC 68
V74FCT574PO VTC88 19
V74FCT640PO VTC 420
V74FCT645PO VTC 118
V74FCT821 VTC 30
V74FCT821APO VTC 353
V74FCT821APS VTC 60
V74FCT822APC VITA 1
V74FCT822APS VT 58
V74FCT822APS-APS VT 725
V74FCT823AP0 VTC 112
V74FCT823APO VTC 58
V74FCT823APS VTC/87 2623
V74FCT824APO VTC 599
V74FCT825APO VTC 76
V74FCT825APS VTC 2151
V74FCT826APS VTC 1439
V74FCT827 VTC/ 60
V74FCT827APO VTC/90 30
PSOIC PULF
V74FCT827APS VTC 3346
V74FCT828APOVTC90T 100
V74FCT828APOVTC90TUB 100
PSV
V74FCT828APS VTC 865
V74FCT82SAPS VTC 7
V74FCT841A VTC 30
IC
V74FCT841AP0 VTC 11511
V74FCT841APO VTC 30
V74FCT841APS VTC 677
V74FCT842APS VTC INC 15
V74FCT843APO VTC 253
V74FCT843APS VTC 369
V74FCT844APO VTC 351
V74FCT845AP0 VTC 3768
V74FCT845APO VTC 793
V74FCT845APS VTC 306
V74FCT846APO VTC 768
V74FCT846APS VTC 946
V74FCT861APO VTC 519
V74FCT861APS VTC 154
V74FCT862APO VTC 366
V74FCT862APS VTC 175
V74FCT863APO VTC 185
V74FCT863APS VTC 2361
V74G4GKNMN 5
RELIEF VALVE 1/2IN
V74G6GKNMN 5
RELIEF VALVE 74 SERIES
V74HC4514E HARR/940 40
V74HCT244 TI 380
V74HCT244P VTC 165
V74PX 50
VARTA V74PX ALKALI-MG KNOPFZEL
V74S27D8 HONE 62
V75025LM883 ATM 1
5962-88726033A NEW
V75033204710 VOGT 748
V750421Q INTE 50
FW82443BX,9750
V750HE700 GE 1
V750ZA05 Semicond 164
SUPPRESSOR,DIODE:
V750ZS05 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V750ZT05 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V750ZU05 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V751 50
TORCH BULB 751
V7514 FUJI 2
LENS
V751414Q INTE 35
FW82443BX,9751
V751A1CZL 350
V751BA60 Semicond 8
SUPPRESSOR,DIODE:
V751CA32 Semicond 150
SUPPRESSOR,DIODE:
V751CA40 Semicond 10
SUPPRESSOR,DIODE:
V751CA60 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V751DA40 Semicond 9
SUPPRESSOR,DIODE:
V751DB40 Semicond 4
SUPPRESSOR,DIODE:
V751HA32 HARRIS 30
751HA32
V751HA40 Semicond 45
SUPPRESSOR,DIODE:
V751HA40HARRS HARRS 9
V751HC40 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V751NA34 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V752 50
TORCH BULB 752/2PACK
V752B 50
TOGGLE CLAMP
V7531 ASTROSYN INTER TECHNOLOGY 0
V7534MOUNTINGUNILET01 APPLETON ELECTRIC 0
V754 PROJECT REC BELT 1
V7540 1
V7545 WIREMOL 7
V755 PROJECT REC BELT 3
V7550100MMSE ASSMANN 2
V756 PROJECT REC BELT 1
V7572C ASSMANN 2
V7573A 2500
V7573A HEATSINK
V7579 HAN 311
V7579HAN 409
V758 PROJECT REC BELT 1
V7583M 37
V759 PROJECT REC BELT 3
V759CZ5 LSI Logic Corp 1804
V75AS00C CARLING 72
V75AS00C
V75B 25
VICE 3
V75F104823 22113
V75F1409031 10598
V75F17D8 HONEYWELL SC 0
V75F17D8336 HONE 19
V75F23D8950001 1521
SWITCH
V75HF 6
V75LA20A HAR 300
V75X 5
TOGGLE CLAMP
V760 PROJECT REC BELT 2
V760064FLC003 MOT 148
V7615 HAN 33
V7615HAN HAN 33
V7625LZ100130.104 Raltron 1
VCXO Voltage ctrl. crystal oscillator
V7625LZ100130104 Ralt 1
V763 51
V764 PROJECT REC BELT 2
V7641A9191 BOSCH 403
V7643HAN 0
V76460-1 PEASTON 99
CORD,PWR,BK,AUST-MOD,6A,250V
V765 19
V766 PROJECTOR RECORDER B 1
V766090MMSE ASSMANN 11
V76B19D8 HONEYWELL SC 0
V76B19D8057 HONEYWELL SC 0
V76C17D8 HONEYWELL SC 0
V76C17D80481 HONEYWELL SC 0
V76C17D8263 MICRO SWITCH DIVISIO 300
V76C18D8002 HONEYWELL SC 0
V76P109D0824H202 SFMI 33
FAN 24V 0.11A
V76P1208PTB1 MITEM 0
VENTILATEUR 12V SORTIE FIL AWG24
V76P2408PTB1 0
V76PX116X54 VARTA 630
V7701 46
V7726D811W125 EMC 39
V773 unde 100
V7749E1 ASSM 19
V778ME01 Z-COMM 7
V77A17D80002 MICROSWITCH 1005
V77B12D8274 MICROSWITCH 674
V77B17D8 HON 25
V77B17D8140 HONEYWELL SC 0
V77B17D8201 HONEYWELL SENSING & CONTROL 0
V77BL 50
GLOVES LAB BLUE L PK100
V77BM 50
GLOVES LAB BLUE M PK100
V77BS 50
GLOVES LAB BLUE S PK100
V77BXL 50
GLOVES LAB BLUE XL PK100
V77D17D8207 HONEYWELL SENSING & CONTROL 0
V7800 UNIVERSAL 17
V7805CT .OR 12038
V7806CT VOR 1395
V7812002 INTE 2000
V782 NORSEA 14
ADHESIVE SEALER 1.5MMX13MM
V7821 3
NETWORK
V78520 50
V785P SILICONIX 9000
V78H VART 50
V78H.076536 100
BATTERY,NIMH PP3 TYPE
V78R VARTA 1
V79006S00A 100
LED INDICATOR,AMBER
V79006S00G 100
LED INDICATOR,GREEN
V79006S00R 100
LED INDICATOR,RED
V79012S00A 100
LED INDICATOR,AMBER
V79012S00G 100
LED INDICATOR,GREEN
V79012S00R 100
LED INDICATOR,RED
V79024S00A 100
LED INDICATOR,AMBER
V79024S00G 100
LED INDICATOR,GREEN
V79024S00R 100
LED INDICATOR,RED
V7905CT VORT 10000
V7905CT
V7905CV SGS 3890
V7912 VORTEX 2014
V7912CT VORT 100000
V7912CT
V7925B - 25
V79462JC N/A 27
V79796TIN MID 1330
S/M VARISTOR
V7990X144A96 ? 1280
V79W1AE9048 HONEYWELL SC 0
V7AF606 TI 13
V7AH01F05N bel 22
V7AH05C180 BEL 275
V7AH07C150 BELFUSE 48
V7AX01J HONEYWEL 5
V7D1260BAEC00000 CARLINGSWITCH INC 98
V7D1S00BAZB00000 CARLINGSWITCH INC 374
V7DABC0C00000 CARLING 23
SWITCH
V7DAS00CAZB00 CARLINGSWITCH INC 2
V7E TRW 41
7E
V7F3204200AVACUBRAKFUSUNIT SIEMANS ENERGY AND AUTOMATION 0
V7L441 ZENA/ 6500
V7MLA1206A23 HAR 790
V7PC10AT5S 1
V8 BHC CLIP 14
V8-481624DC REDINGTON 2
V8-4817 REDINGTO 2
ICFA
V8-A50GV HIT/94 1217
V8000 VIRTUAL INDUSTRIES 5
V8000B 107
V8000BAESJN Advanced Crystal Technology 150
80.00MHZ ACT1100 BAESJN
V8000BAESJN14POSC A C T 50
V8001-501 ITT 5
V8002688 ITT 2600
V8003 2500
BATTERY 8003
V80058BK01 N A P PART 2
V8006 500
BATTERY 8006
V8006017011 C-MAC 39000
V80061ELZ30 MONITOR PROD 527
V8009001 Z-CO 5
V800B 4
RELIEF VAL
V800ME04 Z-COMM 794
V800ME05 Z-COMMUNICATIONS 151
V800S001 1834
ZCOMM N/A REF# MSZ99
V800SE01 ZCOMM 12
V800SE02 / 350
V801 VANIER MANUFACTURING 75
V801010EPDBLD160T N/A 1
V80102MS02Q CYK 80
V80114MS02Q CKC 2100
V80114SSO5Q CK 75
SLIDE SWITCH 2P1T 5A/250V 10.1/1
V8014 2500
BATTERY 8014
V8016D SCA 1
V80186RFB INTE 9
PLCC(BULK)RFB
V801ME01 Z-COMM 4
IC
V801ME02VCO Z-CO 4113
V801MEO1 ZCOM 20
V802 HARR 100
V802-12-MS02Q C & K C 565
V802-13-MA-08-Q C&K 13
V8020 1000
BATTERY 8020
V802011MS02Q C&K CLAYTON 14
V80201MA08Q C & K COMPONENTS/CLA 150
V80201SS05Q C & K 100
V80202MS02QE ITT 0
V80212MA08Q C&K 4
V80212MC02QV5118 C & K 2500
V80212MS0205 CXK 24
V80212MS02QCK 5
V80212MS02QE C/K COMPONENTS - CLA 474
V80212MS02QV5053 C/K COMPONENTS - CLA 29
V80212MS04Q C&K 30
V80212S205Q C & K COMPONENTS/CLA 326
V80212SS02Q 200
CCV80212SS02Q
V80212SS05Q C & K COMPONENTS/CLA 100
V80212SS05QA 20
CCV80212SS05QA
V80213MS02Q C & K COMPONENTS/CLA 150
V80213MS02QE C&K 100
SEMI
V80213MSQ02Q C & K 500
V80213S205Q C & K COMPONENTS/CLA 5
V80213SS05Q C & K COMPONENTS/CLA 14
V80213SS05QA C&K 26
SLIDE SWITCH 5A 250V
V80214MA08Q C & K COMPONENTS/CLA 6
V80214MS02Q C AND K 100
V80214SS05Q ITT Cannon Switches 200
V8022 500
BATTERY 8022
V8026AMO EEGP 1
V802721 RCD 10000
V802ME03CPSREVC ZCOMM 200
V802ME05 Z-COMM 98
IC
V804.67.9 SES 700
V804ME01 Z-COMM 40
IC
V804ME03 ZCOMM 500
V804ME04CPS ZCOMM 1000
V804ME08 Z-COMMUNICATIONS 165
V8051AHP PH 8
DIP40
V8054 MCM ELECTRONICS 0
V805J2B SCANBE 3
V805ME02 412
V805ME12 ZCOMM 79
V806078 RAA 400
V806078RA RADIALL 400
V806079 RAA 100
V806079RA RADIALL 100
V806081 RAA 432
V806081RA RADIALL 432
V806183 RAA 100
V806183RA RADIALL 100
V806ME04 Z-COMM 444
V806NE02 Z-COMM 94
IC
V807 VIC 5
V80781744A1P NORTE 2980
INDUCTOR 4.7 UH 20% I-SAT=10A
V807ME01 ZCI 166
V808UA77056212 135000
V809 MCM ELECTRONICS 0
V809123 RAA 479
V809123RA RADIALL 487
V8097 INTEL 1
V80ABF 2
V80C154 MARTHA 1039
V80C15412 MATSH 1039
V80C18616 AMD 500
V80C186XL20 INTE 25
V80C3216 TEMIC 348
V80C3225 TEMIC/INTEL 499
V80C3230D TEMIC 3809
V80C851P PHILIPS 25
V80D103P025JE2D C&K 104
V80H VART 338
V80HREF.2194 VARTA 100
NIMH 1.2V 80MAH leadfree
V80HTYPE55608 90
V80P2409PTB1 MITEM 0
VENTILATEUR 24 V DC92*25V81
V80P526222 SFMI 2
V80X 3959
V81-ES AD 3
V81-ESHH518 115
V8100A VIRTUAL INDUSTRIES 1
V8102 VRN 25
V8105E03 ZCOM 390
V8106 CH 7600
V81073 VENTURE 22
V81074 VENTURE 5
V810ME01 Z-Communications 150
V810ME02 Z-COMM 1221
V810ME023065.00000MHZ Z-COMM 1221
V811SHCGE C&K (NEWTON) 4
V812 ??? 2
V8129I711A2.5S NORTEC 5882
V812UA77053212 18870
V813 MCM ELECTRONICS 0
V8145 VRN 10
POTS
V8150.65 LITTLEFU 400
SWITCHES
V815002 L-F 2
V81501.5 LITTLEFU 12
CIRCUIT-BREAKER
V815015 LITTLEFUSE 4
V815175 LITTLEFUSE 6
V8152.25 LITTLEFU 17
SWITCHES
V815661010 100
ESD RECTANGULAR BOX
V816 MCM ELECTRONICS 0
V817 MCM ELECTRONICS 0
V81859-001 160
V81C62P45 VIT/86 284
DIP N
V81DA561M400ND2F SPRAGUE 8
V81DA561M400ND2F
V81DA681M400NE2F NIPPON 61
V81DA681M400NE2F
V81V02 0
V82 49
V820 2
V82102101J VIT 3000
V822 5625
V82213M029 C&K 4
V822K7L36VC TAYIO 2500
V823826K15C13 INFINEON 5
V8242PCRFB INTE 15
PLCC(BULK)RFB
V82503RFB INTE 18
PLCC(BULK)RFB
V82510007134.36 TECHTIMELT 62
V82510007144.73 TECHTIMELT 532
V82530 INT 109
V825306 INT 109
V825CL MISC 19
V825CLH4 SONY ELECTRONICS, IN 3
V826000011 1000
V826001011 96
V826002011 96
V826003011 96
V826004011 96
V826005011 96
V826006011 96
V826007011 96
V826008011 96
V826009011 96
V826010011 192
V826011017 96
V826012018 96
V826516B04SATGB0 MOSEL VITELI 96
V82661010 500
ESD RECTANGULAR BOX
V826632B24SATGB0 MOSEL 12
V826632K24SAEWD0 PROMOS TECH 3
V826664K24SCIWD3 PROMOS TECH 10
V8268 MICROSWITCH 8
V827464N24SATLB0V58C22564 UNK 12
V827A1Z HARR 2100
V828831W ELECTRO SPACE 1344
V829000011 192
V82A1 unde 5
V82A2 10
NICE/NEW
V82AZ05 HARR 42000
V82C107FC-2 C&K 67
V82C305FC VLSI 2
V82C322AFC2 VLSI 750
V82C331FC VLSI 1000
V82C501ADRFB INTE 20
PLCC(BULK)RFB
V82C591FC3 VLSI 10
V82C596 VIT 337
V82C596AFC VLS 337
V82C596AFC2 VLS 337
V82C598MVP VIA/ 235
V82CH8 HARRIS 3019
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
V82CH8SMD UNKN/ 29441
V82E 27
V82MA3A Semicond 13500
SUPPRESSOR,DIODE:
V82MA3B Semicond 1130
SUPPRESSOR,DIODE:
V82MA3B-B VT 269
V82MA3BGE 4
V82MA3S Semicond 25
SUPPRESSOR,DIODE:
V82MT3A Semicond 10000
SUPPRESSOR,DIODE:
V82MT3B Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V82RA16 Semicond 333
SUPPRESSOR,DIODE:
V82RA8 HAR 26
V82SM16 VLSI 50
V82T1 GE 4240
V82T15 MAGNU 4
V82Z12 49
VARISTORS
V82Z2 GE 400
V82Z54 107
V82ZA05 Semicond 1500
SUPPRESSOR,DIODE:
V82ZA05HARRS HARRS 1214
V82ZA05P LITTELFUSE 0
V82ZA05PX1941 LTF 36000
V82ZA05X1941 HARRI 11000
V82ZA12 32
V82ZA12CKE 99
V82ZA12P LTF 700
V82ZA12PAN 99
V82ZA12TNR15G820KM GENERAL ELECTRIC CO 18
V82ZA2 23
V82ZA2CKE 99
V82ZA2CV82ZA2 CPC 1500
82ZA2
V82ZA2HARRS HARRS 7
V82ZA2P LTF 3000
V82ZA4 Semicond 1733
SUPPRESSOR,DIODE:
V82ZA4ALTSM ALTSM 2697
V82ZA4P LTF 1000
V82ZC12 HAR 85
V82ZC2 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V82ZC4 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V82ZS05 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V82ZS12 Semicond 8988
SUPPRESSOR,DIODE:
V82ZS2 Semicond 66789
SUPPRESSOR,DIODE:
V82ZS4 Semicond 11
SUPPRESSOR,DIODE:
V82ZT05 Semicond 200
SUPPRESSOR,DIODE:
V82ZT12 Semicond 2500
SUPPRESSOR,DIODE:
V82ZT12X1896 HARRIS 3906
V82ZT2 MOT 1000
V82ZT2P LTF 0
V82ZT4 Semicond 220000
SUPPRESSOR,DIODE:
V82ZT4X2543 LITTLEFUSE 262000
V82ZTDX2543 LITTLEFUSE 2000
V82ZTX12 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V82ZTX2 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V82ZU05 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V82ZU12 Semicond 5500
SUPPRESSOR,DIODE:
V82ZU4 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V830045MS INT 11
W
V8309U 3
MIXER
V83104630KL VIT 0
V8320AB009SO18 EMM 10
V8320AB033SO16 EMM 2898
V8320AD016SO20 EMM 64
V83224630JCE801 VIS 3000
V83240396 1
V8326AC006 EMM 2
V832750713.08 TECHETCH 2559
V8327507134.3 TECHTIME 838
V8327507134.368 839
V8327507144.7 TECHTIME 737
V834K01 OMNI 11540
XFMR,WALL,9VDC,100MA,W/GROM,NO/PLUG
V8385I717A10Z NORTEC 260000
V83C104HP60 VITALIC 95
V83C256P80L VITEK 19
DIP
V83C54UBDM1 96 472
V83C654 PHILIPS 36
V83C851P500 PHILIPS 225
V84 CROUSE HINDS 5
V84-16C7 VIKING 71
HOOD
V84-279 AEROVOX 1000
CAP,MF,.0047uF,10%,600V,RA
V84-632 AEROVOX 1090
CAP,MF,.033uF,100V,RA
V84-703 AEROVOX 2880
CAP,PA,.015uF,400V,AX,BLK
V84016 REDINGTON COUNTERS, 2
V8411F 240
V841211MAA021 EMM 1263
V8420AA032 50
V8420AA045QFP44 EMM 8400
V842546 AVAN 1
V8425JC14 42
V8425JC4 29
V8426AB014 SEIMONS 55
V844 MCM ELECTRONICS 0
V84416 REDINGTON COUNTERS 0
V844ME01 Z-COMM 600
V844U AMETEK 4
V846ME02 ZCOMM 600
V84816 REDINGTON COUNTERS 0
V84CV161 2
CAPACITORS
V8500 VLSI 1
PLCC
V8500-A VLSI 100
PLCC
V850044 2
VALVE
V8500APLCCUSED SEM 4668
V8500APLCCUSEDAVA SEM 4532
V8500APLCCUSEDDC9 4532
V8500APLCCUSEDDC90AVA SEM 4532
V8501 MOT/95 2500
V8502A ASSMANN 3150
HSINK FINGER-SHAPED TO220 CW15 RoHSconf
V8508A 435
V8508A HEATSINK; HEATSINK TO220 SE 19mm 21K/W
V8508B 2011
V8508B HEATSINK; HEATSINK TO220 19mm 21K/W SOLDER PIN
V8508C 2500
V8508C HEATSINK
V850ESTOUCHIT NEC 0
V850FX3CANIT NEC 6
V850ZIGBEEGATE NEC 3
V851000B00000000 CARLINGSWITCH INC 43
V8510B ASSM 39337
V8510SN 12650
HEATSINK TO220 18K/W; HEATSINK TO220 18K/W TIN-PLATED
V8511W ASSM 470
KOELPR TO220/SOT23/TO3P 25,4MM; HEATSINK V8511W-SE(LEAD FREE)
V8511X ASSMANN 60
HSINK EXTRUDED W.S.PINTO220CW5 RoHSconf; HEATSINK TOP3 38.1mm 5K/W SOLDER PIN
V8511Y ASSMANN 1500
V851S00BAZB00000 CARLINGSWITCH INC 104
V851S00CAZB00000 CARLINGSWITCH INC 488
V852 MCM ELECTRONICS 0
V8554HAN 196
V855D 780
V856 MCM ELECTRONICS 0
V85661010 100
ESD RECTANGULAR BOX
V857D 760
V8580 VLSI 3
V859M MCM ELECTRONICS 0
V85AF11HCNG00000 CARLINGSWITCH INC 8
V85AS00BAZB00000 CARLINGSWITCH INC 1202
V85AS00BCZC00000 CARLINGSWITCH INC 50
V85AS00CAZC00 4
Vippeafbryder V-serie
V85C3008VSC ZIL 300
V85C582E PHILIPS/ 1
PGA
V85MLA1210H 700
V8602 HAN 917
V8602HAN 308
V860KA MOT 632
V860LA1008 HARRI/94 4366
V86174HCT86N PHIL 90
V862 VIC 44
V863 S+M 200
V865M MCM ELECTRONICS 0
V8674HCT86E RCA 16
V86999 I 690
PLCC
V86999CAM77 HAR 800
V86999CAWH7 INTERSIL 2
V86999CAXHL INTERSIL 2
V86999CAY6L INTERSIL 2
V86999CAYDP INTERSIL 5
V86999CAYDR INTERSIL 10
V86999CAYLR INTERSIL 5
V86999CC02D HAR 50
V86999CC3WE INTERSIL 20
V86999CC3WF INTERSIL 30
V86999CC48T HAR 190
V86999CC4AT INTERSIL 30
V86999CC4RY INTERSIL 20
V86999CC6 INTERSIL 1398
V86999CC80A INTERSIL 250
V86999CC84P INTERSIL 600
V86999CC8LD intersil 600
V86999CC936 INTERSIL 340
V86999CC9AN INTERSIL 5
V86999CC9LA INTERSIL 20
V86999CCFJP INTERSIL 30
V86999CCFND INTERSIL 20
V86999CCH5E INTERSIL 20
V86999CCH5H INTERSIL 20
V86999CCH6W INTERSIL 10
V86999CCH8D INTERSIL 5
V86999CCH8E INTERSIL 5
V86999CCHPE INTERSIL 10
V86999CCHVA INTERSIL 5
V86999CCHVD INTERSIL 242
V86999CCJ22 INTERSIL 5
V86999CCJ23 INTERSIL 390
V86999CCJ24 INTERSIL 360
V86999CCJ25 INTERSIL 5
V86999CCJ6X INTERSIL 20
V86999CCJ6Y INTERSIL 200
V86999CCJ70 INTERSIL 60
V86999CCJ72 INTERSIL 1130
V86999CCL99 INTERSIL 2085
V86999CCL9C INTERSIL 50
V86999CCLFM INTERSIL 1380
V86999CCLFN INTERSIL 227
V86999CCLFP INTERSIL 1080
V86999CCLW2 INTERSIL 2105
V86999CCLW3 INTERSIL 1620
V86999CCM3P INTERSIL 320
V86999CCM9W INTERSIL 982
V86999CCMDR INTERSIL 1270
V86999CCMDT INTERSIL 2142
V86999CCMDV INTERSIL 1385
V86999CCMHF INTERSIL 1295
V86999CCMHH INTERSIL 910
V86999CCMHJ INTERSIL 4590
V86999CCMHL INTERSIL 660
V86999CCMHM INTERSIL 1550
V86999CCMJF INTERSIL 700
V86999CCMP7 INTERSIL 670
V86999CCMP8 INTERSIL 1130
V86999CCMP9 INTERSIL 1080
V86999CCMPA INTERSIL 278
V86999CCMPC INTERSIL 80
V86999CCMVH INTERSIL 1300
V86999CCNVD INTERSIL 80
V86999CCNVH INTERSIL 395
V86999CCOL7 INTERSIL 1000
V86999CCOXC HAR 50
V86999CCOXD HAR 130
V86999CCOXH HAR 70
V86999CCP2M INTERSIL 40
V86999CCP2T INTERSIL 560
V86999CCP62 INTERSIL 100
V86999CCP65 INTERSIL 190
V86999CCRA0 INTERSIL 50
V86999CCRST INTERSIL 6000
V86999CCW3P INTERSIL 50
V86999CCXH HAR 600
V86999LCXD HAR 600
V8700BAESJNPF Advanced Crystal Technology 46
87.00MHZ ACT1100 BAESJN
V874 VIC 60
V8741AD NEC/84 9
DIP
V87661010 100
ESD RECTANGULAR BOX
V8768DELAYLINE PHIL 250
V87C54 209
V88 493
V880D RFT 900
V88105630ICE801 VIS 711
V88105630ICE801VVI VIS 1219
V8815E2 ASSMANN 4000
V881BA60 Semicond 8
SUPPRESSOR,DIODE:
V881CA60 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE:
V881PA1145 18
RELAY
V8822 HAN 1060
Transformer - EE20/10 230V 12V/15V 0,5VA
V8822HAN 1060
V8825E1WITHSPRINGPIN ASSMANN 4000
HSINK EXTRUDED AL6063T5 CW4,5 RoHSconf
V8826 ? 50
V884121V30 INTE 2
V88661010 100
ESD RECTANGULAR BOX
V889617 5180
V88AS0011ZZ00000 CARLINGSWITCH 9
V88GURT SIEMENS 120
V88ZA10 HARRI/94 775
V8901A VIRTUAL INDUSTRIES 1
V8901AESD VIRTUAL INDUSTRIES 10
V8901L VIRTUAL INDUSTRIES 5
V8901LMS VIRTUAL INDUSTRIES 5
V8901LMSB VIRTUAL INDUSTRIES 2
V8901LMSESD VIRTUAL INDUSTRIES 12
V8901LMSESDSPEENC SIPEL 12
V8902DB VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8902DS VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8902HB VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8902HS VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8902JB VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8902JS VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8902KB VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8902KS VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8902LB VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8902LS VIRTUAL INDUSTRIES 4
V8902MB VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8902MS VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8902SB VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8903DB VIRTUAL INDUSTRIES 43
V8903DS VIRTUAL INDUSTRIES 51
V8903HB VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8903HS VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8903JB VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8903JS VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8903KB VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8903KS VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8903LS VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8903MB VIRTUAL INDUSTRIES 5
V8903MS VIRTUAL INDUSTRIES 2
V8903SB VIRTUAL INDUSTRIES 3
V8903SS VIRTUAL INDUSTRIES 1
V8904DB VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8904DS VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8904HB VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8904HS VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8904JB VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8904JS VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8904KB VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8904KS VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8904LB VIRTUAL INDUSTRIES 5
V8904LS VIRTUAL INDUSTRIES 2
V8904MB VIRTUAL INDUSTRIES 2
V8904MS VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8904SB VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8904SS VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8906DB VIRTUAL INDUSTRIES 5
V8906DS VIRTUAL INDUSTRIES 5
V8906HB VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8906HS VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8906JB VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8906JS VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8906KB VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8906KS VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8906LB VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8906LS VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8906MB VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8906MS VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8906SB VIRTUAL INDUSTRIES 6
V8908 HAN 59
V8908HAN HAN 59
V8908N HAN 148
V89109BKESD ZZ1 2
V8920EA ZZ1 4
V8920EAESD ZZ1 1
V8920LMSB VIRTUAL INDUSTRIES 3
V8920LMSESD VIRTUAL INDUSTRIES 2
V8926.170NEUP EUP 3
V8930KSPEENC ENC 9
V894B HP 3
V895328T106PN 1
V89882C MOT 2730
V89CE558HLOOSE PH 322
QFP80
V8A5251A2 SPT 48
IC
V8A58FTDUD P T S MODULE 1
V8B1S00100000 CARLING 8
SWITCH
V8B1S001JAAXX1XXXFL1 CARLING 46
SWITCH
V8B1S001JAAXX2XXXDP1 CARLING 35
SWITCH
V8B1S001JAAXX4XXXSB1 CARLING 35
SWITCH
V8B2AP0100000 CARLING 50
SWITCH
V8B2S001166A813H CARLING 190
SWITCH
V8BAS00-AZB00000 CARLINGSWITCH 646
V8BAS00C-AZB00000 CARLINGSWITCH 146
V8BH MOLX 10
V8CAPACITORCLIP 5
V8D1160B00000000 CARLINGSWITCH INC 93
V8D1AH0B00000 CARLINGSWITCH 10
V8D1AH0BA9CMG400 CARLIN 0
V8D1G66B00000000 CARLINGSWITCH INC 304
V8D1S0011ZZ00000 CARLINGSWITCH INC 70
V8D1S00B00000000 CARLINGSWITCH INC 1745
V8D1S00BAZB00000 CARLINGSWITCH INC 976
V8D1S00BAZC00000 CARLINGSWITCH INC 110
V8D1S00BCZB00000 CARLINGSWITCH INC 126
V8D1S00BCZC00000 CARLINGSWITCH INC 259
V8D1S00C-AZB00 CARLINGS 1
V8D1S00C00000 CARLING 26
SWITCH
V8D1S00C00000000 CARLINGSWITCH INC 1
V8D1S00CAZB00000 CARLINGSWITCH INC 168
V8D1W66B00000000 CARLINGSWITCH INC 227
V8DA160BCTB00000 CARLINGSWITCH INC 1339
V8DAA60B00000 CARLINGSWITCH INC 3
V8DAAC0C00000000 CARLINGSWITCH INC 3
V8DAAN0C-CBB00000 CARLINGSWITCH 3794
V8DAS0041ZZ00000 CARLING SWITCH 1
V8DAS0046ZZ00000 CARLING SWITCH 1
V8DAS00B00000000 CARLING SWITCH 74
V8DAS00BAZCAD100 CARLINGSWITCH INC 2
V8DAS00BCZB00000 CARLINGSWITCH INC 58
V8DAS00CAZB00 CARLINGSWITCH INC 3
V8DJX232BLT50 MOSEL SEMICONDUCTOR 90
V8DTB-2 VICON 6
V8H7JC5 AMD 100
V8K11B 234
V8K11B10K NOBL 34790
V8K11B1MEG NOBL 1100
V8K11B500K NOBL 900
V8K11B500OHM NOBL 100
V8K140 142
V8K41B100K NOBLE 20000
TRIMPOTS
V8K41B10K NOBL 900
V8K41B20K NOBLE 10498
TRIMPOTS
V8K41B2K NOBLE 14980
TRIMPOTS
V8K41B500OHM NOBL 1100
V8K4B100K NOBLE 840
V8P10E386A 208
V8PCC2219428V SFMI 1
V8RA8 Semicond 114
SUPPRESSOR,DIODE:
V8T7637-6226 VLSI 1
PLCC
V8V220 76
V8ZA05 Semicond 170
SUPPRESSOR,DIODE:
V8ZA05P LITTELFUSE 0
V8ZA1 HAR 1450
V8ZA1ALTSM ALTSM 90
V8ZA1P LTF 3000
V8ZA2 251
V8ZA2GE 99
V8ZA2HARRS HARRS 5
V8ZA2P 4997
V8ZA2PX1347 LTF 0
V8ZA2X1347 HARRI 6000
V8ZC05 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE: VARISTOR
V8ZC1 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE: VARISTOR
V8ZC2 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE: VARISTOR
V8ZS05 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE: VARISTOR
V8ZS1 Semicond 10000
SUPPRESSOR,DIODE: VARISTOR
V8ZS2 HAR 1500
V8ZT05 Semicond 6000
SUPPRESSOR,DIODE: VARISTOR
V8ZT1 GE 12000
V8ZT17MMLV 1000
V8ZT1P LTF 1000
V8ZT2 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE: VARISTOR
V8ZTX1 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE: VARISTOR
V8ZTX2 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE: VARISTOR
V8ZU05 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE: VARISTOR
V8ZU1 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE: VARISTOR
V8ZU2 Semicond 999
SUPPRESSOR,DIODE: VARISTOR
V9 BHC CLIP 9
V9-481612DC REDINGTON 3
V9000KB VIRTUAL INDUSTRIES 6
V9000KESD VIRTUAL INDUSTRIES 6
V9000KR VIRTUAL INDUSTRIES 5
V9000KU VIRTUAL INDUSTRIES 6
V9009B VIRTUAL INDUSTRIES 7
V9009ESD VIRTUAL INDUSTRIES 45
V9009R VIRTUAL INDUSTRIES 1
V9009U VIRTUAL INDUSTRIES 6
V901 CHA 3
V9011 20
V901256 NEUHAUS 34
V9012B VIRTUAL INDUSTRIES 13
V9012ESD VIRTUAL INDUSTRIES 6
V9012R VIRTUAL INDUSTRIES 1
V9012U VIRTUAL INDUSTRIES 6
V9013ESD ZZ1 45
V9018ESD ZZ1 45
V902 CHA 10
V902226C 325
V9025B VIRTUAL INDUSTRIES 8
V9025ESD VIRTUAL INDUSTRIES 49
V9025R VIRTUAL INDUSTRIES 12
V9025U VIRTUAL INDUSTRIES 12
V902PBC334P 240
V902S 0
V903211A GT 100
V9033C 6
V9038B VIRTUAL INDUSTRIES 4
V9038ESD ZZ1 6
V9038R VIRTUAL INDUSTRIES 26
V9038U VIRTUAL INDUSTRIES 6
V9047 HAN 1
V9047HAN HAN 1
V9050 PHILIPS 25
V9050ESD ZZ1 46
V9050PHILIPS 252
ic/dil40
V9050R VIRTUAL INDUSTRIES 4
V9050U VIRTUAL INDUSTRIES 6
V90523T FERRAZ 9
V90546 12
V90558A PHILIPS 25
IC/DIL28/V
V90558APHILIPS 130
ic/dil28/v
V90558ASAA90558A PHILIPS 25
V90558E PHILIPS 78
IC/DIL28/V
V90558EPHILIPS 78
ic/dil28/v
V9056P PH 52
DIP28
V906 GE 9
V9060A BUD INDUSTRIES 0
V9060L BUD INDUSTRIES 0
V9061A BUD INDUSTRIES 0
V9061L BUD INDUSTRIES 0
V9062A BUD INDUSTRIES 0
V9062B VIRTUAL INDUSTRIES 4
V9062ESD VIRTUAL INDUSTRIES 49
V9062L BUD INDUSTRIES 0
V9062R VIRTUAL INDUSTRIES 6
V9062U VIRTUAL INDUSTRIES 6
V9063A BUD INDUSTRIES 0
V9063L BUD INDUSTRIES 0
V9064L BUD INDUSTRIES 0
V9065A BUD INDUSTRIES 0
V9065L BUD INDUSTRIES 0
V9066A BUD INDUSTRIES 0
V9066L BUD 2
V9067A BUD INDUSTRIES 0
V9067L BUD INDUSTRIES 1
V9068A BUD 1
V9068ABUD BUD 1
V9069A BUD INDUSTRIES 0
V906V2 GI 13
V907 NEC 5
V9070A BUD INDUSTRIES 1
V9075B VIRTUAL INDUSTRIES 48
V9075ESD VIRTUAL INDUSTRIES 50
V9075R VIRTUAL INDUSTRIES 50
V9075U VIRTUAL INDUSTRIES 50
V907BBC01000 VITELEC 0
V907BBC01500 VITELEC 0
V907BBC05000 VITELEC 0
V908 VIC 20
V90925 MISC 1
V90P 00+ 45
V9100 BELDEN 154
V9104 BERGQUIST-SIL PADS 1000
V910ME02 ZCOMM 600
V912 4000
V912401R50 ITA 40
V912906CW28A 1000
V912AI ST 1971
V912B1 ST 1500
V912BI ST 1600
V914 unde 100
V9140048 111
V9140048123YKB 111
V9141 57
V915404CS16TA 15500
V915501CW20 50
V915EA TRW 50
915EA
V916 VIC 10
V916V 100
ASSORTMENT BOX BLUE 6 CASES
V917001A 25
V917201CWA 47
V917207I 43
V9174Y474MXPAR VIT 6400
V917V 100
ASSORTMENT BOX BLUE 9 CASES
V918V 100
ASSORTMENT BOX BLUE 12 CASES
V919V 100
ASSORTMENT BOX BLUE 15 CASES
V9201 TOB 4
MIS
V920V 100
ASSORTMENT BOX BLUE 31 CASES
V921634C08RTL 980
V921V 100
ASSORTMENT BOX BLUE 35 CASES
V922 190
V92291T74D2 ? 750
V92339BQA 100
V924V 28
V92619BQEA VTC 4480
V926V 100
ASSORTMENT BOX BLUE
V92980501 960
V92MBR 1
V930219CCC NEC 5
PLCC
V930V 100
ASSORTMENT BOX BLUE 28 CASES
V933A MFG 2945
V9379 HAN 219
V9379HAN 219
V939EA TRW 19
939EA
V93C100 7
V940 100
ASSORTMENT BOX BLUE 54 CASES
V940ME02 Z-COMMUNICATIONS 13
V941 100
ASSORTMENT BOX BLUE 15 CASES
V94137 13
V94137REVH 50
V942 100
ASSORTMENT BOX BLUE 30 CASES
V9426 ST 4950
V9437HAN HAN 11
V947 308
DIODES
V9500 1
V9504552 BARCO 2
V9519610 BARCO 1
V951L0211BP JACO 2
V951L041X5AF 12
V951L501BP CAMLOC 92
V9563A BUD INDUSTRIES 0
V9564A BUD INDUSTRIES 0
V9565A BUD INDUSTRIES 0
V9566A BUD INDUSTRIES 0
V9567A BUD INDUSTRIES 0
V9567HAN HAN 10
V9599 HAN 2500
V9599HAN 2500
V95LA7A SEMI 26
V95LA7B 27
V960 unde 100
V960PBC33LP V3SEMI 15
*SMT TRAY* V960PBC-33LP 1998
V960PBC33LPREVB2 V3 2
V961PBC-33LPRE V3 230
V961PBC-33LPREV.B1 V3 230
V961PBC33 29
V961PBC33LP V3 SEMI 151
V961PBC33LPREV.B2 V3 0
V961PBC33LPREVB2 V3 67
V961PBC40LPREVB2 V3 960
V961PCB.33LP V3 140
V962 V3 83
V962-PBC-33 V3 90
V962PBC VIRGINIA PLASTICS 48
962
V962PBC-33LP V3 6
V962PBC33LPB1 24
V962PBC33LPB2 144
IC
V962PBC33LPR.B2 VSEMICONDU 48
V962PBC33LPREV2 SEMI 1985
V3
V962PBC33LPREVB2 V3 11
V962PBC40LP 33
V962PBC40LPB2 48
V962PBC40LPREVB2 V3 15
V9655C33LP VIT 13
V965L12R1AG 0
V968 VAN 33
V96B96BMC33LP 20
V3
V96BMC-25LP V3 3
V96BMC-33LP V3 SEMI/ 6
V96BMC-33LPREV NSC 19
V96BMC-LP33 V3 22
V96BMC25LPREVAB QUICKLOGIC 292
V96BMC33LP1 VQ 3200 16
V96BMC33LPREV.AB NSC 17
IC
V96BMC33LPREV.D V3 27
IC SMT V96BMC DRAM CONT
V96BMC33LPREV.D V3 26
V96BMC33LPREV.D.33LP1REV.D V3 2
V96BMC33LPREVABV3 NSC 112
V96BMC33LPREVD V3 17
V96BMC33LPREVDLV 5439
V3V96BMC-33LPREVD-LV
V96BMC3LP V3 SEMICONDUCTORS 8
V96BMC40LP 162
V96BMC40LPREVD V3 504
V96BMC40LPREVDLV 5188
V3V96BMC-40LPREVD-LV
V96PBC40LP 37
V96SSC25LP V3 776
V96SSC33 V3 41
V96SSC33LP VIT 66
V96SSC33LPREV.B1 V3 37
V96SSC33LPREVB1 V3 83
V9764L BUD INDUSTRIES 0
V9765L BUD INDUSTRIES 0
V9766L BUD INDUSTRIES 2
V9767L BUD INDUSTRIES 0
V9772 REMIX 25
V97804SIEHECOB12 25
V982 NORSEA 200
ADHESIVE SEALER 1.5MMX13MM
V9869 HAN 10
Transformer - V9869
V9869HAN HAN 10
V98CK40R 1152
V98CK40T 1152
V99 24323
Overseas 5C. T/P? Min.$250!
V990B9727 52
V99111104412 CON 10
V9-9111-1-04412
V99111104414 CON 10
V9-9111-1-04414
V991GM JELT 12
V992 NORSEA 400
ADHESIVE SEALER 1.5MMX13MM
V9927 CLARITY 2
V9938 YAMAHA 6 1
V9938C YAMA 769
IC
V9945 VALCOM 1
V9958 YAMAHA 6 223
V9960.5 N/A 7
V996BMC40LPREV.D V3 32
V9990 5962
V9990 YAMAHA 1 6000
V99TL 3
V9A180559X FSC/71 300
IC
V9C7205A6003 VLSI 2
PLCC
V9C7212-6021 VLSI 15
PLCC
V9C7212-602J VLSI 21
PLCC
V9C7219-D246 VLSI 1
PLCC
V9C7224-0315 VLSI 1
V9DA71B CIT 1
V9DASW0BFZB000 CARLINGSWITCH INC 50
V9LMA0603ACV9LMA060 HARRIS 195
9LMA0603A
V9LR BURR-BROWN 13
V9M906001162KNE 2232
V9M920849B362KNE 259
V9M920850B363BKNE 178
V9M921137B479KNE 193
V9M921138B480KNE 213
V9MLA0402H LITTELFUSE,INC 0
V9MLA0402L FARA 30
V9MLA0402LH LITTELFUSE,INC 0
V9MLA0402LNH LTF 5000
V9MLA0402NH LTF 90000
V9MLA0402NR LTF 4900
V9MLA0603A HARR 2440
V9MLA0603H HARRI 2700
V9MLA0603H23 HARRS 2316
V9MLA0603NH HAR 5000
V9MLA0603T23 HARRIS 6587
V9MLA0805LH LITTELFUSE,INC 0
V9NML SAIA BURGESS 0
V9T664-6199 VLSI 1
PLCC
V9T75M-2002 VLSI 2
PLCC
V9T7637-2094 VLSI 2
PLCC
V9T7741393 INTERSIL 347
V9T82HC6410 VLSI 16
PLCC
VA0 THOMAS & BETTS CORP 8
VA0017E CAB 558
VA0018E CAB 388
VA0020E CAB 485
VA003PJ ? 89 66
VA007 4
ASSY
VA01 PRB 6
Fisher VCR Idler
VA010259011 Wurth Electronik 10000
VA02 PRB 1
Fisher/Sanyo Idler
VA0206N6 30
VA02MP ZZ 100
VA03 PRB 10
Fisher/Sanyo Idler
VA033DJ VTC 1
VA033PJ 1916
VA033PJNQ VTC 350
VA03639300 3
VA04 RUSSELL INDUSTRIES I 2
VA05 PRB 828
Fisher/Sanyo Idler
VA050 PRB 1
Akai MI-327773 Idler
VA0505D1 180
VA0505S1 POWER BOX 2595
DC/DC-MOD.i5V/o5V 1W SIL4
VA051 PRB 1
Akai BV-327815 Idler
VA0510K Bourns 37
VA052 FLORIDA MISC. 2
VA05222 BOURNS 1095
VA053 FLORIDA MISC. 3
VA054 PRB 1
Akai MI-361964 Idler
VA05470E BOURNS 600
VA05H OHMIC 5
VA05H-001-222 BOURN 195
VA05H-1-101 BOURNS 240
R-TRIM 100E 1 TURN 3
VA05H-1-102 BO 2833
VA05H-1-103 BO 5920
VA05H-1-104 BO 276
VA05H-1-105 BO 760
VA05H-1-221 BO 140
VA05H-1-222 BO 95
VA05H-1-223 BO 365
VA05H-1-224 BO 1200
VA05H-1-470 BO 50
VA05H-1-471 BO 30
VA05H-1-472 BO 880
VA05H-1-473 BO 683
VA05H-1-474 BO 20
VA05H001102 BOU 40
VA05H001103 Bourns 300
VA05H001104 BOURNS 0
VA05H001105 BOUR 485
VA05H001202 BOURNS 106
TRIM 1G REG S/INF .5W 20%2Kohm
VA05H001223 320
VA05H001224 BRN 140
VA05H001471 10
VA05H001473 BOURNS 0
VA05H001503 20
VA05H010101 40
*SINGELTURN - OPEN - 3/8" - 10
VA05H010102 80
*SINGELTURN - OPEN - 3/8" - 1K
VA05H010473 BOUR 71
VA05H100E unde 40
VA05H100K BOUR 900
VA05H100R BOUR 27000
VA05H10470 BOUR 108
VA05H10471 BOUR 67
VA05H10K 8630
VA05H10KAB 6250
VA05H1201 BOU 10
VA05H1202 BOURNS 560
VA05H1203 BOU 70
VA05H1225 BOURNS 150
VA05H12252.2M Bour 480
VA05H1501 BOU 70
VA05H150K PIHE 2500
VA05H1K unde 820
VA05H1M 900
VA05H2.2KH0.5WMONOCERMET 15
TRIMMER
VA05H2.2M BOURNS 40
VA05H220K 2
VA05H220KOHM BOURNS 24
VA05H220R BOUR 18700
VA05H22E unde 100
VA05H22M unde 40
VA05H22OHM 30
VA05H2M2 BOUR 5620
VA05H47 40
VA05H470K unde 3400
VA05H47E unde 80
VA05H47KACP 14600
VA05H4K7 100
VA05H680K 10000
VA05HOBSOLETE OHMIC 0
VA05V--001-474 112
RESISTORS
VA05V-1-101 BO 240
VA05V-1-102 BO 600
VA05V-1-103 BO 4440
VA05V-1-104 BO 1
VA05V-1-105 BO 400
VA05V-1-221 BO 200
VA05V-1-222 BO 480
VA05V-1-223 BO 396
VA05V-1-224 BO 120
VA05V-1-225 BO 4300
VA05V-1-471 BO 360
VA05V-1-472 BO 300
VA05V-1-473 BO 400
VA05V-1-474 BO 600
VA05V001100 RAO 800
VA05V001103 FARNELL 0
VA05V001105 33
VA05V001221 BOURNS 0
VA05V001222 210
VA05V001224 FARNELL 0
VA05V001472 120
VA05V001473 20
VA05V100E unde 40
VA05V100K unde 1
VA05V100R BOUR 8350
VA05V100RAB 1900
VA05V10K unde 40
VA05V2.2M BOURNS 80
VA05V220E unde 100
VA05V220K unde 50
VA05V22M unde 80
VA05V4.7K BOURNS 15
VA05V470E unde 120
VA05V470K unde 40
VA05V47E unde 80
VA05V47K unde 2000
VA05V4K7 BOUR 320
VA06 PRB 3
Fisher/Sanyo Idler
VA0600ANITRILE PANTE 0
VA064JP SANYO 1029
VA07 PRB 2
Fisher/Sanyo Idler
VA071449003 7
VA071736001 JST 5000
VA071736002 JST 4000
VA08 PRB 1
Fisher VCR Idler
VA080 World Audio Kraft Acc. 74
Adapter. F UHF-M BNC.
VA080589SA211A IBM 5
VA09 PRB 1
Fisher Idler
VA092 World Audio Kraft Acc. 344
Adapter. T-adapter-F-M-F configuration.
VA093 World Audio Kraft Acc. 90
Adapter. M BNC-M BNC.
VA09CH13STM1K 938
POT. 9 S/I 1K E/P CARBON HDK.
VA09CH13STM200H 896
POT. 9 S/I 200H E/P CARBON HDK.
VA09CH1U7TMB103 HDK 1198
VA0SH-1-470 1660
VA1 Burgess 25
VA1.5-10G1755503 PHOE 17
VA10 PRB 1
JVC VCR Idler
VA100 PRB 1
Sanyo/Fisher Idler
VA100000056150R AVX 6293
VA1000005D150 FARNELL 0
VA100003A100R AVX 7980
VA100003A100RAVX AVX 7980
VA100003D100R AVX 7980
VA100003D100RAVX AVX 7980
VA100005015091001 AVX 4910
VA1000050150B AVX 310
93
VA1000056150 AVX CORPORATION 2
VA100005A150 150
VA100005A150D AVX 785
VA100005A150D-A AVX LIMI 100
VA100005A150DL AVX CORPORATION 704
TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR
VA100005A150R AVX 1177
VA100005A150RAVX AVX 3990
VA100005D105RL KYO 19
VA100005D150 40
AVVA100005D150
VA100005D150B AVX CORPORATION 100
VA100005D150D AVX 2000
VA100005D150DL AVX 1000
VARISTOR AX 15V
VA100005D150R AVX 7980
VA100005D150RAVX AVX 7980
VA100005D150T AVX 7000
VA1000140300 MOT 2
VA100014A300 AVX 112
VA100014A300D AVX 15000
VOLTAGE SUPPRESSOR
VA100014A300D1KREEL AVX 1000
VA100014A300DL AVX 1000
VA100014A300DT AVX 0
VA100014A300RL AVX 99
VA100014D300 500
VA100014D300D MISC 700
VA100014D300D-A AVX LIMI 170
VA100014D300DL AVX 7000
VA100014D300DRT AVX 1000
VA100014D300R AVX 3000
VA1000180400 AVX CORPORATION 250
VA100018A400 FARNELL 0
VA100018A400D 2000
TRANSIENT SUPPRESSOR
VA100018A400DL AVX 1000
VA100018A400TR AVX 1000
VA100018D400 FARNELL 0
VA100018D400D AVX 2000
VA100018D400DAVX AVX 500
VA100018D400DL AVX 2000
VA100018D400R 42000
AVVA100018D400R
VA100018D400RL 15000
VA100018D400RP AVX 9000
VA100018D400T AVX 120300
VA100026D580 FARNELL 0
VA100026D580D AVX 11008
VA100026D580D-A AVX LIMI 1000
VA100026D580D1KREEL AVX 7000
VA100026D580DAVX AVX 1348
VA100026D580DL AVX 1000
VA100030D650BL AVX 0
VA100030D650D AVX 84000
VA100030D650DL AVX 5000
VA100030D650R AVX 27000
VA100030D650RL AVX 0
VA100030D650TL AVX 0
VA100048C101 AVX CORP 0
VA100048D101D 10
AVVA100048D101D
VA100048D101D-A 200
VA100048D101DAVX AVX 200
VA100048D101DL AVX 99
VA100048D101R 12000
AVVA100048D101R
VA100048D101RAVX AVX 3990
VA1001INFIXTMNTGUNILET01 APPLETON ELECTRIC 0
VA1007 SIL 1377
7929
VA1007HSE SIL 807
7918
VA100XE251430 VENT-AXIA 0
VA101 PRB 2
Fisher/Sanyo Assembly
VA1010250R ab-elekt 250
VA101050R ab-elekt 500
VA1010K10 DALE 10
VA1011A 5
VA1014 SIX 173
VA101AHMQB FSC 96
IC
VA102 PRB 2
Fisher/Sanyo VCR Idle
VA102003 20
VA1026 2
VA103 PRB 1
Fisher/Sanyo Idler
VA1034 484
VA1039 2351
VA104 PRB 1
Sanyo/Fisher Idler
VA1042 SIX 68
VA1047 SIX 460
VA1048 SILI 30
VA104K-50V 178
RADIAL MYLARS
VA105 PRB 2
Sanyo 143-0-662T14730
VA1050G100WFIXT12HUB01 APPLETON ELECTRIC 0
VA1056S 387
VA106 PRB 1
Fisher/Sanyo Idler
VA1060 SIL 25
VA1060-Q SIX 96
VA1066 SIX 4
VA107 PRB 2
Fisher/Sanyo Idler
VA1073 SIX 121
VA1075 SILICONIX 6
VA1077 909
VA108AHMQB FSC 5
VA108HM NSC 96
VA1090000R SHALLC 40
RES 90K 1W .01% WW
VA1093 SIX 235
VA10X SEMI 207
VA10X5J SHALLCROSS 18
RES
VA11 MICROSWITCH 14
VA1104 16
VA1105 SILICONIX 664
TRANSISTOR
VA1108 SILICNX 187
1108
V7311T1N29 5
V850ES-NETWORKIT NEC 1
V850-U-PLUGIT NEC 0
V62/03632-04XE TEX 1000
V62/04655-01YE TEX 1000
V62/04656-01XE TEX 1000
V620SE01 ZCO 998
V8-800S STV 15
V850-2092-002 FINISAR 0
V850-2093-001 FINISAR 0
V850-2093-002 FINISAR 0
V6602G ASSMANN 320
SPACER G THREADED M2 20mm (BRASS)
V7572D ASSMANN 5913
SPACER D THREADED M4 20mm POLYAM
V7701A ASSMANN 4685
SPACER A THREADED/BOLT 10mm POLYAM
V7701B ASSMANN 1544
SPACER B THREADED/BOLT 15mm POLYAM
V7701C ASSMANN 73
SPACER C THREADED/BOLT 20mm POLYAM
V7761B ASSMANN 27
SPACER B THREADED/BOLT M4 15mm POLYAM
V628P 20
V721 101
V723 78
V745 2
V819 56
VA1055-S 10000
V9PS120-02 36
V7387 ASSMANN 8000
INSULATOR TO218 MICA WASHER
V80102MS02QE C&K Components 4250
V8P10-M3/86A VIS 42
V690-D8KR01A OMRN 2
V69-6912A-20-35SC SOUR 6
V7AH-05B330 BELF 191
V850ES-JX3-STICK NEC GMBH 21
V914L011Z1AG V914L011Z1AG datasheet 0
Latch
V91L1111AG V91L1111AG datasheet 0
Catch
V917L1111AG 24
5340-01-124-2276
V917L011X1AG 17
Notes: Catch, Clamping 5340-01-124-2276
V951L71BP 50

Catalog Index: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


Electronic Components Parts:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Electronic Component Images:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Copyright © 1998-2014 Oxygen Electronics, LLC All rights reserved.
Privacy Policy