Phone:+1-914-289-0202
Fax:+1-914-289-0222
sales@o2xygen.com
pdf icon = datasheet available
Mfg Part Mfg Qty
S-G4634-03 SMK 193
SG-220-M SOCKET 181
SG-239 936
SG-3-1000-DY13 OMEGA 8
SG-3018N 3499
SG-3304AB BEAU INTERCONNECT 1
SG-33068CCTK BEAU VERNITRON 6
SG-3310AB VER 4
SG-363P31.334400MHZ SEIK 5000
SG-51 SEIKO EP 130
6.1440 MHZ CRYSTAL OSC (14 PIN)
SG-51E SEIKO EP 25
18.432 MHZ CRYSTAL OSC (14 PIN)
SG-51H SEIKO EP 41
50.000 MHZ CRYSTAL OSC (14 PIN)
SG-51K19.6608MC EPS 149
SG-51K4.000MC EPS 9
SG-51K8.000MC EPS 3254
SG-51KH-40.0000MHZ EPSO00-8 832
SG-51KH-40.000M SEIKO 975
4 POS 40.0000 MHZ XT
SG-51KH-50.0000 59
SG-51KH32.768MC EPS 95
SG-51KH40MHZ EPSON ELECTRONICS AM 25
SG-51KHC SEIKO EP 1040
50.0000 MHZ CRYSTAL OSC 92 D/C
SG-51KT33.3330M 87
SG-51KT33.3330MHZ EPSO00-9 87
SG-51P-1.5440M-C EPSON ELECTRONICS AM 100
SG-51P-12.3550M-C EPSON ELECTRONICS AM 40
SG-51P-14.7456M-C EPSON ELECTRONICS AM 165
SG-51P-16.0000MC EPSN 2
SG-51P11.0592MC EPSON ELECTRONICS AM 830
SG-51P12.000MC EPS 135
SG-51P12.288MC EPSON ELECTRONICS AM 48
SG-51P16.257MC EPS 270
SG-51P16.667MC EPSON ELECTRONICS AM 1583
SG-51P18.432MC2 EPSON AMERICA-CRY/OS 209
SG-51P2.4576MC EPSON ELECTRONICS AM 29
SG1E478M1836M Samwha 1550
SG1E686M6L011PB Samwha 1500
SG1EAB107M SAMH 1068
Radialytic WB
SG1G DI 6896
SG1G107M0811MFS Samwha 19
SG1G108M16025 Samwha 500
SG1G108M16025CB159 SAMWHA 30400
SG 1000uF 40V 20% 16X25/7,5 C4 RoHSconf
SG1G108M16025PA159 SAMWHA 7000
SG 1000uF 40V 20% 16X25/7,5 RoHSconf
SG1G226M05011 Samwha 159
SG1G228M1631M Samwha 2300
SG1G228M1631MCA Samwha 3450
SG1G476M6L011PA Samwha 1500
SG1G477M12020CC159 SAMWHA 25050
SG 470uF 40V 20% 12X20/5 C4,5
SG1G477M13020PH Samwha 1200
SG1G688M25051 Samwha 700
SG1GASKET MALLORY 9
SG1H106M05011 Samwha 17464
SG1H106M05011FS Samwha 800
SG1H106M05011PA Samwha 56000
SG1H106M05011PB Samwha 14500
SG1H107M0811M Samwha 36495
SG1H107M0811MPF159 SAMWHA 67000
SG 100uF 50V 20% 8X11/3,5 RoHSconf
SG1H107M0811MPG Samwha 6000
SG1H107M0811MPG300 Samwha 2000
SG1H107M0811MPG359 SAMWHA 710945
SG 100uF 50V 20% 8X11/5 RoHSconf
SG1H108M16025 Samwha 10123
SG1H108M16025CB159 SAMWHA 6500
SG 1000uF 50V 20% 16X25/7,5 C4 RoHSconf
SG1H108M16025PA159 SAMWHA 6250
SE1000U50V7,5
SG1H226K05011PA159 SAMWHA 116000
SE22U50V5,0
SG1H226M05011 Samwha 14200
SG1H226M05011BB159 SAMWHA 159500
SE22U50V2,0
SG1H226M05011FS Samwha 1000
SG1H226M05011PA Samwha 4000
SG1H226M05011PA159 SAMWHA 606000
SG 22uF 50V 20% 5X11/5 RoHSconf
SG1H226M05011PC359 SAMWHA 66000
SG 22uF 50V 20% 5X11/2,5 SOFT RoHSconf
SG1H227M10016 Samwha 3078
SG1H227M10016PA Samwha 13500
SG1H227M10X16 SAMWHA CAPACITORS 115400
SG1H228M1835M Samwha 7918
SG1H335M05011FS Samwha 3000
SG1H336M6L01PA Samwha 11000
SG1H337M10020 Samwha 590
SG1H3R3M0511AA SAM 100
SG1H475M SAMHWA 70
ER4R7-050M85-5X11
SG1H476M6L011 Samwha 9200
SG1H476M6L011CZ159 SAMWHA 2000
SG 47uF 50V 20% 6X11/2,5 C3 RoHSconf
SG1H476M6L011FS Samwha 5400
SG1H476M6L011PA Samwha 96000
SG1H476M6L011PA159 SAMWHA 199500
SG 47uF 50V 20% 6X11/5 RoHSconf
SG1H476M6L011PC359 SAMWHA 107500
SE47U50V2,5
SG1H477M13020 Samwha 3900
SG1H477M13020PH Samwha 11374
SG1HAB475MAP SAM 73520
SG1HAB475MAU SMW 15670
SG1HWB477MAZ13020 SMW 400
SG1J105M05011 Samwha 3524
SG1J105M05011FS Samwha 4493
SG1J105M05011PA Samwha 5000
SG1J106M05011 Samwha 867
SG1J106M05011FS Samwha 6440
SG1J106M05011PA Samwha 18000
SG1J106M05011PA159 SAMWHA 870000
SG 10uF 63V 20% 5X11/5 RoHSconf
SG1J106M05011PC359 SAMWHA 944000
SG 10uF 63V 20% 5X11/2,5 SOFT RoHSconf
SG1J107M1012M Samwha 16200
SG1J107M1012MBB159 SAMWHA 6800
SG 100uF 63V 20% 10X12/5 RoHSconf
SG1J107M1012MPA Samwha 1000
SG1J107M1012MPA159 SAMWHA 161500
SG 100uF 63V 20% 10X12/5 RoHSconf
SG1J108M1631M Samwha 11100
SG1J108M1631MPA SMW 4800
SG1J225M05011 Samwha 12748
SG1J225M05011PA Samwha 14000
SG1J226M6L011 Samwha 8059
SG1J226M6L011CS Samwha 2000
SG1J226M6L011FS Samwha 100
SG1J226M6L011PA Samwha 1500
SG1J226M6L011PC359 SAMWHA 6000
SE22U63V2,5
SG1J227M10020 Samwha 3000
SG1J227M10020PA Samwha 23000
SG1J228M22041 Samwha 100
SG1J335M05011 Samwha 4000
SG1J336M6L011 Samwha 12625
SG1J336M6L011PA Samwha 1500
SG1J336M6L011PC359 SAMWHA 41130
SG 33uF 63V 20% 6X11/2,5 RoHSconf
SG1J337M13020 Samwha 4630
SG1J474M05011 Samwha 1144
SG1J474M05011FS Samwha 1091
SG1J474M05011PA Samwha 8000
SG1J475M05011 Samwha 14578
SG1J475M05011FS Samwha 1500
SG1J475M05011PA Samwha 4000
SG1J476M08011 Samwha 13200
SG1J476M08011PF Samwha 119000
SG1J476M0811M Samwha 35400
SG1J476M0811MFS Samwha 1590
SG1J476M0811MPA Samwha 29500
SG1J476M0811MPF159 SAMWHA 134000
SG 47uF 63V 20% 8X11/3,5 RoHSconf
SG1J476M0811MPG359 SAMWHA 9000
SE47U63V5,0
SG1J477M13025 Samwha 570
SG1J477M13025PH Samwha 16400
SG1J687M16025CB159 SAMWHA 122
SG 680uF 63V 20% 16X25/7,5 C4
SG1K477M16025 Samwha 438
SG1K477M16025PA Samwha 3750
SG1M100 Samw 6800
1SG2AAB105M 05011 P2 85C
SG1M100T Samwha 136000
SG1M160 Samwha 300
SG1M450 Samw 2890
1SG2WVB105M--0811M P3.5MM 85`
SG1M63 Samw 3524
1SG1JAB105M 05011 P2 85C
SG1M63PF Samw 4493
1SG1JAB105MFS05011 85`C P5
SG1M63T Samw 10000
1SG1JAB105MAP05011 P5 85C T/A
SG1M63T1 Samw 30000
1SG1JAB105MAS05011 P2.5 85C
SG1M63T3383 Samwha 2000
SG1ML 3M 0
SG1MM 3M 0
SG1MSM 3M 0
SG1MX32S551CS 900
IC SG 1MX32S 1CS
SG1MXL 3M 0
SG1N5772F SG 116
MIL SPEC TANTALUM
SG1N5774F S.G 39
MIL SPEC IC
SG1N6101J 10
SG1N6508JTX S.G. 47
MIL SPEC IC
SG1N6508JX sil.gen 30
SG1O9K883B SIG 36
SG1S43J SGS/ 10
SG1V013S1A JAE 51
SG1V013S1B 50
SG1V013S1F JAE 94
SG1V013S1FJAE 14
SG1V107M0811M Samwha 30700
SG1V107M0811MPG Samwha 9000
SG1V108M SAMHWA 5
ER102-035M85-13X25
SG1V108M12025CS101 Samwha 39000
SG1V108M13025 Samwha 11150
SG1V108M13025PH Samwha 6400
SG1V226M05011 Samwha 106700
SG1V227M1012M Samwha 6367
SG1V227M1012MBB159 SAMWHA 13000
SG 220uF 35V 20% 10X12/5 RoHSconf
SG1V227M1012MPA Samwha 1500
SG1V227M1012MPA159 SAMWHA 33180
SG 220uF 35V 20% 10X12/5 RoHSconf
SG1V228M1631M Samwha 3750
SG1V336M SAMHWA 20
ER330-035M85-5X11
SG1V336M05011 Samwha 15150
SG1V336M05011PA Samwha 2000
SG1V337M10016 Samwha 2390
SG1V338M1836M Samwha 1050
SG1V476M6L011 Samwha 968
SG1V476M6L011PA Samwha 1000
SG1V477M SAMHWA 105
ER471-035M85-10X20
SG1V477M10020 Samwha 6698
SG1V477M10020CB159 SAMWHA 500
SG 470uF 35V 20% 10X20/5 C4
SG1V477M10020FS Samwha 1173
SG1V477M10020PA SMW 5000
SG1V477M10020PA159 SAMWHA 2000
SG 470uF 35V 20% 10X20/5 RoHSconf
SG2 CROUSE-HINDS 50
SG2.2M100 Samw 83700
1SG2AAB225M 05011 P2 85C
SG2.2M100PF Samwha Electric 730
SG2.2M100T Samw 9900
1SG2AAB225MAP05011 P5MM AMMO
SG2.2M2050V SAMWHA ELECTRIC CO., LTD. 12662
B:CAP :CH:5X11:2M2 20% 50V P5.08
SG2.2M250 Samw 500
1SG2EVB225M--0811M 8X11.5
SG2.2M250T Samw 1000
1SG2EVB225MAR0811M 2.2UF 250V
SG2.2M450 SAMW 800
1SG2WWB225M--1012M P5MM 85`
SG2.2M63 Samw 12748
1SG1JAB225M 05011 P2 85C
SG2.2M63PF Samw 2500
1SG1JAB225MFS05011 P5 85C PF
SG2.2M63T Samw 34000
1SG1JAB225MAN05011 P5 85C
SG2.2M63T4715 Samwha 14000
SG2.58S KODE 2400
4PIN
SG20 7
SG20.0 CPCL 7
SG20.000MHZ S-MOS/92 36
SG200 Misc 21
SG2000 LINEAR TOOLS 0
SG2000CRD MOT 26
SG2000D Freescale Semiconductor 0
SG2000E100J0 10
POSI
SG2000EX22 TOS 1
SG2000EX24GETOSJ TOSHIBA 0
SG2001 SEMI 30
SG20010 ferraz shawmut 0
SG20010SHAW SHAWMUT 0
SG20011.5XN5TR SGMC 20000
SG20011.8XN5TR SGMC 20000
SG20012.5XN5TR SGMC 20000
SG20012.8XN5TR SGMC 20000
SG20013.0XN5TR SGMC 20000
SG20013.3XN5TR SGMC 20000
SG2001J SG 4
SG2001J883 SILG 85
SG2001J883B 477
SG2001JDIL SG 49
SG2001N . 11
SG2001XN5TR SGMC 20000
SG2002 VISHAY SPRAGUE 95
3.0-10PF SMT 4X4.5MM TOP ADJ-WHI
SG20021.5XN5TR SGMC 20000
SG20021.8XN5TR SGMC 20000
SG20022.5XN5TR SGMC 20000
SG20022.8XN5TR SGMC 20000
SG200227815AR SIG 2
ICS
SG20023.0XN5TR SGMC 20000
SG20023.3XN5 SGMC 6000
SG20023.3XN5TR SGMC 20000
SG20024 SG/9 2
SG2002AJ 116
SG2002J SG2002J datasheet 100
SG2002J/883B SG 39
SG2002N SG 25
IC
SG2003 RCA 42
IC
SG20030260P3 1
SG2003883 LINFINITY 93
SG2003A 3
SG2003CHIP 70
SG2003CN S/GEN 5
DIL
SG2003CTND N/A 15
IC, VOL
SG2003DW LIN 241
INTEGRATED CIRCUITS
SG2003F PHIL 196
SG2003H883B SG 13
SG2003J LIN 6
INTEGRATED CIRCUIT
SG2003J/883B SG2003J883B datasheet Microsemi 110
SG2003J-J SG 16
SG2003J883 SG 9
SG2003J883 SILICON GENERAL INC. 1
SG2003J883P PHIL 127
SG2003JDS2003MJ 500
SG2003JJAN LNF 249
SG2003L LINFINITY 2
SG2003L883B LINFINITY 8
IC
SG2003N S/GEN 6
DIL
SG2004 RCA 24
DIODE
SG2004AJ883 85
SG2004J SG 3004
SG2004J-883B SG 2888
SG2004J11340 MICRO SEMICONDUCTOR(MICROSEMI) 234
SG2004J883 TI 400
SG2004J883 1
SG2004J883SMITHS LIN 17
SG2004N SILICON GENERAL INC 5
SG2004TR 498
CAP
SG2004TRND SPR 700
SG2005 ferraz shawmut 0
SG2005L Ferraz Shawmut 0
SG2005LSHAW SHAWMUT 0
SG2005SHAW SHAWMUT 0
SG20063 RCA 6
SG2006A EG & G 94 14
SG2007 EG & G 94 6
SG2007A 12
SG2007AEGG EGG 21
SG2009 D.K. 100
SG2009CTND N/A 98
SG200M MOTOROL 24
200M
SG200M0022STT CAP 5595
SG200M0100 TEAPO ELECTRONICS 3265
SG200MARKEDPC KE 4
SG200T silicon ge 2
SG200TLM200 SG 240
SG201 Kode 300
SG201-2048-010 SG 20
SG2010 D.K. 100
SG201043 STARGEN 200
SG2010A1 STARGEN 1
SG2010A2 STARGEN 34
SG2010A3 Stargen 1
SG2011 43
SG20113.3XK3LTR SGMC 20000
SG20113.3XK3TR SGMC 20000
SG2011J 588
SG2011J883B 403
SG2012A 1
SG2013J 2887
SG2013J-883B SG 1748
SG2013J883 SILICON 9
SG2013N ALH 80
SG2014J 1288
SG2014J883B 1265
SG2017CTND 500
SG201AJ SG 94
SG201AT SGS 1
SG201TLM201 SG 25
SG2021J 589
LNSG2021J
SG2021J883 SG 136
SG2021J883B 633
SG2022J SIL 475
SG2022J883 SILCX 400
SG2022J883B SG 25
SG2023 SG 5
SG2023DW 166
LNSG2023DW
SG2023F883B SIL GEN 0
SG2023J 2444
SG2023J-883B SIL GEN 2536
SG2023J11 SG 30
SG2023J11851 SG 3
SG2023J883 LINFIN 4
SG2023J883SUND LIN 20
SG2023JDESC LIN 225
SG2023JDESC5962 LIN 90
SG2023L883 188
MCKT
SG2023N 7
IC'S
SG2024J 1748
SG2024J/883B SG 59
SG2024J883 LIN 60
SG2027A PLT 4372
SG202AK SILICONIX 450
MIL SPEC IC
SG202DC SYL 4
SG202K-5-SILICON SILICON 100
SG220K-5 1981
SG202K5 SIL 100
SG202K-5 1981
SG202T SG 2
SG2032J SGá 300
SG2037H1 MOT 3
SG203BA15030MA FUJI ELECTRIC 1
SG203BA225A30MA FUJI ELECTRIC 2
SG203BA225A30MAW FUJI ELECTRIC 2
SG203DA3 NEC 10386
SG203J 3
SG204154842 SG/8 124
SG204T SG 6
SG204T-T SG 5490
SG205 KODENSHI 365
PHOTO
SG2058 4600
SG205D 180
SG205H 9
IC'S
SG205T 1
IC'S
SG206 ENW CHINA LTD. 2428
SG2064 50
SG2064-W SG 75
DIP
SG2065H883B SILICON 6
SG2065J-883 275
SG2065J88326 SG 211
2065 AC/DC HOT SOLDER
SG2065W SILICON 48
SG2067 30
SG2067W 30
SG2068W SIL.GEN 25
2068
SG2069DW SMT 200
SG2069H883 ALLE 10
SG2069W SLCN 47
SG206D 25
SG206SW SG 2
SG207 282
SG2070W-SG85 SILICON 276
SG2070W 8502
SG2071 50
SG2074 2
QUAD DARLINGTON SWIT
SG2074J-883B SG/92 23
SG2074J883 LIN 410
SG2074W SIL GEN 25
SG2074W-W SG 600
SG2075W 1
QUAD DARLINGTON SWIT
SG2075W-W SG 25
SG2075W2075 37
SG208AT SG 2
SG208T SILICON 6
SG209 SG 50
SG209K
SG209K SG 29
SG209T 33
SG21 GI 8
SG210 RTI ELECTRONICS INC 22
SG2101AF-883B PHIL 24
SG210555CU FERRISHIELD 0
SG210S 294
VARISTOR DISC 210VRMS 15MM 7LS
SG210T SILICON 16
SG211 670
MIN.OPTO SWITCH,SLOTTED
SG211CJ SILI 25
SG211M SG 81
SG211M-M SG 81
SG211T SILICON 446
SG2127 TD 6000
SG2127BLK CTT 150
SG2127BLU CTT 75
SG2127CLEAR CTT 75
SG2127RED CTT 75
SG2127YELL CTT 75
SG213 SYL 3
SG213-03 SILICON 30
SG213-415PHSEMARKED SYLVANI 265
SG213415PHSEMARKE SILICON 265
6100F
SG215 - 261
SG2172P SILI 550
T0-220
SG2173P SILC 200
K
SG217A 250
SG217K SG 90
SG217T NF4 50
SG218 10
DIODE
SG2182 DSI 90
SG2182-DSI DSI 104
SG2182-GELBBC1 TI 294
SG2182-GELBBC161 TI 294
SG2182-GRNBC1 TI 693
SG2182-GRNBC161 TI 693
SG2182-ROTBC16 TI 177
SG2182-ROTBC161 TI 177
SG21821 ti 1510
SG21822183 25
SG2182BC304 299
SG2183 DSI 109
SG2183-DSI DSI 109
SG2191BLK CTT 150
SG21AC Ninex Co. 4955
SG22 T-TR 27
SG220 15454 3
SG22003 SIG 1
IC
SG2200EX24 TOSH 17
SG2200EX24ALS TOSH 17
SG2200GXH24 TOSH 2
SG2200GXH24ABBT TOSH 2
SG2200M10 Samw 135
1SG1AWB228M 13020 P5 85C
SG2200M16 Samw 6646
1SG1CWB228M 13025 P5 85C
SG2200M16CR Samwha 82050
SG2200M25 Samw 40385
1SG1EWB228M 16025 P7.5 85C
SG2200M25T Samwha 2250
SG2200M25T8 Samw 10000
1SG1EWB228MAP16025 P7.5MM 85`
SG2200M35 Samw 3750
1SG1VWB228M 1631M P7.5 85C
SG2200M40CR Samwha 3450
SG2200M40S Samw 2300
1SG1GWB228M 1631M P7.5 85' S
SG2200M50 Samw 7918
1SG1HWB228M--1835M P7.5MM 85`
SG2200M63 Samwha 100
SG2205S04G2 NICOMATIC 375
B:CON:PLOT::M 12549 / 2205-S-04T
SG220A RCA 19
**TRANS
SG220AMTEK 65
SG220K-5 SGS 100
SG220K15 SG 20
SG220K5BOIT 82
SG220M10 Samw 1200
1SG1AAB227M 6L011 P2.5 85C
SG220M100 Samw 169
1SG2AWB227M 13025 P5 85C
SG220M100T5 Samw 14600
1SG2AWB227MRK13025 P5MM REELE
SG220M10PF Samwha 1493
SG220M10T Samw 182700
1SG1AAB227MAP6L011 P5 85`C
SG220M10T3383 Samwha 1500
SG220M16 Samw 100
1SG1CVB227M 0811M P3.5 85C
SG220M16T Samw 5000
1SG1CVB227MAR0811M P5 85C
SG220M16T4715 Samwha 8000
SG220M16T7 Samw 13000
1SG1CVB227MAH0811M P3.5 85C
SG220M25 Samw 27588
1SG1EVB227M 0811M P3.5 85C
SG220M25T Samw 25000
1SG1EVB227MAR0811M P5MM 85`C
SG220M35 Samw 6367
1SG1VWB227M 1012M P5 85C
SG220M35T Samw 7000
1SG1VWB227MAP1012M P5MM 85`C
SG220M35T3861 Samwha 1500
SG220M40 Samw 1559
1SG1GWB227M 10016 P5 85C
SG220M50 SAMW 3078
1SG1HWB227M 10016 P5 85C
SG220M50T SAMW 13500
1SG1HWB227MAP10016 P5 85C
SG220M63 SAMW 3000
1SG1JWB227M 10020 P5 85C
SG220M63T Samw 23000
1SG1JWB227MAP10020 220UF 63V
SG220M6V3 Samw 5638
1SG0JAB227M 6L011 P2.5 85C C
SG220P00ENC 1043
SG220T 12
SG222 SG 8
SG2225BX824KN SFE 575
Ceramic SMD
SG2225BY122JW SFE 13000
Ceramic SMD
SG223 20
SG223-03 SILICON 340
SG223K 3
SG223K223K 9
SG223KC 25
SG223REG5V3AL 34
SG224BLK CTT 150
SG224J SG 82
SG224N 25
SG2250T SIG 9
IC
SG2265DR ATWM 0
SG2265FT ATWM 0
SG2273P LINFI 1146
SG2273P2273 25
SG22M100 Samw 4700
1SG2AVB226M 0811M P3.5 85C
SG22M100T Samwha 7000
SG22M16 Samw 187
1SG1CAB226M 05011 P2 85C
SG22M160 Samw 2900
1SG2CWB226M--10020 P5MM 85`C
SG22M1603861 Samwha 100
SG22M160T SAMW 11000
1SG2CWB226MAR10020 P5MM TAPED
SG22M16T SAMW 8000
1SG1CAB226MAP05011 P5 85C
SG22M25 Samw 87694
1SG1EAB226M 05011 P2 85C
SG22M250 Samw 1200
1SG2EWB226M 13020 P5 85C
SG22M250T Samw 6400
1SG2EWB226MAP13020 22UF 250V
SG22M25T Samwha 29998
SG22M35 Samw 106700
1SG1VAB226M05011 P2 85C
SG22M350 Samw 200
1SG2V--226M13025 P5 85C
SG22M40 Samw 159
1SG1GAB226M 05011 P2 85C
SG22M50 Samw 14200
1SG1HAB226M 05011 P2 85C
SG22M50PF Samw 1000
1SG1HAB226MFS05011 P5MM 85C
SG22M50T Samw 4000
1SG1HAB226MAP05011 P5 85C C
SG22M63 Samw 8059
1SG1JAB226M 6L011 P2.5 85C
SG22M63C Samw 2000
1SG1JAB226MCS6L011 P2.5 85C C
SG22M63PF Samw 100
1SG1JAB226MFS6L011 P5 85C PF
SG22M63T SAMW 1500
1SG1JAB226MAP6L011 P5 85C
SG23 RTI ELECTRONICS INC 2
SG230 RTI ELECTRONICS INC 6058
SG2304A MID 425
SG23083021 SG 1
2308302-1
SG231D NEC 430
SG232 SYLVANI 100
SG232BLK CTT 600
SG232D NEC 4777
SG232D-5 ABC 7652
SG232D658 DIO 4400
SG233-03 SYLVANI 60
SG233558 HARD 1
SG235W NEC 21
SG237K SYLVANI 825
SG237KTO3 SG 25
SG237R SG 4
SG237T LNF 76
SG23882 TDK 230
SG23882-001 SILICON 153
SG238K SG 18
SG23B13 NSC 100
SG23FF 186
SG23FH KODENSHI 289
PHOTO
SG23FI AUK 332
SG23FL 280
SG24 MEC 275
SG240 1173
SG24005T SG 5
SG2401 Syne 25
SG2401AJ 150
SG2401J SG 50
SG2402 1
SG2402J 2
SG2402JTO-5 49
SG2402JTO52402 49
SG2402T SG 44
SG24040E2A MISC 780
POWER RESISTOR
SG240D 2000
SG240MARKED RTI ELECTRONICS 200
SG241B MOT 176
SG242 SYL 2
SG242DC SYL 7
SG243 N/L 3
75
SG243-03 SG 35
SG2450 3
TRANSISTOR
SG24510 IRWIN INDUSTRIAL TOOL COMPANY 0
SG24512 IRWIN INDUSTRIAL TOOL COMPANY 0
SG24514 IRWIN INDUSTRIAL TOOL COMPANY 0
SG2458 IRWIN INDUSTRIAL TOOL COMPANY 0
SG2480ESPA2 TEMIC 0
SG248BLK CTT 125
SG25.1750MCHZ 29000
SG25.1750MHZ 29000
SG250 RTI 8
SG2500 SAKA 3000
SG2501 9
SG2501AJ SG 7
DIP
SG2501AN 4
SG2501AT S/GEN 12
TMC
SG2502 25
SG2502J S/GEN 36
SG2503 L`infini 2280
SG250375D24 FERRISHIELD 0
SG2503DM LMI 25257
SG2503M PHIL 129
PHIL# 2503M
SG2503MHSEMRK SYLVANI 50
SG2503T SG 85
SG2503T2.5V SG 85
SG2503T2.5VTO SG 8 85
SG2503V 350
SG2503Y SG 1288
SG2503Y1986 SILICON 466
2503Y-SG
SG250550CU FERRISHIELD 0
SG250K 200
SG250V2R2UF SAMWHA 600
SG250WV10UF SAMGHA 350
SG250WV1F85C 1500
SG251 SYLVANIA 1
251
SG2514 SGS 459
SG252 SYLV 27
SG252-03 SG 16
SG2524 SG 19
SG2524A 159
SG2524AN UNI 308
SG2524BD IC S 260
SG2524BDW SG 118
SG2524BDWTR LNF 1000
SG2524BJ SILGE 36
SG2524BN SILICON 16
SG2524CF PHI 9
SG2524D TI 80
Regulating Pulse-Width Modulator
SG2524DR TI 22500
Regulating Pulse-Width Modulator
SG2524DW 600
SG2524J TI 18
Regulating Pulse-Width Modulator
SG2524J-J SG 7
SG2524J1982 SGS 47
2524J-SGS
SG2524JCER TI 89 10
SG2524JINFINI-9 10
SG2524JINFINI-96 33
SG2524JINFINITY 273
SG2524JSG85 70
PSV
SG2524JSG90 350
PSV
SG2524N TI 100
Regulating Pulse-Width Modulator
SG2524N-N TI 1
SG2524N2524 8
SG2524ND-C83 SG 5000
SG2524NDC00 ST 1150
SG2524NIST SGS/95+ 1175
SG2524NST SGS 175
SG2524P SGS 47
SG2524P013TR STMICROELECTRONICS 2500
SG2524PST STM 2350
SG2524PSTM91 2
SG2525 600
SG2525A ST 23
SG2525A-A ST 57
SG2525ADW LINFI 52
SM
SG2525AJ S.G.(LIN 978
SG2525AJ-NEW SG 40
SG2525AJ10725 SG 49
CDIP Tubed
SG2525AN SGS 2542
SG2525AN-12615 SG 839
SG2525ANSGSTHOMPSON 90
SG2525ANST STM 650
SG2525ANSTM 0
SG2525AP SGS 1047
SG2525AP013TR SGS 10087
SG2525AP013TRST -ST 27500
SG2525APSMD ST 25
SG2525APST STM 875
SG2525IP2525AN 25
SG2525J SGS 1772
SG2525J-S SILICON GENERAL 23
SG2526BDW SG 50
SG2526BDW02 LINFINITY 11
SG2526BJ 1
SG2526BL 2
SG2526BN LIN 1333
SG2526DW 64
LNSG2526DW
SG2526J MOT 2898
SG2526N S/GEN 4
DIL
SG2526NLINFINITY 16
SG2527 35
SG2527A MOTOROL 382
SG2527AJ S/GEN 32
DIL
SG2527AN 25
SG2529DW ST 50
SG252AJ 750
SG252DC SYL 5
SG253 SG 2
75
SG253-03 SGS 115
SG2532 9
IC
SG2532J SG/86 1380
SG2532JSILICONGEN 0
VOLT REG DIL14 VAR 250MA
SG2532T 25
TO-99
SG2540M SG 81
SG2542D TI 9 3500
SG2542J 25
SG2543 SG 48
SG2543DW . 12000
SG2543J 444
SG/87/N/DIP
SG2543J11283 PHI/S 557
SG2543JCERAMIC 21
SG2543N SILICONG 50
SG2544J SGS 22
SG2548-N LINF 797
PDIP
SG2548DW 340
SG2548J SIL 96
I.C.
SG2548J1988 SILICON 28
2548J-SG
SG2549 SG 35
SG2549-M SG 100
SG2549Y LIN 50
SG25770J SG 8
SG25AA60 SANR 206
SG25C02CB1 SILICON 850
SG25D 244
TRANS
SG25F21 2
SG25VB102M SAM 24000
SG25WV100UFM SAMWHA 1250
SG25WV22UF SAMH 358
CAP-H
SG25WV330UFM10X125 samwha 33000
SG25WV47UF SAMH 16000
CAP-H
SG26 R.I. 5
RES
SG260 SG260 datasheet RTI Electronics 546
Thermistor NTC 0.5Ohm 20% 2-Pin
SG26003 2
MICROCIRCU
SG2600E100J0 10
POSI
SG2601 60
SG261D NEC 400
SG2626 TI 526
2626
SG2626DW 20
SG2626DWSMD 25
SG2626M S/GEN 475
DIL
SG2626M1988 SILICON 67
2626M-SG
SG2626N SG 4
SG2626R SG 25
SG2626Y SG 5
SG2626Y198788 SILICON 128
2626Y-SG
SG2627579R561H0 TI 145
SG2627579R561H02 TI 145
SG262P SYLV 20
SG263-03 SGS 18
SG26330 SIL 24
SG264 SONY 53
SG2644DW 6488
LNSG2644DW
SG2644M SG 525
SG2644Y SG 25
SG264A 65
SG264BLK CTT 75
SG265-DREV11 X 39
SG265D MOTOROLA 497
SG266-D X 1115
SG267-D X 414
SG2671 1
SG268 100
SG268-D X 1016
SG269 100
SG26FN 25
FIXING STRAP
SG27 RTI ELECTRONICS INC 516
SG270D MOTOROLA 51
SG271 100
SG271D MOTOROLA 700
SG272 4
SG2722DWX SYLVANI 800
SG273 SYL 10
SG273-D X 32
SG2731J 106
SG2731N 130
SG274 SONY 600
SG274 MIN#50 TRAN
SG274-D X 62
SG275 500
SEMI/VARISTOR
SG275-D X 42
SG2765PC12 1
PIN
SG27MARKED RTI ELECTRONICS 456
SG28 4
SEMICONDUCTORS
SG28.32MC0 EPS 12480
SG280 RTI ELECTRONICS 10
SG2801J883B SGS 34
SG2802AN SILGEN 35
SG2802L883B PHILIPS 303
IC
SG2803DW LIN/ 7
SG2803J LINFINIT 2
SG2803J-883B 539
IC'S
SG2803J883 2000
LNSG2803J/883B
SG2803J883B-J883B SG 17
SG2803L883B 194
MICROCIRCUIT
SG2803LDESC LIN 60
SG2803LDESC5962 LIN 10
SG2803N SG 25
SG2804J SG/88 4
SG2804J883B 57
SG2805K S/G/89 19
IC
SG28085336 SGS 2
IC
SG28086846 SGS 4
IC
SG2813J SG 8
SG2813J883 LIN 493
SG2813J883B S.G. 2
MIL SPEC IC
SG2821J883B LINF 0
SG2821L883B LINF 0
SG2823J 34
SG2823J-883B LINFI/94 2
SG2823J-J SG 10
SG2823J11780 SG 51
SG2823J12578 SG 8
SG2823J883 3000
LNSG2823J/883B
SG2823J883Q LINLF 42
SG2823JDESC LNF 0
SG2823L883B LINF 0
SG2823N 37
SG2824J-883 PHILIPS 45
IC
SG2824J883B LINFI/94 173
SG2824L883B LINFI/94 0
SG2825CDN 3
SG2825CDW SG 141
SG2825CJ 2
SG2825DW LIN/ 39
SG283 5
LUMINAIRE EMGNCY.N/MAINT.28W
SG283M 5
LUMINAIRE EMGNCY.MAINT.28W
SG283M240 COOPER LIGHTING & SECURITY 0
SG2842D SG 53
SG2842DM LIN 1
SG2842M 163
SG2843-M SG 91
MDIP
SG2843D LIN 93
SG2843DM LME 8
SG2843M2843 37
SG2843N 100
SG2843Y LT 80
SG2843YCER LIN 315
SG2843YLIN95 LIN 315
SG2844AD SILICON 1000
SG2844D SILGE 5384
SG2844M SG 50
SG2844M-M SG 32
SG2844Y SG 115
SG2845D SGS# 6777
SGS# SG2845D UC2845D
SG2845DM microsemi-ipg 0
SG2845M SG 115
SG2845N SMC/LINFI 169
SG2846 10
SG2846DW sig 46
SG2846DWR EG & G 94 98
SG2846DWSIG87 SIG 391
SG2846DWSMD SG 25
SG2846EN LINFINITY 15
SG2846J SG 2428
SG2846JSILICONGENERAL 12
SG2846N SIL GEN 3623
SG284Y 300
SG288 KODEN 10000
SG28G07K-2 103
SG29055AP SG 48
SG29055P SGS 1
(W)
SG29085P . 91
SG290N SG 10
DIP
SG29125P silicon 49
SG2917626-001 S-G 1
SG291N SGS 11
DIP
SG292S SGS 3
15 SIP STAG LEADS
SG29309222 SIG 30
PLCC
SG2935AP SG 200
SG2936H-3 1
IC'S
SG293HPX2-GS SILICON 92
SG295BLK CTT 300
SG2A105M05011 Samwha 6800
SG2A105M05011BB159 SAMWHA 52500
SG 1uF 100V 20% 5X11/2,0 RoHSconf
SG2A105M05011PA Samwha 136000
SG2A105M05011PA159 SAMWHA 280827
SG 1uF 100V 20% 5X11/5 RoHSconf
SG2A106M6L011 Samwha 2100
SG2A106M6L011PA Samwha 6000
SG2A107M10020 Samwha 51800
SG2A107M10020CS Samwha 496
SG2A107M10020PA Samwha 20000
SG2A107M10020PA159 SAMWHA 25000
SG 100uF 100V 20% 10X20/5 RoHSconf
SG2A107MRP10020 SAMWHA CAPACITORS 1500
SG2A224M05011PC359 SAMWHA 2000
SG 0,22uF 100V 20% 5X11/2,5 RoHSconf
SG2A225M05011 Samwha 83700
SG2A225M05011BB159 SAMWHA 40500
SG 2,2uF 100V 20% 5X11/2,0 RoHSconf
SG2A225M05011PA Samwha 9900
SG2A225M05011PA159 SAMWHA 100440
SG 2,2uF 100V 20% 5X11/5 RoHSconf
SG2A225M05011PC359 SAMWHA 2000
SG 2,2uF 100V 20% 5X11/2,5 RoHSconf
SG2A226M0811M Samwha 4700
SG2A226M0811MPF159 SAMWHA 4000
SG 22uF 100V 20% 8X11/3,5 RoHSconf
SG2A226M0811MPG Samwha 7000
SG2A227M13025 Samwha 169
SG2A227M13025RK Samwha 14600
SG2A335M05011 Samwha 2500
SG2A335M05011PA Samwha 26000
SG2A335M05011PA159 SAMWHA 3150
SG 3,3uF 100V 20% 5X11/5 RoHSconf
SG2A335M05011PC359 SAMWHA 12000
SG 3,3uF 100V 20% 5X11/2,5 RoHSconf
SG2A336M1012M Samwha 410
SG2A336M1012MPA Samwha 9500
SG2A337M16025 Samwha 730
SG2A474M05011 Samwha 6000
SG2A474M05011BB159 SAMWHA 5000
SG 0,47uF 100V 20% 5X11/2,0 RoHSconf
SG2A474M05011PA159 SAMWHA 62000
SG 0,47uF 100V 20% 5X11/5
SG2A474M05011PC359 SAMWHA 32000
SG 0,47uF 100V 20% 5X11/2,5 RoHSconf
SG2A474M05011RS Samwha 2200
SG2A475K05011PA159 SAMWHA 46000
SG 4,7uF 100V 10% 5X11/5 RoHSconf
SG2A475M05011 Samwha 5000
SG2A475M05011BB159 SAMWHA 31867
SE4,7U100V2,0
SG2A475M05011FS Samwha 1500
SG2A475M05011PA Samwha 2000
SG2A475M05011PA159 SAMWHA 135495
SG 4,7uF 100V 20% 5X11/5 RoHSconf
SG2A475M05011PB Samwha 6000
SG2A475M05011PC359 SAMWHA 276000
SG 4,7uF 100V 20% 5X11/2,5 SOFT RoHSconf
SG2A476M10016 Samwha 400
SG2A476M10016PA Samwha 128450
SG2A476M1012MPA159 SAMWHA 72000
SG 47uF 100V 20% 10X12/5 RoHSconf
SG2A477M1631M Samwha 86
SG2AAB105MAP05011 SAMSU 2000
SG2BC INTE 2
SG2BCCD KODENSHI 6124
SG2BCD 800
SG2BCDREFLEXLICHTSCHRANKE SHARP 800
SG2C106M1012MPA Samwha 500
SG2C226M10020 Samwha 100
SG2C226M10020PA Samwha 11000
SG2C476M12020PH Samwha 4200
SG2D475M1012MCS Samwha 108
SG2D475M1012MPA Samwha 16500
SG2D476M12025 Samwha 150
SG2E106M10016 Samwha 16800
SG2E106M10016PA Samwha 500
SG2E156M10020 Samwha 18700
SG2E225M0811M Samwha 500
SG2E225M0811MPG Samwha 1000
SG2E226M13020 Samwha 1200
SG2E226M13020PA Samwha 6400
SG2E335M1012M Samwha 1000
SG2E335M1012MPA Samwha 8500
SG2E475M1012MPA159 SAMWHA 4000
SG 4,7uF 250V 20% 10X12/5 RoHSconf
SG2E476M16025 SAMWHA 339
ER470-250M85-16X25
SG2EWB226MAZ13020 SAM 600
SG2FVB225MAQ0811 SMW 1000
SG2G105M0811MPG359 SAMWHA 78936
SG 1uF 400V 20% 8X11/5
SG2G106M13020 Samwha 12000
SG2G335M1012MPA159 SAMWHA 3500
SG 3,3uF 400V 20% 10X12/5 RoHSconf
SG2G336M1625MPA Samwha 250
SG2OO1J SG 25
SG2OO3J883B 3
SG2S012V1C JAE 84
SG2 CONNECTOR REVERSE MOUNT
SG2S2402.5 POW1 227
SG2V012V1C JAE 118
SG2V105M0811M 1380
SG2V106M10020 Samwha 1800
SG2V225M1012MPA159 SAMWHA 2000
SG 2,2uF 350V 20% 10X12/5 RoHSconf
SG2V226M13025 Samwha 200
SG2V336M13025 Samwha 1102
SG2V475M1012MCB159 SAMWHA 422000
SE4,7U350V5,0
SG2V476M16025 Samwha 50
SG2W105M05011 Samwha 300
SG2W105M0811M Samwha 2890
SG2W106M12020PL Samwha 1200
SG2W106M13020 Samwha 800
SG2W225M1012M Samwha 800
SG2W335M10016 Samwha 300
SG2W475M10020 Samwha 1600
SG2W475M10020PA Samwha 6430
SG3 CROUSE-HINDS 50
SG3.3M100 Samw 2500
1SG2AAB335M 05011 P2 85C
SG3.3M100T Samw 26000
1SG2AAB335MAP05011 P5 85C
SG3.3M100V SAMWHA ELECTRIC CO., LTD. 905
B:CAP:CH::3M3 20% 100V P:5.08
SG3.3M16 Samw 2000
1SG1CAB335M 05011 P2 85C C
SG3.3M250 Samw 1000
1SG2EWB335M--1012M P5 85C
SG3.3M250T Samw 8500
1SG2EWB335MAP1012M P5 85C
SG3.3M450 Samw 300
1SG2WWB335M--10016 10X16
SG3.3M50PF Samw 3000
1SG1HAB335MFS05011 P5 85C PF C
SG3.3M63 Samw 16000
1SG1JAB335M--05011 P2MM 85`
SG3.3M634715 Samwha 4000
SG300 4
SG3000 FLORIDA MISC. 4
SG3000GXH24ACEC1 tosh 4
SG3001 FLORIDA MISC. 5
SG3001A EG & G 94 4
SG3003 FLORIDA MISC. 10
SG3004 FLORIDA MISC. 2
SG3009 PAN 100
SG300N SIG 6
SG300T SG 75
SG300T-T SG 100
SG300TLM300 SG 25
SG300TS.G.7401 37
SG301 RTI ELECTRONICS INC 7
SG30117 N/A 3
SG3014782-00 SILICON 149
SG3014782-00S-MARKED SILICON 50
SG3017 25
SG301A SG 1
SG301AM SG 12
SG301AMDIP SG 8 12
SG301AN SG 129
SG301AT 6
SG301ATLM301ARON 40
SG301ATLM301ARONDME 40
PSV
SG301ATTESTDOT SG 194
TO-5
SG301ATTO-5 327
SG301ATTO5301 327
SG302 KET 500
L2
SG3020AN N/A 288
SG30230C KP 200
30230C
SG3029 180
SG302DLM302 SG 25
SG302JC32768KB EPS 58
SG302T SG 5
SG3030JC EPSON ELECTRONICS AMERICA INC 0
SG3030JC32.768KHZ23PPMEPS EPS 1493
SG3030JC32.768KHZVINYL EPS 95
SG3030JC32.768KHZVINYLEPS 2
SG3030JF32.768KB EPS 743
SG3030JF32.768KHZ EPSON 386
SG3030JF32.768KHZEPS EPS 875
SG3032 SEIKO 94
SG3032B SEIK 16
CRYSTAL OSC (SMD) 00 D
SG3032JC SEPS 13400
SG3032JC32.76800 SIE 1000
SG3032JC32.768000KHZ Seik 912
SG3032JC32.768000KHZB SEIKO EPSON 1000
SG3032JC32.7680KB EPSON ELECTRONICS AMERICA 471
CRYSTAL OSCILLATOR
SG3032JC32.7680KB0 1716
SG3032JC32.7680KB0SYMB EPS 4050
SG3032JC32.7680KB3 Epson 0
SG3032JC32.7680KBO EPSON 1000
SG3032JC32.768KB EPS 321
SG3032JC32.768KB0 EPS 1350
SG3032JC32.768KBX 55033
SG3032JC32.768KHZ EPSON 763
SG3032JC32.768KHZEPS 202
SG3032JC32768000KHZ N/A 2000
SG3032JC327680KB 200
Dove
SG3032JC327680KB232768KHZ 54000
G.H. Electronics
SG3032JC32768OKB2 533
Subtronics pro
SG3032JCB SEIKO 698
SG3041 SILI 93
SG3045J SG 450
SG3045J883B SILICON 8
3045J/883B
SG3046N SG 1615
SG3046N-N SG 690
SG3049T11422 S.G. 207
MIL SPEC IC
SG304T SG 13
SG304T-T SG 20
SG305 SG 182
SG305A 2500
SG305AT SG 132
SG305AY 1
SG305J SG 981
SG305M SILICON GENERAL 4
SG305N-14 64
SG305T SG 3
SG305T-LM305TO SG 198
SG305Y PH 4
SG306 RTI 1000
SG307 RTI 41
SG3079 100
SG3079T 25
SG307N SG 25
SG307T-LM307T SILICON 100
SG307Y-SGS80 SGS 2
SG307Y 8039
SG3081 SGS/83 475
IC
SG3081J SG 122
SG3081J-883B SG85 116
SG3081N SG 475
SG3081N-N SG 16350
SG3081N-NEW SGS 25
SG3081ND-C84 SG 25
SG3082 SG 20
SG3082-J SG 95
SG3082J-J SG 410
SG3082T 25
SG3083J SG 2
SG3083J-883B SG 2
SG3083J8838 SG 7
SG3083N SG 8 82
SG3083T 25
SG308AJ SG 10
SG308AT SG 29
SG308MDIP SG 8 70
SG308T SG 11
SG308TTO-5 201
SG308TTO5308 201
SG309 RTI 370
SG309K SG 6
SG309K1981 SG 20
309K-SG
SG309R SG 8
SG309T 17
IC
SG309TLM309ROND SG 24
SG309TLM309RONDMETS SG 24
PSV
SG30R025300PPM5 SFE 18000
SG31 MEC 21
SG310 CRA 1
SG3100E10SL52P AMPHENOL / B. C. O. 2
SG3100E10SL54P AMPHENOL / B. C. O. 2
SG3100E10SL55P AMPHENOL / B. C. O. 15
SG3100E10SL56P AMPHENOL / B. C. O. 15
SG3100E12S62S AMPHENOL / B. C. O. 18
SG3100E2458P AMPHENOL / B. C. O. 28
SG3100E2458S AMPHENOL / B. C. O. 96
SG3100E2458SSR AMPHENOL / B. C. O. 128
SG3100E2464S AMPHENOL INDUSTRIAL 0
SG3100E2467P AMPHENOL / B. C. O. 16
SG3100E2467S AMPHENOL / B. C. O. 30
SG3100E2851P AMPHENOL / B. C. O. 65
SG3100E2851S AMPHENOL / B. C. O. 6
SG3100E2866P AMPHENOL / B. C. O. 71
SG3100E2872P AMPHENOL / B. C. O. 9
SG3100E2872S AMPHENOL / B. C. O. 2
SG3100E3276S AMPHENOL / B. C. O. 5
SG3100E3657P AMPHENOL / B. C. O. 2
SG3100E4062S AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3101E-20-58P ANY 5
10P/M/S
SG3101E10S2P AMPHENOL / B. C. O. 39
SG3101E10SL54P AMPHENOL / B. C. O. 2
SG3101E10SL56P AMPHENOL / B. C. O. 15
SG3101E10SL60P AMPHENOL / B. C. O. 2
SG3101E10SL64P AMPHENOL / B. C. O. 15
SG3101E14S51P AMPHENOL / B. C. O. 10
SG3101E1657S AMPHENOL / B. C. O. 19
SG3101E1657SSR AMPHENOL / B. C. O. 5
SG3101E1660PSR AMPHENOL / B. C. O. 5
SG3101E1660S AMPHENOL / B. C. O. 19
SG3101E207SSR AMPHENOL / B. C. O. 13
SG3101E2467P AMPHENOL INDUSTRIAL 0
SG3101E2866P AMPHENOL / B. C. O. 98
SG3101E2866S 1
CONN. BENDIX
SG3101E3276P AMPHENOL / B. C. O. 14
SG3101E3276S AMPHENOL / B. C. O. 5
SG3101E3617S AMPHENOL / B. C. O. 26
SG3101E3652S AMPHENOL / B. C. O. 26
SG3101E3662S AMPHENOL / B. C. O. 26
SG3102E10SL-4P BENDIX 150
SG3102E10SL53P AMPHENOL / B. C. O. 15
SG3102E10SL54P AMPHENOL / B. C. O. 2
SG3102E10SL55P AMPHENOL / B. C. O. 15
SG3102E10SL56P AMPHENOL / B. C. O. 15
SG3102E10SL60P AMPHENOL / B. C. O. 2
SG3102E14S52P AMPHENOL / B. C. O. 15
SG3102E14S54S AMPHENOL / B. C. O. 3
SG3102E14S56P AMPHENOL / B. C. O. 2
SG3102E14S57P AMPHENOL / B. C. O. 15
SG3102E14S58P AMPHENOL / B. C. O. 15
SG3102E14S58S AMPHENOL / B. C. O. 153
SG3102E14S59S AMPHENOL / B. C. O. 3
SG3102E14S60S AMPHENOL / B. C. O. 3
SG3102E1611P AMPHENOL / B. C. O. 236
SG3102E1652S AMPHENOL / B. C. O. 19
SG3102E1655S AMPHENOL / B. C. O. 19
SG3102E1657P AMPHENOL / B. C. O. 18
SG3102E1658S AMPHENOL / B. C. O. 19
SG3102E16S1P AMPHENOL / B. C. O. 209
SG3102E181P025 AMPH 4
CONNECTOR
SG3102E181S119 AMPHENOL / B. C. O. 6
SG3102E184S AMPHENOL / B. C. O. 74
SG3102E1856S AMPHENOL INDUSTRIAL 0
SG3102E1869S AMPHENOL / B. C. O. 56
SG3102E1873S AMPHENOL / B. C. O. 19
SG3102E2027S AMPHENOL / B. C. O. 60
SG3102E2058P AMPHENOL / B. C. O. 33
SG3102E2074S AMPHENOL / B. C. O. 4
SG3102E2081P AMPHENOL / B. C. O. 9
SG3102E2082P AMPHENOL / B. C. O. 3
SG3102E2082S AMPHENOL / B. C. O. 32
SG3102E22-74S 1
SG3102E2218S AMPHENOL / B. C. O. 226
SG3102E2257S AMPHENOL / B. C. O. 4
SG3102E2263P AMPHENOL / B. C. O. 103
SG3102E2268S AMPHENOL / B. C. O. 5
SG3102E2270P AMPHENOL / B. C. O. 13
SG3102E24-61S BENDIX 1
SG3102E24-67S BENDIX 15
19 POS CIR CONN S/CU
SG3102E2453P AMPHENOL / B. C. O. 88
SG3102E2458P AMPHENOL / B. C. O. 28
SG3102E2458S AMPHENOL / B. C. O. 3
SG3102E2462S AMPHENOL / B. C. O. 8
SG3102E2467P AMPHENOL / B. C. O. 16
SG3102E2467PW AMPHENOL INDUSTRIAL 0
SG3102E2479S AMPHENOL INDUSTRIAL 0
SG3102E2816P AMPHENOL / B. C. O. 61
SG3102E2821S119 AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3102E2851P AMPHENOL / B. C. O. 123
SG3102E2851S AMPHENOL / B. C. O. 82
SG3102E2858P AMPHENOL / B. C. O. 4
SG3102E2861S AMPHENOL / B. C. O. 2
SG3102E2865S AMPHENOL INDUSTRIAL 0
SG3102E2866P AMPHENOL / B. C. O. 74
SG3102E2868S AMPHENOL INDUSTRIAL 0
SG3102E2870S AMPHENOL / B. C. O. 192
SG3102E3264P AMPHENOL / B. C. O. 8
SG3102E3264P119 AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3102E3264S AMPHENOL / B. C. O. 166
SG3102E3273P AMPHENOL / B. C. O. 25
SG3102E3273S AMPHENOL / B. C. O. 27
SG3102E3276P AMPHENOL / B. C. O. 14
SG3102E3276S AMPHENOL / B. C. O. 5
SG3102E328P AMPHENOL INDUSTRIAL 0
SG3102E3652P AMPHENOL / B. C. O. 167
SG3102E3652PW BENDIX 1
SG3102E3652S AMPHENOL / B. C. O. 117
SG3102E3654P AMPHENOL / B. C. O. 27
SG3102E3658S AMPHENOL / B. C. O. 16
SG3102E3677P AMPHENOL / B. C. O. 22
SG3102E3677S AMPHENOL / B. C. O. 6
SG3102E3678P AMPHENOL / B. C. O. 6
SG3102E3678S AMPHENOL / B. C. O. 46
SG3102E40-62S BENDIX 1
CONN.
SG3102E4053P AMPHENOL / B. C. O. 2
SG3102E4053S119 AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3102E4056 BEND 13
SG3102E4056P AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3102E4056PW 2
CONNECTOR
SG3102E4056PX 1
NS
SG3102E4056PY 1
CONNECTOR
SG3102E4056PZ 1
CONNECTOR
SG3102E4056S AMPHENOL / B. C. O. 2
SG3102E4056SX 1
CONNECTOR
SG3102E4056SY 1
CONNECTOR
SG3102E4057P AMPHENOL / B. C. O. 2
SG3102E4057S AMPHENOL / B. C. O. 17
SG3102E4062P AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3102E4062PY 1
CONNECTOR
SG3102E4062SW 1
CONNECTOR
SG3102E4068P AMPHENOL / B. C. O. 16
SG3102E4068S AMPHENOL / B. C. O. 8
SG3102ES6981 BENDIX 3
TINED SOLDER CUPS
SG3106E10S2S AMPHENOL INDUSTRIAL 0
SG3106E10SL3SSR AMPHENOL / B. C. O. 70
SG3106E10SL4SSR AMPHENOL / B. C. O. 70
SG3106E10SL51S AMPHENOL / B. C. O. 11
SG3106E10SL52S AMPHENOL / B. C. O. 11
SG3106E10SL52SSR AMPHENOL / B. C. O. 11
SG3106E10SL53S AMPHENOL / B. C. O. 18
SG3106E10SL53SSR AMPHENOL / B. C. O. 70
SG3106E10SL54S AMPHENOL / B. C. O. 11
SG3106E10SL54SSR AMPHENOL / B. C. O. 11
SG3106E10SL55S AMPHENOL / B. C. O. 18
SG3106E10SL56P AMPHENOL / B. C. O. 15
SG3106E10SL56S AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3106E10SL56SSR AMPHENOL / B. C. O. 70
SG3106E10SL58S AMPHENOL / B. C. O. 18
SG3106E10SL59S AMPHENOL / B. C. O. 18
SG3106E10SL60S AMPHENOL / B. C. O. 11
SG3106E10SL64S AMPHENOL / B. C. O. 18
SG3106E10SL64SSR AMPHENOL / B. C. O. 70
SG3106E10SL68S AMPHENOL / B. C. O. 11
SG3106E12S3SSR AMPHENOL / B. C. O. 70
SG3106E12S51P AMPHENOL / B. C. O. 15
SG3106E12S51PSR AMPHENOL / B. C. O. 15
SG3106E12S51PSR AMPHENOL / B. C. O. 15
SG3106E12S51S AMPHENOL / B. C. O. 18
SG3106E12S54S AMPHENOL / B. C. O. 11
SG3106E12S56P AMPHENOL / B. C. O. 15
SG3106E12S56S AMPHENOL / B. C. O. 18
SG3106E12S56SSR AMPHENOL / B. C. O. 70
SG3106E12S59S AMPHENOL / B. C. O. 11
SG3106E12S62P AMPHENOL / B. C. O. 15
SG3106E14S52S AMPHENOL INDUSTRIAL 0
SG3106E14S52SSR AMPHENOL INDUSTRIAL 0
SG3106E14S53P AMPH 1
CONNECTOR
SG3106E14S58S AMPHENOL INDUSTRIAL 0
SG3106E14S67P AMPHENOL / B. C. O. 15
SG3106E14S73S AMPHENOL INDUSTRIAL 0
SG3106E1611SSR AMPHENOL / B. C. O. 73
SG3106E1657P AMPHENOL / B. C. O. 18
SG3106E1660S AMPHENOL / B. C. O. 19
SG3106E1660SSR AMPHENOL / B. C. O. 19
SG3106E16S54S BENDIX 1
SG3106E18 BENDIX 2
SG3106E1869P BENDIX 2
SG3106E2015SSR BEND 5
SG3106E2027PSR AMPHENOL / B. C. O. 13
SG3106E2029S AMPHENOL / B. C. O. 42
SG3106E2029SSR AMPHENOL / B. C. O. 13
SG3106E2033PSR AMPHENOL / B. C. O. 13
SG3106E204S470 AMPH 1
CONNECTOR
SG3106E2064S BENDIX 6
SG3106E2065S AMPHENOL / B. C. O. 5
SG3106E2067P AMPHENOL / B. C. O. 18
SG3106E2070S AMPHENOL / B. C. O. 4
SG3106E2074S AMPHENOL / B. C. O. 4
SG3106E2074SSR AMPHENOL / B. C. O. 4
SG3106E2075P AMPHENOL / B. C. O. 7
SG3106E207SSR AMPHENOL / B. C. O. 13
SG3106E2081S AMPHENOL / B. C. O. 37
SG3106E2082P AMPHENOL / B. C. O. 8
SG3106E2082PSR AMPHENOL / B. C. O. 8
SG3106E2082S AMPHENOL / B. C. O. 32
SG3106E2082SSR AMPHENOL / B. C. O. 13
SG3106E2090S AMPHENOL / B. C. O. 42
SG3106E24-67P 16
SG3106E24-67PW 3
SG3106E24-67S 30
SG3106E24-67SW 2
SG3106E2422PSR AMPHENOL / B. C. O. 59
SG3106E2428SSR AMPHENOL / B. C. O. 8
SG3106E2458P AMPHENOL / B. C. O. 28
SG3106E2458S AMPHENOL / B. C. O. 96
SG3106E2459P AMPHENOL / B. C. O. 7
SG3106E2462S AMPHENOL / B. C. O. 8
SG3106E2462SSR AMPHENOL / B. C. O. 8
SG3106E2464P AMPHENOL INDUSTRIAL 0
SG3106E2467PSR AMPHENOL / B. C. O. 16
SG3106E2476P BENDIX 1
SG3106E2488S AMPHENOL / B. C. O. 3
SG3106E2812P BENDIX 1
26 POS CIRC PLUG W/SLV ASSY 8044
SG3106E2822P AMPHENOL / B. C. O. 5
SG3106E2851P AMPHENOL / B. C. O. 65
SG3106E2851S AMPHENOL / B. C. O. 6
SG3106E2851SSR AMPHENOL / B. C. O. 6
SG3106E2858P AMPHENOL / B. C. O. 4
SG3106E2861S AMPHENOL / B. C. O. 2
SG3106E2865S AMPHENOL / B. C. O. 3
SG3106E2866P AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3106E2866PSR AMPHENOL / B. C. O. 2
SG3106E2868P AMPHENOL / B. C. O. 11
SG3106E2872P AMPHENOL / B. C. O. 9
SG3106E2872S AMPHENOL / B. C. O. 2
SG3106E3255S AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3106E3276P AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3106E3276S AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3106E327P AMPHENOL INDUSTRIAL 0
SG3106E3614PSR AMPHENOL / B. C. O. 52
SG3106E3616P AMPHENOL / B. C. O. 2
SG3106E3616PSR AMPHENOL / B. C. O. 2
SG3106E3616S AMPHENOL / B. C. O. 26
SG3106E3616SSR AMPHENOL / B. C. O. 52
SG3106E3617P AMPHENOL / B. C. O. 2
SG3106E363P AMPHENOL INDUSTRIAL 0
SG3106E3652P AMPHENOL / B. C. O. 26
SG3106E3652S AMPHENOL / B. C. O. 26
SG3106E3652SY 1
NS
SG3106E3656P AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3106E3656S AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3106E3677S AMPHENOL / B. C. O. 6
SG3106E4010PSR AMPHENOL / B. C. O. 2
SG3106E4010SSR AMPHENOL / B. C. O. 5
SG3106E4053P AMPHENOL / B. C. O. 5
SG3106E4053PSR AMPHENOL / B. C. O. 5
SG3106E4053SSR AMPHENOL / B. C. O. 5
SG3106E4056P AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3106E4056PSR AMPHENOL / B. C. O. 5
SG3106E4056PW 2
NS
SG3106E4056S AMPHENOL / B. C. O. 5
SG3106E4057S AMPHENOL / B. C. O. 5
SG3106E4057SSR AMPHENOL / B. C. O. 5
SG3106E4062P AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3106E4062PSR AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3106E4068P AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3106E4068PSR AMPHENOL / B. C. O. 5
SG3106E4068S AMPHENOL / B. C. O. 5
SG3106E4068SSR AMPHENOL / B. C. O. 5
SG3106F14S58S AMPHENOL INDUSTRIAL 0
SG3106F14S69S AMPHENOL INDUSTRIAL 0
SG3106F16S54S 2
NS
SG3106F3276P AMPHENOL INDUSTRIAL 0
SG3106F4056P 1
CONNECTORS
SG3108E10SL3S AMPHENOL / B. C. O. 18
SG3108E10SL3SSR AMPHENOL / B. C. O. 70
SG3108E10SL4SSR AMPHENOL / B. C. O. 70
SG3108E10SL56S AMPHENOL / B. C. O. 15
SG3108E12S51P AMPHENOL / B. C. O. 15
SG3108E12S56S AMPHENOL / B. C. O. 18
SG3108E12S56SSR AMPHENOL / B. C. O. 70
SG3108E12S59S AMPHENOL / B. C. O. 11
SG3108E14S52S AMPH 10
PLUG
SG3108E14S5S AMPHENOL INDUSTRIAL 0
SG3108E1657P AMPHENOL / B. C. O. 18
SG3108E1660S AMPHENOL / B. C. O. 19
SG3108E2016SSR AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3108E2023SSR AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3108E2024S AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3108E2025S AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3108E2027PSR AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3108E2029P AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3108E204S AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3108E204S025 AMPHENOL / B. C. O. 6
SG3108E204SSR AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3108E207S025 AMPHENOL / B. C. O. 11
SG3108E22-74P 3
SG3108E2428SSR AMPHENOL / B. C. O. 8
SG3108E2458P AMPHENOL / B. C. O. 28
SG3108E2458PSR AMPHENOL / B. C. O. 28
SG3108E2458SSR AMPHENOL / B. C. O. 45
SG3108E245PSR AMPHENOL / B. C. O. 22
SG3108E2467S AMPHENOL / B. C. O. 30
SG3108E2811PSR AMPHENOL / B. C. O. 71
SG3108E2812P AMPHENOL / B. C. O. 71
SG3108E2820S AMPHENOL / B. C. O. 15
SG3108E2851P AMPHENOL / B. C. O. 65
SG3108E2851S AMPHENOL / B. C. O. 65
SG3108E2866P AMPHENOL / B. C. O. 5
SG3108E327PSR AMPHENOL / B. C. O. 1
SG3108E328PSR AMPHENOL INDUSTRIAL 0
SG3108E3652P AMPHENOL / B. C. O. 21
SG3108E3652S AMPHENOL / B. C. O. 21
SG3108E366SSR AMPHENOL / B. C. O. 2
SG3108E4056SSR AMPHENOL / B. C. O. 5
SG3108E4062S AMPHENOL / B. C. O. 1
SG310J SGS 156
DIP
SG310M 44
SG310SCF25.00MB EPSN 113
SG310SCF25.175000MHZB EPSON 3592
SG310SCF33.3333MM3 EPS 338
SG310SCF40MHZ100PPMEPS EPS 2
SG310SCFB16MHZ Seiko 5000
SG310SDF25.000000MHZ SEIKO EPSON 718
SG310SEF13.000000MHZ EPSON 6091
SG310T SG 13
SG3118 25
SG3118AT 25
SG3118M SG 471
SG3118M-M SG 50
SG3118T 100
SG311D SGS 32
SG311J 22
M/C
SG311M 72
311M
SG311T SGS 42
SG311T-T SGS 13
SG311Y 41
SG312 SYL 14
SG3123.932MHZD EPSON 2
OSC / 23.932
SG3124MC SUWA SEIKO 3500
24 MHZ CRYSTAL OSC
SG312DC SYL 1
SG313 1237
IC'S/FLATPAK
SG31383J883B SG 365
SG3138D SIG 8
SG313MARKEDPC KE 125
SG314 RTI 2459
SG3146N SGS 495
SG314TR RTI ELECTRONICS INC 1500
SG315 AMET 16
SG315002 598
SG315P16.128MC3 EPS 3120
SG316FCHH7L02 2
SG317126 HARD 1
SG3172P SG 1100
SG3173P SG 99
SG3173R S/GEN 215
DIL
SG317AP SILICON 40
SG317AT S/GEN 48
TMC
SG317H 25
SG317K 7
SG-317K
SG317P SILI 8000
SG317PRFB SG 122
TO220(BULK)
SG317T 2
SG317T-T SG 13
SG317T317H 97
SG3180DW SMT 450
SG3182 SILICON 987
3182
SG3183 300
SG3183AJ SG 209
3183AJ
SG3183AJ883B AMD91 0
SG3183D SIL 500
SG3183DSMD SG 5000
SG3183EN SG 50
SG3183G SIL/1988 25
SG3183J SILG 219
IC
SG3183J/883B SG 19
SG3183N 835
SG3183N-N SG 11350
SG3185ATF 368
SG3185G SG/1994 1
SG3185Q 460
SG3185TF SIL 368
SG3185TK SIL G 968
LJ Enterprises Ph:1-302-369-1590,Fax:1-302-369-15
SG3191Q-12488 103
SG3191Q-12488Q-1248 SG 103
SG3191Q-12488Q-12488 SG 103
SG31C100000000 EPSON 33
SG31C119808000 EPSON 32
SG31C147456000 EPSON 352
SG31C184320000 EPSON 1
SG31C196608000 EPSON 2
SG31C200000000 EPSON 7
SG31C300000000 EPSON 20
SG31C307200000 EPSON 38
SG31C400000000 EPSON 354
SG31C460800000 EPSON 6
SG31C480000000 EPSON 90
SG31C500000000 EPSON 143
SG31C600000000 EPSON 45
SG31C614400000 EPSON 328
SG31C768000000 EPSON 929
SG31FC160000000 EPSON 7
SG31FC400000000 EPSON 1
SG31T12MC SS 62
SG31TC100000000 EPSON 3
SG32 RTI 3855
SG320 SGS 4
SG320-057 100
SG320-05T SG 8
SG320-12T SG 110
SG320-15K 25
SG320-15T sg 44
SG320-5.2K SG 15
SG320-P-12 SGS 5
SG320-PL12 SGS 7
SG32003 3
MICROCIRCU
SG32008P SG 99
**TO-220/BULK
SG32078 10
INTER STACKABLE WORK TRAYS BLU
SG320K SILICON 55
SG320K-12 SGS 481
NW
SG320K-12K-12 SG 50
SG320K-5 SGS 10
SG320K-5.2 SG 27
SG320K-8 SG 305
SG320K15 SG 15
FIXED VOLTAGE REGULATOR TO-3
SG320P 212
SG320P-5.2 31
SG320P15 5
IC
SG320P5 SG 8 631
SG320T SILICON 15
SG320T-12 SG 22
NW
SG320T-12T-12 SG 100
SG320T-15 50
SG320T-5 SG 31
SG320T-5.2 SGS 88
SG320T-5TO-5 192
SG320T5.0883 SG 1330
SG320T5TO5320-05T 192
SG320T8 8
IC'S
SG321 RTI 212
NE
SG3217T 1
SG32215 10
ALUMINIUM CAMERA CASE
SG32220K-12 SILIC 1143
SG3224 ST 488
DIP16
SG3225A-STM 23
SG322DC SYL 4
SG32344 10
TOOLBOX ROLLING
SG323AK 63
SG323K SIL GEN 12
SG323K-K SG 15
SG323K-SG83 SILICON 100
SG323K 8335
SG324J 25
MICROCIRCU
SG324N SGS/84 43
SG3250V 100
SG32525AN 230
SG3253J 100
SG325AN SGS 20000
SG3272DWW SIL 344
SG328 RTI ELECTRONICS INC 8
SG3283N SG 227
SG3288 TRANSIT 10
SG329 RTI ELECTRONICS INC 544
SG32GL032M90TF1R40 68
SG32LOCK 100
PADLOCKABLE INSERT
SG32R25TR1500 1500
SG330 RTI 695
SG3300M10 Samw 200
1SG1AWB338M--13025 13X25 P5
SG3300M10CR Samw 50
1SG1AWB338MCS13025 P5 85C CR
SG3300M16 Samw 12196
1SG1CWBB38M 16025 P7.5 85C
SG3300M25 Samw 546
1SG1EWB338M 1631M P7.5 85C
SG3300M35 Samw 1050
1SG1VWB338M 1836M P7.5 85C
SG3300M35CR Samw 79
1SG1VWB338MCS1836M P7.5 85C
SG3302J SG 125
SG3302N SG 6
SG3303-DB BEAU 82
SG3303AB BEAU-VERNITRON 15
SG3303SCC BEAU INTERCONNECT 50
TERMINAL BLOCK
SG3304LAB BEA 100
SG3306-8AB VER 3
SG33064 700
SG3306AB BEAU INTERCONNECT SY 4
SG3306ABSPL Beau/Vernitron (Term 20
SG3306CCT BEAU-VERNITRON 3
SG3306CCT63AAB BEAU-VERNITRON 3
SG3308AB04 BEAU-VERNITRON 48
SG3308ABT BEAU-VERNITRON 4
SG3308CCESPEC BEA 3
SG3308CCT BEAU 21
SG3308LAB04 BEAU-VERNITRON 219
SG330M10 Samw 200
1SG1AAB337M 0811M P3.5 85C
SG330M100 Samw 730
1SG2AWB337M 16025 P7.5 85C
SG330M10T Samw 1000
1SG1AVB337MAR0811M P5 85`C
SG330M16 Samw 400
1SG1CVB337M 0811M P3.5 85C
SG330M16T Samw 8000
1SG1CVB337MAR0811M P5 85`C
SG330M25 Samw 2220
1SG1EWB337M 1012M P5 85C
SG330M25T Samw 4000
1SG1EWB337MAP1012M P5 85`C
SG330M25T3383 Samwha 1000
SG330M35 Samw 2390
1SG1VWB337 M10016 P5 85C
SG330M35CR Samwha Electric 200
SG330M50 Samwha 590
SG330M50V SAMWHA ELECTRIC CO., LTD. 1795
B:CAP:CH::330M 20% 50V P:5
SG330M63 Samw 4630
1SG1JWB337M 13020 P5 85C
SG330M6V3 Samw 2500
1SG0JAB337M 6L011 P2.5 85C
SG331 469
SG3310CCE BEAU 280
SG3310RP BEA 130
SG3312CCE BEAU INTERCONNECT SY 200
SG3312CCT BEAU-VERNITRON 27
SG3315EBT BEAU 300
SG33164DM SG 25
SG33164LP SG 6000
SG3318ABR BEAU 13
SG3318LAB04 BEAU-VERNITRON 11
SG332 RTI/Ametherm 543
SG3321CCE BEAU 40
BEAU BEAU PRE-GROUNDSOCKETS
SG3321CCEUA BEAU 50
BEAU PRE-GROUND SOCKETUNASSEMBLED
SG3327SB BEAU-VERNITRON 2
SG333 RTI ELECTRONICS INC 150
SG334 KENTEMA 295
SG335 RTI ELECTRONICS INC 98
SG33524AN UNIT 180
SG336 RTI 1
SG337 RTI 4
SG337AP S/GEN 4
TRAN
SG337AT SGI 82
SG337HVT LINFINITY MICRO 95
IC,VOLT.REG,ADJ.HIGH VOLT.TO39
SG337K 10
SG337KTO-3 SIL 370
SG337R . 29
SG337T SGS 1150
SG337TTO5 SG 464
SG338 RTI ELECTRONICS INC 2663
SG338K S/GEN 9
TMC
SG339 SILI 17
SG339N SG 2
SG33M100 Samw 410
1SG2AWB336M 1012M P5 85C
SG33M100T Samw 9500
1SG2AWB336MAP1012M 33UF 100V
SG33M16 Samw 315
1SG1CAB336M 05011 P2 85C
SG33M16T14715 Samwha 15000
SG33M35 Samw 15150
1SG1VAB336M 05011 P2 85C
SG33M350 Samw 1102
1SG2VAB336M 13025 P5 85C
SG33M35T Samw 2000
1SG1VAB336MAP05011 P5 85`C
SG33M40 Samw 500
1SG1GAB336M--6L011 P2.5MM 85C
SG33M400T Samwha 250
SG33M50T Samw 11000
1SG1HAB336MAP 6L011 P5
SG33M63 Samw 12625
1SG1JAB336M--6L011 P2.5MM 85`
SG33M63T Samw 1500
1SG1JAB336MAP6L011 P5 85C
SG340-15K 25
SG340-5K 120
SG34008K LNF 149
SG3400E100J0 25
POSI
SG3401 25
SG3401J SG 70
SG3401N S/GEN 3
DIL
SG3401T 4
SG3402 8
SG3402J SG/ 72
SG3402N 5
SG3402T SIL GEN 36
TO-99 METAL WIDEBAND AMP/MULTIPLIER 18V 15MA
SG34064 LMI 90
SG34064DMTANDR 2500
SG34083039001 SIG 10
SG340K SGS 1
SG340K-12 SG 5
TO-3
SG340K-8 1
SG340K15 S.G. 6
SG340K5 SG 4
SG340R12 SG 8 10
SG34140 GI 1500
SG34164 SGS 500
SG341640DM 251
SG34164-DM IC-MC34164
SG34164D SIL GEN 9
SG34164DM SG 2350
SG34164LP SG/9429 7608
SG34164LPAP SG 48843
SG34164SMT SG 100
SG3416DM12381 LINFINTY 10000
SG3423 35
SG3423A 10
SG3423AY SGS 35
SG3423M SG3423M datasheet 35
SG3423M-M SG 649
SG3424N 2000
SG34333 PHIL 1
SG3470E5150PPM SFERNICE 12000
SG347AT S/GEN 98
DIL
SG347E5150PPMTR1500 SFERNICE 1500
SG3482M LINFINIT 500
DIP
SG3485-001 VALOR 28175
SG348562.8NS VALOR 26
SG3486 HIT 593
SG3501 47
SG3501AJ S/GEN 21
SG3501AN 25
SG3501AT 3
dual voltage regulat
SG3501ATTO5 SGS 25
SG3501B 24
SG3501J SG 10
SG3501N SG73 269
SG3501T 13
SG3502J SILICON GENERAL 2
SG3502N S/GEN 7
DIL
SG3503 160
SG35036M 1150
DIP
SG3503D silicon 10
SG3503DM LINFINITY MICRO 1500
SG3503DMTR LIN 7500
SG3503DSMD SG 25
SG3503M SGS 9
SG3503MPULLS 8
SG3503N SIL 254
DIP-8
SG3503NDIP LINFINITY 2000
SG3503T 4
SG3503Y 1288
SG3503Y-Y SG 22
SG3503YDIP8 4
SG3504 TI 4800
SG350H S.G. 2
SG350K SG 2
SG350SCF25.6000MM3 EPS 338
SG350SCFL 0
SG350SCG4000000MHZ SEK 250
SG351 SEMI 5
SG3510AT SG 25
SG3511T 28
SG3512000 ST 0
SG3514BBN SG 12
SG351PCP 1150
SG351PHC 35
SG352000 ST 0
SG35224BDW SGS 10000
SG3522500 ST 0
SG35225AN ST 1248
SG3523 SG 5
SG3523-J SG 1
SG3523A MOT 100
SG3523AY SILG 92 6
SG3523AY-883B 1
SG3523AY11801 PHIL 91
SG3523AYVOLTSENS.MIL8 SG 8 1
SG3523D SMT 50
SG3523Y SILICON 25
DIP
SG3523Y883B SILICON 10
3523Y/883B
SG3524 st 103
SG3524 TI 138
SG35243524 41
SG35245 TI/92 2316
CDIP
SG3524ADWUNI 120
SG3524AJ 1
IC'S
SG3524AN TI 6158
SG3524ANJ 580
Schaltregler
SG3524B THOMSON 1288
SG3524BCW SG/93+ 1500
SG3524BD LINFI 464
SG3524BDW SIG 1120
SG3524BDWBULK SG/92 65
SMD IC
SG3524BDWPULL LINFIN 2764
SMD(NEED RFB)
SG3524BDWPULLNEEDR LINF 2742
SMD(NEED RFB)
SG3524BDWSILICONGENERA 206
SG3524BDWTANDR TEX 4000
SG3524BDWTR LMI 1
SG3524BDWZ SG 200
SG3524BJ SG85 125
SG3524BJSG3524 37
SG3524BJSG3524BN SIGE00-9 37
SG3524BN LIN 74
SG3524BN-BN SG 25
SG3524BN03 LINFINITY 300
SG3524BNLFTY LINFINITY MICROELECTRONICS 0
SG3524BNLIN 0
SG3524D TI 115
Regulating Pulse-Width Modulators
SG3524D-C95 SGS 38
SG3524D-C9516PIN SGS 373
SG3524D-SMD PH 2130
SG3524D602 PHILIP 150
SG3524DE4 Texas Instruments 0
SG3524DIL16 38
SG3524DIL16S 0
SG3524DR TI 7500
Regulating Pulse-Width Modulators
SG3524DRE4 Texas Instruments 0
SG3524DSMDTUBE TI 9410 60
SG3524DSO16 PHILIPS 240
CI*SG3524D SO16 PWM
SG3524DT philips 6278
IC,POWER SUPPLY,SMPS CONTROLLER
SG3524DTEX ASK 15
SG3524DTEXAS 20
PSV
SG3524DTI 0
SG3524DTI92 1149
PSV
SG3524DTR LINFINITY MICROELECTRONICS 0
SG3524DW SMT 52
SG3524ECG1720 TSR 21
SG3524F SIG 397
SG3524J TI 70
Regulating Pulse-Width Modulators
SG3524J-J SG 11
SG3524J25TUB TI 75
SG3524J
SG3524JCERAMIC 18
SG3524JTI 64
SG3524JUPGRADECR TI 135
SG3524LM3524I 706
SG3524LM3524IP35 3656
SG3524M 3129
SG3524N TI 87
Regulating Pulse-Width Modulators
SG3524N ST 3213
SG3524N10 TEXAS INSTRUMENTS 700
SG3524N1984 TEXAS IN 750
3524N-TI
SG3524NC2 TEXA 345
SG3524NCA3524E INT 400
SG3524ND-C9616PIN TI 1795
SG3524ND-C97 TI 4995
SG3524ND-C9716PIN TI 5800
SG3524NDC00 TI 106
SG3524NDC95 ST 16
SG3524NL MOT 28
SG3524NN TI 4
DIP
SG3524NPULLS ti 18
SG3524NS TI 115
Regulating Pulse-Width Modulators
SG3524NS25 TI 25
SG3524NSG SG 118
SG3524NSR Texas Instruments 0
SG3524NSRE4 Texas Instruments 0
SG3524NST SGS 10080
SG3524NSTM 1962
SG3524NTI MOT 60000
SG3524NTI01 0
SG3524NTI3524 2
SG3524NTII TEXAS INST SEMICONDUCTORS 0
SG3524NTIS TEXAS 15
SG3524NTRIMMED TI 23
SG3524P SGS 50
SG3524P-ST SGS-THOM 28
SG3524P013TR SGS 29
SG3524P013TRSMD2.5KRLDC99 ST 10000
SG3524P013TRST STM 5000
SG3524PS016 ST MICRO 798
SG3524PSTM 1350
SG3524S LIN 12283
SG3524SMD 252
SG3524SMDSMD-3524 252
SG3524SO16 4665
SG3524ST 9
PSV
SG3525 MOT 9000
SG3525A ON SEMI 179
Pulse Width Modulator Control Circuit
SG3525A3525 161
SG3525AAN THO 0
AMPLI OP MOS
SG3525ADIL16-S STM 50
SG3525ADW MAGNAVOX 46
SMT
SG3525ADWG SCG 611
SG3525ADWR LINFI 650
SG3525ADWR2 ON Semiconductor 0
SG3525ADWSM 10
SG3525ADWSMD LIN FINI 3
SG3525ADWTR LINFINITY MICROELECTRONICS 0
SG3525AJ LT 10
SG3525AJN MOT 65
SG3525AJUPGRADED SG 40
SG3525AKA3525A FAIR 740
SG3525AN sgs 7
SG3525AN MOT 3823
SG3525AN-AN MOT 6
SG3525AN-ST SGS-THOM 5000
SG3525ANC1 MOT 4
SG3525ANCPBF0007 MOT 112
SG3525AND-C97 MOT 1620
SG3525AND-C9716PIN MOT 1920
SG3525ANDC00 MOT 2575
SG3525ANG On Semiconductor 400
SG3525ANONS 0
SG3525ANSGS SGS 0
SG3525ANSTM 1341
SG3525AP 100
SG3525AP013TR SGS 2500
SG3525APC.I.SMD.SO16 200
SG3525APSMD 172
SG3525APST STM 14200
SG3525APTR 272
SG3525APTUBE SGS 2000
SG3525ASM 10
SG3525ECG1721 TSR 3
SG3525J LT 1447
SG3525J-883 25
SG3525KA3525 SMG 200
SG3525KA3525A SMG 5
SG3525KA3525ADC0 FSC 515
SG3525KA3525ADC9 SMG 5
SG3525N SGS/94 2933
SG3525P SGS 1200
SG3526 ON SEMI 162
Pulse Width Modulator Control Circuit
SG3526AD 123
SG3526ADSG92 30
PSV
SG3526AJ SG 25
SG3526AN 500
P.W.M. Controller DIL-18
SG3526B 600
SG3526BDW LT 138
SG3526BDWTR MICROSEMI 6000
SG3526BJ 37
SG3526BN 3899
SG3526DW 521
SG3526DWTR LIN 960
SG3526E SGS 10
SG3526F PHI 6
SG3526J SG 64
SG3526J-J SG 3
SG3526JMOTCER 23
SG3526JSL 20
SG3526N MOT 42
SG3526N linf 15
SG3526N-LIN SEMICONDUCTORS 8
SG3526N-N SG 4
SG3526N18PIN 9
SG3526ND-C97 MOT 650
SG3526ND-C9718PIN MOT 1000
SG3526TLIN 76
SG3527 100
SG3527A ST 644
SG3527ADW SG 184
SG3527AJ SG 633
IC
SG3527AN 190
PULSE WIDTH MODULATE
SG3527AN-AN MOT 1925
SG3527AN3527 80
SG3527ANST STM 293
SG3527AP ST MICROELECTRONICS 70
SG3527J SG 25
SG3528N SG 105
SG3528N-N SG 105
SG352AN SIL 83
352 SILICON GEN
SG352N 3584
SG352SAN 2000
SG353 SYLV 171
SG353-12K SG 16
SG353-12K
SG3532 15
POS. ADJ. REG.
SG35323532 15
SG35325AN LINF 299
SG3532D LIN 211
SG3532DMASK LIN 439
SG3532DMASKDJ LIN 439
Circuit
SG3532J SG 72
SG3532J-J SG 2
SG3532J-SILICON SILICON 20
SG3532J 9334
SG3532JCERAMIC LINF 20
DIP
SG3532JRFB SG 25
SG3532SG20035883B SG 2
SG3532T SGS 6
SG3535AN MOT/93 1000
SG3535AP ST 2588
SG3536 400
SG353K12 13
SG353K12-K12 SG 196
SG353K12D-C84TO-3 SG 260
SG3540M 132
SG3540Y 2
SG3542D sig 1441
SG3542J 2
SG3542M 3138
SMD
SG3542N TI 550
SG3542N
SG3543 48
POWER SUPPLY VOLT. C
SG35433543 117
SG3543DW 107
SG3543DWSMD 25
SG3543J SG 657
SG3543J-J SG 62
SG3543JE 50
IC-POWER SUPPLY SUPERVISOR
SG3543N SG 25
SG3543N LINF 50
SG3544 15
SG3544J 176
SG3544N SG 2
SG3546DM 5
SG3547J SG 8
SG3547J-J SG 26
SG3548 ST 20
SG3548A Linfinit 0
SG3548DW LIN 75
SG3548J 42
SG3548N LINFINIT 278
SG3548N-NEW 5
SG3548NSGLINFINITY 500
SG3549 SILI 47
SG3549D S/GEN 80
SMD
SG3549M SG 28
SG3549MD-C848PIN SG 499
SG3549Y SG 17
SG3549Y-Y SG 13
SG354J TI 375
SG355 RTI ELECTRONICS INC 1845
SG35506HF3018301SS AILTECH 8
SG3551 SG 10
SG3551N SG 200
SG3559N sig 10
SG355ENK6846P3 TOKO 3500
A2B3TR1500
SG356 1000
SG356-52 SIL-GEN 5
SG3560DM 1087
SG3560M SIL 40
DIP-8
SG3561 7
TRANSISTOR
SG3561A 2800
SG3561ADM SGS 9749
SG3561AM SG 109
SG3561AN 2000
DIP
SG3561EVALUATIONBOAR 3
SG3561M SILCX 288
SG3562DW FRANCHISED MISC. 10
SG3562N LINFINITY 31
SG35O1AJ SGS 26
SG35WV220MFD SAMWHA 3900
(M)
SG35WV220MFDM SAMS 3900
SG35WV330UF SAMWHA 20000
SG35WV47UF SAMWHA 1600
SG35Z24 55
TI 9501
SG36 MEC 1339
SG3602677 LINDE 1
SG361 MUR 20
SG3617 1
TRANSISTOR
SG3624BN LINFINITY 200
SG3626 50
SG3626D SG 100
SG3626DW SG 1768
SG3626F SIL G 160
LJ Enterprises Ph:1-302-369-1590,Fax:1-302-369-15
SG3626J S/GEN 1722
DIL
SG3626M SG3626M datasheet Microsemi 50
MOSFET DRVR 3A 2-OUT Hi/Lo Side Inv 8-Pin PDIP
SG3626M15S SIL GEN 171
DIP
SG3626M3626 30
SG3626MLFTY LINFINITY MICROELECTRONICS 0
SG3626MRFB SIL 259
DIP
SG3626MSGL SILICON GENERAL 0
SG3626MX SG 17
SG3626N SG 25
SG3626R . 27
SG3626T . 88
SG3626W SG 473
IC
SG3626Y S-G 1
SG3626Y-Y SG 3
SG3626YX SG 702
SG3627 80
SG3627J 1677
SG3629R SG 2
IC
SG3629T FCX 2
SG3635AP 9212 TUB 21
SG3635AR 43
SG3635P 225
SG3635R SGS 2
SG3635RTO66 SGS 765
SG3636M 67
3636M-SG
SG363PIN60MHZ EPS 2000
SG363PTN EPS 2000
SG363PTN50MHZ EPS 2000
SG3644DW 276
LNSG3644DW
SG3644M LIN 1725
SG3644W SIL GEN 2210
DIP
SG3644Y SILICON 180
SG36450A SEAGA 20
SG3645W SG 5
SG364SW SG 792
SG3663Z silicon 30
SG367-D MOT 19
SG3684Q PLCC 213
SG370-D X 352
SG370-DREV2 X 40
SG370.02 TI/NONE 4
370.02
SG3700 75
SG3700N SG 8 2475
SG37016 15
SG371 SYL 1
SG3718W 1
M/C
SG373 SG 3834
1N
SG373.02 TI/NONE 6
373.02
SG3731-N SG 3
SG3731J SIL GEN 1748
SG3731ZN SYLVANI 130
SG375500D24 FERRISHIELD 0
SG377TR RTI ELECTRONICS INC 2500
SG3801N SIL/G 25
DIL
SG3801T SILI 48
SG3812N SLCN 30
SG3818AT SG 14
SG3818T SIGN 25
IC/TO-GEHA
SG3818TSIGN 50
ic/to-geha
SG381KM 7
SG382 SYL 3
SG3821 86
SG3821J SMOS 278
SMD
SG3821J-J SG 21
SG3821J883B SG 46
SG3821N 73
SG3821NTRANS.AR SGS 478
SG3822J SG 135
SG3822J-883B SG 3836
SG3822N SG 14
SG3822T SG 1
SG3823J SG 42
SG3823N SG 1
IC
SG3825AN SILI 6000
SG3825CDW LF 78
SG3825CN SG 145
SG3825DW 25
SG3825DWSMD SG 25
SG3825J SG 10
SG3825N 23
SG3826M SG 1
SG3826T SG 25
SG3840 8
SG3840ADW S/GEN 170
DIL
SG3840AJ silicon 50
SG3840AN 500
SG3842 SG 50
SG3842-M SG 150
SG3842AM SG 16346
SG3842D SG 849
SG3842D-D SG 849
SG3842DM SILCX 20
SG3842DSMD 1920
SG3842DSMDSMD-3842 53
SG3842DTAND 1550
SG3842GS 8625
SG3842GSA SGC 2875
SG3842H 50
SG3842J S/GEN 25
DIL
SG3842M-M LIN 377
SG3842M1991 SILICON 225
3842M-SG
SG3842N SG 106
SG3843 23648
INTEGRATED CIRCUIT
SG38434 LINFINITY 1
SG3843B SGS 98
SG3843D SMT 2297
SG3843DHSEMK.W-SG12181D SILICPN 448
SG3843DHSEMK.WSG1 SILICON 1448
3843D*SG3843D
SG3843DM 585
SG3843DMSOIC8PI Linf 20662
PWM Controller
SG3843DMSOIC8PIN Linfin 20662
SG3843DMT 2500
LINFIN (SOIC 8PIN)
SG3843DMTSOIC8P Linf 20662
PWM Controller
SG3843DMTSOIC8PIN Linfin 20662
SG3843GAS 190
SG3843J LIN 85
SG3843M SGS 868
SG3843N S-G 10580
SG3843Y SG 1
SG38440 100
SG3844D SILCX 106
SG3844D-T LINF 15506
SG3844DM SILCX 20
SG3844DMSM SG 570
SG3844DSMD 25
SG3844DTANDR LINF 15046
SG3844M 1150
SG3844W 30
SG3844Y 345
SG3845 16
SG3845A 1000
SG3845D SG 45
SG3845D-TANDR SG 60000
SG3845D01 LINFINITY 2120
SG3845DM INTRE/93 1434
SG3845GAS SGC 2875
SG3845M SIL GEN 191
SG3845M-M SG 185
SG3845N SG 5
SG3846 43
SAME AS UC3846N
SG3846DW 920
SG3846DWCUT 929
SG3846DWSILICONGENERAL 5
SG3846DWSMD ITY 1748
SG3846DWSMDDC96 ITY 39
SG3846DWSMDDC97 ITY 1761
SG3846DWSMDDC97LINFIN ITY 1660
SG3846DWSMDLINFIN ITY 1748
SG3846J SG 87
SG3846J-J SG 913
SG3846N LIN 6354
SG3846N-N SG 877
SG3846Q SG 100
SG384D MOT 9
SG384GN TI/86 110
SG38510 SG 25
SG3851010708BYA SL.G 20
SG3851J 100
SG3853J SG 4
SG3853J-J SG 4
SG3853N 100
SG3864N LINF 1000
SG3864Q 213
PLCC
SG3886 SILICON 225
SG3886J SG 95
SG3886J-J SG 6
SG3886N S-G 515
SG388D ONS 168
SG38GG013PR02 MOT 102
SG39 500
THERMISTOR NTC, 'SURGE-GARD'
SG3906 105
TRANS
SG3945D 1165
SMD
SG39G RHOP 6
SG3O5J SIG 800
SG3S012V1D JAE 99
SG3 CONNECTOR FULLY SHIELDED
SG3S013V1APBFREE JAE 76
SG3V012V1D JAE 99
SG3V012V1DJAE 99
SG3W220R5 31
SG4 19
SG4.7M100 Samw 5000
1SG2AAB475M 05011 P2 85C
SG4.7M100PF Samwha 1500
SG4.7M100T Samw 2000
1SG2AAB475MAP05011 P5 85C
SG4.7M100T1 Samwha 6000
SG4.7M200CR Samw 108
1SG2DWB475MCS1012M P5 CROPPED
SG4.7M200T SAMW 16500
1SG2DWB475MAO1012M 4.7UF 200V
SG4.7M450 Samw 300
1SG2WWB475M 10020 P5 85C
SG4.7M450T Samw 6430
1SG2WWB475MAP10020 4.7UF 450V
SG4.7M63 Samw 14578
1SG1JAB475M 05011 P2 85C
SG4.7M63CR Samwha Electric 2000
SG4.7M63PF Samw 1500
1SG1JAB475MFS05011 P5 85C PF
SG4.7M63T Samw 4000
1SG1JAB475MAN05011 P5 85C
SG4.7M63T1 Samw 20000
1SG1JAB475MAS05011 P2.5 85C
SG40 RTI ELECTRONICS INC 23
SG40-02 SYLV 1
IC
SG4001 TFK 99999
SG4004 TFK 99999
SG4004TAP AEG 20000
SG4007 TFK 15000
SG400M0010B5S1019 YAG 12200
SG400M0010B5S1019YAG 20000
SG400M0022B5S1325 YAGEO 9200
HFRLB22U400V5,0
SG400M0022B7F1620 1000
SG400M0068B7S1836 YAGEO 615
SG 68uF 400V 20% 18X36/7,5 RoHSconf
SG400M4R70A5S1015.SAM YAG 0
SG400M4R70B5S1015 18000
SG400WV10 SAMWHA 1000
SG4018BP SGS 25
SG402 2
SG4024BE SGS 25
SG403 RTI 1
SG403DJ SIL 25
SG404403 46
SG404524 SIL GEN 28
CDIP DBL MARK 2524J
SG405 RTI ELECTRONICS INC 11
SG4051 SG 87
SG405KS - 140
SG40WV470UFM13X20 SAMH 770
SG41.53845 SEIKO 1990
SMD
SG410 CRA 3
SG412 RTI ELECTRONICS INC 647
SG4120 1
INT. CIRCU
SG413 RTI 318
5 OHM 2.8 AMP SG-C
SG4136CJ SG 7 7
SG4136J SG 265
SG4136N SILI 15
SG4149R SG 15
SG415 RTI ELECTRONICS INC 236
SG416 RTI ELECTRONICS INC 1522
SG419-D X 14
SG4194 1
SG4194CJ SG 25
SG4194CR 1
IC'S
SG4194CR-CR SG 5
SG4194R SILI 1
22D4-
SG42 RODAN 485
SG420 RO-POINT 98
SG420A 33
SG420CUTLEADS RTI 42
SG42111464 19
SG4219 SIL88 128
SG421DJ SIL 174
SG4229A SIL/88 63
DIP
SG425-D X 42
SG4250C SG 5
SG4250CM LIN 223
SG4250CMKERAMIK 178
SG4250CN SG 5
SG4250CT SG 3
SG4250CY SG 20
SG4250CYDIP SG 8 20
SG4250N 25
SG4250T SG 9
SG4250TTO SG 7 10
SG4250Y SG 15
INTEGRATED CIRCUITS
SG425OCM 178
SG428 11
S/C
SG43 SILICON 13
SG43019UG 17
SG431BIDM LIN 2177
SG43660-001 332
SG43660-002 SYLVANI 40
SG44 RTI ELECTRONICS INC 5
SG4400E100J00 POSIT 7
CONN RECTANGULAR ACCESOR
SG45 626
SG450000000VL 100
POSI
SG4501 SG 5
SG4501J 2
SG4501N 13
SG4501T SG 44
SG450IT sg 88
SG450M0010B5S1320 1600
SG450M0047B7F1832 YAG 1200
SG4510N SG 77 180
SG452 SEI 55
SG453 RTI ELECTRONICS 720
SG456 LITT 23
SG46-D X 29
SG46014000 HPC 1
HP1 LOGIC BOARD
SG46022000 HPC 1
MAIN BOARD LJI
SG46106000 HPC 1
HEWLETT PACKARD I I/O RS232
SG461202 MISC 99
SG461703 SMK 2000
SG46212000 HPC 1
MAIN BOARD II
SG46271000 HPC 1
CONTROL PANEL CABLE ASSY 2 II
SG4630 1298
SCREW
SG4638 SILICON 65
SG465UNQ7 1
GENERATOR
SG46730 MWT 5
SG47 BROKERED VENDOR FOR 46
SG4700M10 Samw 2400
1SG1AWB478M 16025 P7.5 85C
SG4700M16 Samw 996
1SG1CWB478M 1631M P7.5 85C
SG4700M25 Samw 1550
1SG1EWB478M--1836M P7.5MM 85`
SG470M10 Samw 10
1SG1AVB477M 0811M P3.5 85C
SG470M100 Samw 86
1SG2AWB477M 1631M P7.5 85C
SG470M10T Samw 17000
1SG1AVB477MAP0811M P5 85C
SG470M16 Samw 10878
1SG1CWB477M 1012M P5 85C
SG470M16T Samw 10500
1SG1CWB477MAP1012M P5MM 85`
SG470M16T4715 Samwha 13000
SG470M25 Samw 2684
1SG1EVB477M 10016 P5 85C
SG470M25CR Samwha 4200
SG470M25T Samw 19500
1SG1EWB477MAP10016 P5MM 85`C
SG470M35 Samw 6698
1SG1VWB477M 10020 P5 85C
SG470M35CR Samw 1173
470UF 35V 10X20 P5MM CR 4MM
SG470M35T Samw 77000
1SG1VWB477MAP10020 P5MM 85`C
SG470M40T Samw 1200
1SG1GWB477MAK13020 P5MM TAPED
SG470M50 Samw 3900
1SG1HWB477M 13020 P5 85C
SG470M506042 Samwha 85
SG470M50T Samw 11374
1SG1HWB477MAK13020 P5MM 85`
SG470M63 Samw 570
1SG1JWB477M 13025 P5 85C
SG470M63T Samw 16400
1SG1JWB477MAK13025 P5 85`
SG470M6V3 Samw 2498
1SG0JVB477M 0811M P3.5 85C
SG470M6V3T Samwha 1500
SG470M80 Samw 438
1SG1KWB477M 16025 P7.5 85C
SG470M80T Samw 2250
1SG1KWB477MAP16025 TAPED P5MM
SG470M80T3861 Samwha 3750
SG472 MUR 10040
SG473K101 EW E 200
Radial Mylar
SG4771611002 SG 69
SG4771787 1
SG4771787001 3
SG47M100 Samw 400
1SG2AWB476M 10016 P5 85C
SG47M100T SAMW 128450
1SG2AWB476MAP10016 47UF 100V
SG47M10T Samwha 8000
SG47M16 SAMW 20000
1SG1CAB476M 05011 P2 85C
SG47M160 Samw 1125
1SG2CWB476M 13020 P5 85`C
SG47M160T Samw 4200
1SG2CWB476MAK12020 47UF 160V
SG47M16T Samwha 6000
SG47M200 Samwha 150
SG47M25 Samw 66095
1SG1EAB476M 05011 P2 85C
SG47M25PF Samw 33500
1SG1EAB476MFS05011 P5 85C PF
SG47M25T Samw 210000
1SG1EAB476MAP05011 P5 85`C
SG47M25T1 Samw 6000
1SG1EAB476MAS05011 P2.5 85C
SG47M25T14715 Samwha 4000
SG47M25T3383 Samwha 667000
SG47M35 Samw 968
1SG1VAB476M 6L011 P2.5 85C
SG47M350 Samwha 50
SG47M35T Samw 1000
1SG1VAB476MAP6L011 P5 85C
SG47M35T3 Samw 9000
1SG1VAB476MA5 6L011 P2.5 85C
SG47M40T Samw 1500
1SG1GAB476MAP6L011 P5MM TAPED
SG47M50 Samw 9200
1SG1HAB476M 6L011 P2.5 85C
SG47M50PF Samw 5400
1SG1HAB476MFS6L011 P5 85C PF
SG47M50T SAMW 96000
1SG1HAB476MAP6L011 P5 85`C
SG47M63 Samw 35400
1SG1JVB476M 0811M P3.5 85C
SG47M63CR Samwha 13200
SG47M63PF Samwha 1590
SG47M63T Samw 29500
1SG1JVB476MAP0811M P5 85C
SG47M63T7 Samwha 119000
SG480-11 MOT 466
SG4816P-002-102 CRYCOM 200
SOIC
SG4916949-02 TI 75
SG49956SOCN SG 8
SG4O5 SG 33
SG4U335AO GAUTHIER 92
SG5 194
SG5.0 C.P. CLARE 7
SG5.5 SIG 4
SG50 SYLVANIA 4
SG5000 88
SG5000N SIG 9
SG5002JFMPT EPS 960
SG5004Q SGEN 380
PLCC
SG500DYB SG 91
SG500GXH21 TOSH 1
SG500GXH21
SG5012BLACK M 3 11932
SG502AXB 115
SG504AXB IMI 2500
SG508ACJ 2
SG508AXB IMI 70
SG508AXBD IMI 5000
Semiconductor
SG508BAXB IMI 3
SG508H883B SIX 4
IC
SG509AXB IMI 1610
SG509AXB97 969
SG509AXBD IMI 2000
FLAT
SG50W3R3 IMI 10000
SG50WV0R22UF SAMWHA 2800
SG50WV0R47 SAMWHA 2000
SG50WV100UFM SAMWHA 391
SG50WV10UF SAMH 2500
CAP-H
SG50WV1UF SMAWHA 2500
SG50WV22UF SAMWHA 1000
SG50WV22VF SAMUHA 750
SG50WV2R2UF SAMWHA 4600
SG50WV3R3M SAMWHA 10000
SG50WV47UFM6.3X11 SAM 2000
SG50WV4R7UF SAMWHA 150
SG50WVOR22UF SAMWHA 200
SG51-8.0000MHZ 267
SG51.50000MHZ 49
SG5100 100
SG51015.000MC EPSO 109
CRYST 25/T NOT EPSON
SG5102D SIG 2
SOIC
SG510AR4DW SG 31
SG510AR4DW-AR4DW SG 31
SG510SCF13.56MHZEPS EPS 20
SG5110.0000MC SEIK 118
10.000 MHZ CRYSTAL OSC
SG5110M SEIK 224
SG5110MHZ SEI 224
SG5112.2880MC SEIK 173
12.2880 MHZ CRYSTAL OS
SG5113 K&L 3
FILTER BAND PASS
SG5116.000 EPSON AMERICA INC. 11
SG5116.0000MC SEIK 926
16.000 MHZ CRYSTAL OSC
SG5116M SEIKO 467
SG5117.8176MD SEIKO 700
SG5118.4320MC SEIK 523
18.432 MHZ CRYSTAL OSC
SG5119.6608MC SEIK 628
19.6608 MHZ CRYSTAL OS
SG512.000MC EPSON AMERICA INC. 4
SG512.4576 SGS 1270
SG512.5000MC SEIK 718
2.5000 MHZ CRYSTAL OSC
SG5120.0000MC SEIK 998
20.000 MHZ CRYSTAL OSC
SG5120M SEIK 5
SG5120MHZ SEI 5
SG5124.0000MC SEIK 124
24.000 MHZ CRYSTAL OSC
SG5124.922MD SEIKO 900
SG512KX3210 950
/TQFP UPD4811650GF-A
SG512KX3212 14492
/TQFP UPD4811650GF-A
SG513.0720MC SEIK 1146
3.072 MHZ CRYSTAL OSC
SG513P12.000MHZ SEIK 175
CRYS
SG513P15.000 EPS 250
SG513P-15.000MHZ OSC.
SG513P20.0000M SEIK 140
SG513PAP11.776MHZ 1930
SG514.0MHZ EPSO 3
SG514.9152MC SEIK 1633
4.9152 MHZ CRYSTAL OSC
SG5151A24.0MHZ SEIKO 200
SG516.0000MC SEIK 449
6.0000 MHZ CRYSTAL OSC
SG516.0000MHZB EPSON 40
SG516.080MC 50
SG516.1440MC SEIK 328
6.1440 MHZ CRYSTAL OSC
SG5160.0000C EPSON ELECTRONICS AMERICA INC 0
SG51806 SG 20
SG518M SEIK 231
SG518MHZ SEI 231
SG519.2160MC SEIK 515
9.2160 MHZ CRYSTAL OSC
SG519.8304MC SEIK 796
9.8304 MHZ CRYSTAL OSC
SG5191.544MC EPS 5500
SG5191.843MC EPS 720
SG51C100000000 EPSON 2
SG51C245760000 EPSON 1
SG51E-8.0000MHZ EPS 33
OSC
SG51E10.0000MC SEIK 777
10.000 MHZ CRYSTAL OSC
SG51E16MHZ 268
SG51E18.4320MC SEIK 298
18.432 MHZ CRYSTAL OSC
SG51E19.6608MC SEIK 223
19.6608 MHZ CRYSTAL OS
SG51E2.4576MC SEIK 136
2.4576 MHZ CRYSTAL OSC
SG51E20.0000MC SEIK 1025
20.000 MHZ CRYSTAL OSC
SG51E20.0000MHZ 11
SG51E20MHZ EPSON 621
SG51E24.0000MC SEIK 123
24.000 MHZ CRYSTAL OSC
SG51E3.0720MC SEIK 346
3.0720 MHZ CRYSTAL OSC
SG51E3.6864M SMOS 8
XTAL
SG51E5.0000MHZ SEI 64
SG51E813 EPSON 64
SG51E9.8304MC SEIK 202
9.8304 MHZ CRYSTAL OSC
SG51EC160000000 EPSON 65
SG51EC196608000 EPSON 86
SG51EC200000000 EPSON 64
SG51EC250000000 EPSON 10
SG51EC307200000 EPSON 55
SG51EC400000000 EPSON 64
SG51EC491520000 EPSON 24
SG51EC600000000 EPSON 94
SG51EC614400000 EPSON 99
SG51H40.0000MC SEIK 1217
40.000 MHZ CRYSTAL OSC
SG51H40.000MC EPSON AMERICA INC. 8
SG51H50.0000MC SEIK 434
50.000 MHZ CRYSTAL OSC
SG51HC300000000 EPSON 67
SG51HC360000000 EPSON 67
SG51K MICRO 33
SG51K-1.8432 157
SG51K-1.8432MHZ SMOS 19
SG51K-10.0MHZ AROMAT 95
10.0MHZ
SG51K-12.0000MH EPSN 5158
SG51K-12.0000MHZ EPSN 238
PDIP
SG51K-14.3181MH S-MO 23
SG51K-16 69
SG51K-16.0000 EPSON 1094
16.0000 MHZ OSC
SG51K-16.000MHZ SMD 66
SG51K-16.000MHZB 13000
SMD
SG51K-16.128MC SMD 5000
SG51K-16.2570MH SMD 3000
SG51K-16.2570MHZC 3000
SMD
SG51K-18.181MB SMD 5000
SG51K-2.048MHZ SEIKO 369
SG51K-20.0000 EPS 10
OSC
SG51K-20.0000MH EPSON 13
SG51K-20.0000MHZ S-MO 500
SG51K-20.0MEPS EXC 243
SG51K-24.0000MH S-MO 29
SG51K-24.0000MHZ S-MO 29
SG51K-24.8443MH SMD 11000
SG51K-24.8443MHZC 11000
SMD
SG51K-25.0000MH S-MO 5
SG51K-25.0000MHZC S-MO 43
SG51K-25.000MHZ SMW 41
SG51K-25.174MC SMD 3000
SG51K-3.6864MC EPM 10
SG51K-3.686MC SMD 10000
SG51K-4.0000MHZ 19
SG51K-4.0000MHZ
SG51K-4.9152 SEIKO 375
SG51K-4022A-20 EPSON 175
20.0000 MHZ OSC
SG51K-4022A-20 EPSON 175
20.0000 MHZ OSC
SG51K-4022A-20.0000 EPSON 175
20.0000 MHZ OSC
SG51K-46.200MHZ EPS 4796
SG51K-5.0318 EPSON 344
SG51K-5.031MC SMD 3000
SG51K-8.0000MHZ SEIKO EP 1838
SG51K-9.8304MHZ SEI 278
SG51K016.000OSC EPSON 32
SG51K016.000OSC EPSON 32
OSC.
SG51K0235AC 0
SG51K0242A 25
6H2-
SG51K1.8432MC EPS 68
SG51K10.0000MC SEIK 498
10.000 MHZ CRYSTAL OSC
SG51K10.0000MHZ 17
SG51K10.0000MHZC EPSON 147
SG51K10.0000MHZCEPS EPS 117
SG51K10.000MC EPSON AMERICA INC. 1
SG51K10.000MHZ M-TRON 92
SG51K10.00MHZ X 34
SG51K10.0637MC EPSN 1630
PDIP - In Stock & New
SG51K10.063MC 1564
SG51K10.083MC EPS 1564
SG51K10.240MC 91
SG51K10.960MC EPS 192
SG51K10.9800MC EPSN 200
PDIP - In Stock & New
SG51K10.980MC 192
SG51K100000MHZC EPS 93
OSE10,0000M-SG51K 10,0000 MHz C
SG51K1132A 24
6I4-
SG51K12.0000MB SEIK 2213
12.000 MHZ CRYSTAL OSC
SG51K12.000MC EPS 125
SG51K12.000MHZ 525
SG51K12.0M 475
CRYSTAL
SG51K12.2880MC 72
SG51K-12.2880MHZ
SG51K12.500MC 77
SG51K12.952000MC EPSN 1000
PDIP - In Stock & New
SG51K12.952MC 960
SG51K12.OM SMOS 237
CRY
SG51K120000MHZ SEIKO 8
SG51K12000MHZ seiko 1937
SG51K14.31818M EPS 20
SG51K14.31818MHZ EPS 20
SG51K14.3181MC SEIK 198
14.31818 MHZ CRYSTAL O
SG51K14.3181MHZ 23
SEIKO/92/N/OSC
SG51K14000MHZ 0
SG51K1431818MHZ SEIK 1000
SG51K14M SEIK 294
SG51K14MHZ SEI 294
SG51K1512A S-MOS 18
1.8432 MHZ OSCILLATO
SG51K15M SEIK 348
SG51K15MHZ SEI 348
SG51K16.0000MC SEIK 21
16.000 MHZ CRYSTAL OSC
SG51K16.0000MHZ 21
SG51K16.3000MH SEIKO90 997
SG51K16.3000MHZ SEIK 997
SG51K16.384M SEIKO EPSON 383
SG51K16.384MC 56
SG51K16.384MHZ SEIKO 383
SG51K1600000MH NMBS 14
SG51K161280MHZ MTRN 21
SG51K16384M SEIK 383
SG51K16384MHZ SEI 383
SG51K16MHZ 4
OSC EPSO
SG51K17.7344MC EPSN 300
PDIP - In Stock & New
SG51K17.734MC 288
SG51K18.000MC 91
SG51K18.8696 100
SG51K19.0000MC SEIK 750
19.000 MHZ CRYSTAL OSC
SG51K19.2M SEIKO 326
SG51K19.660MC 2168
SG51K2.0480MHZ EPSON 9
SG51K2.45760MC EPM 98
SG51K-2.4576M
SG51K2.4576M SEIKO EPSON 808
SG51K2.4576MHZ SEIKO 766
SG51K2.5000MC EPSN 206
PDIP - In Stock & New
SG51K2.500MC 1157
SG51K2.5600MHZ 10
SG51K20.0000MC SEIK 13
20.000 MHZ CRYSTAL OSC
SG51K20.000M EPS 380
SG51K20.000MHZ EPS 15
OSC
SG51K20.0M 243
O-20.0000M, OSC 20.0M DIP
SG51K20.MHZ AROHAT 10
SG51K20000MHZ MTRN 64
SG51K2022A 153
SG51K2042A SMS 50
New, Original packin
SG51K2072A S-MOS 10
SG51K20M SEIK 1
SG51K20MHZ SEI 75
SG51K2302A 18
SG51K24.0000HZ 15
SG51K24.0000MC EPSN 126
PDIP - In Stock & New
SG51K24.000MC 1201
SG51K24.000MHZ SEIKO 74
OSC / 24
SG51K24.000MHZC ISRM 3
SG51K24.7040MC EPS 705
SG51K24.704MB 360
SG51K24.704MC 676
SG51K24.MHZ AROHAT 30
SG51K24000MHZ MTRN 35
SG51K2412AC AROMAT 10
SG51K24575MHZ LINE 1200
SG51K24576M SEIK 766
SG51K24576MHZ SEI 766
SG51K248443MHZ SEIKO 1000
SG51K25.0000MC SEIK 3
25.000 MHZ CRYSTAL OSC
SG51K25.0000MHZ 3
SG51K25.000MC EPS 55
SG51K25.1720MC EPSN 135
PDIP - In Stock & New
SG51K25.172MC 130
SG51K25.1740MC SEIKO 200
SG51K25.1750MC SEIK 66
25.175 MHZ CRYSTAL OSC
SG51K25.1750MHZ SMOS 1
SG51K25.175MC 14142
SG51K2500MHZ Linf 900
SG51K26.000MC 35
ST-USA STK (727) 524-8884
SG51K28.3220MHZ SMOS 1
SG51K2MHZ SEIKO 1350
SG51K3.0000MC SEIK 143
3.0000 MHZ CRYSTAL OSC
SG51K3.000MC 96
SG51K3.0880MC EPSN 100
PDIP - In Stock & New
SG51K3.088MC 96
SG51K3.6864MHZ EPM94 56
SG51K30720MHZ SEIK 21
SG51K3162A SRM 7
SG51K32.00MHZC 27
SG51K32.00MHZCDIP1 EPSO00-9 27
SG51K32768MHZ SEIK 1000
SG51K3452A 25
SG51K34625A 25
SG51K3579545MHZ SEIK 1000
SG51K36.000MHZ SMOS 1
SG51K37.7359MC EPSN 900
PDIP - In Stock & New
SG51K4.000 88
DIP/Tube
SG51K4.0000MC EPS 25
SG51K4.0320MC SEIK 500
4.032 MHZ CRYSTAL OSC
SG51K4.0960M EPS 302
SG51K40960MHZ SEIK 598
SG51K5.0318M EPSON 344
SG51K5.0318MC EPSON 344
SG51K5112A QPAN 216
OSC 8.0000MHZ DIP IC
SG51K6.0000MC SEIK 222
6.000 MHZ CRYSTAL OSC
SG51K6.060MC EPS 100
SG51K6.0800MC EPSN 105
PDIP - In Stock & New
SG51K6.080MC 100
SG51K6.144MC EPS 977
SG51K60.000MHZC SRM 2
SG51K7.3728MC SEIK 105
7.3728 MHZ CRYSTAL OSC
SG51K7.372MC EPSON AMERICA INC. 8
SG51K8.000 EPS 70
SG51K8.000MB 7163
SG51K8.000MHZC EPSON 50
SG51K8.080MC EPS 100
SG51K8482 0
SG51K9.6000MHZ SEIKO84 25
SG51K9.600MC 120
SG51K9.8304M SEIKO EPSON 1
SG51K9.8304MB SEIK 600
9.8304 MHZ CRYSTAL OSC
SG51K98304M SEIK 1
SG51K98304MHZ SEI 111
SG51KC110592000 EPSON 17
SG51KC250000000 EPSON 31
SG51KC327680000 EPSON 26
SG51KC419430000 EPSON 1
SG51KC715900000 EPSON 22
SG51KH CRYS 50
SG51KH-32.0000 EPSON 750
32.0000 MHZ OSC SFM
SG51KH-32.000MH SMOS 24
OSC
SG51KH-33.3333M S-MO 4034
SG51KH-33.3333MHZ S-MO 33
SG51KH-36.000MHZ EPS 650
SG51KH-37.740M SMD 3000
SG51KH-39.500 EPS 39925
SG51KH-40.0000 EPSON 197
40.0000 MHZ OSC SFM
SG51KH-40.000MH SEIKO/EP 250
SG51KH-400000MH 7
SG51KH-400000MHZ 7
SG51KH-44.900MHZ EPS 49
SG51KH-50.000 EPS 196
OSC
SG51KH-50.0000M SMOS 24
SG51KH-50.0000MHZ S-MO 39
SG51KH-50.0000MHZC S-MO 59
SG51KH0472A MAXI 7
SG51KH0485A33 EPS 50
SG51KH0485A-33.3300 MHZ
SG51KH1412A33.3333MHZ SMOS 25
SG51KH1482A S-MOS 250
40.0000 MHZ OSCILLAT
SG51KH2092A EPSON 25
SG51KH2292A ROU/ 25
SG51KH30.0600MC SEIK 9998
30.06 MHZ CRYSTAL OSC
SG51KH3042A-40 8
SG51KH3042A-40 8
SG51KH3042A-40.0000 MH 8
SG51KH30MHZ EPSO 115
SG51KH3182A EPSON ELECTRONICS AMERICA 1000
CRYSTAL OSCILLATOR
SG51KH32.0000MC SEIK 1150
32.0000 MHZ CRYSTAL OS
SG51KH32.000MC SEIK 998
32.0000 MHZ CRYSTAL OS
SG51KH32.000MHZ EPSON 88
OSC / 32
SG51KH32.5140MC EPSN 100
PDIP - In Stock & New
SG51KH32.5140MHZ 100
SG51KH32.514MC 96
SG51KH32.514MR EPS 96
SG51KH33.000MC 80
SG51KH33.3333MC SEIK 375
33.3333 MHZ CRYSTAL OS
SG51KH33.3333MH 65
OSC
SG51KH33.333MC 2325
SG51KH36.0000MC SEIK 182
36.0000 MHZ CRYSTAL OS
SG51KH36.000MC 177
SG51KH37.735MC 864
SG51KH37.74000MC EPSN 500
PDIP - In Stock & New
SG51KH37.740MC 480
SG51KH377400MHZ SEIKO 875
SG51KH37740MC EPS 480
SG51KH38.0005MC EPSN 100
PDIP - In Stock & New
SG51KH38.000MC 96
SG51KH38.8800 2000
SG51KH38.8800MH 2000
SG51KH38880MHZ SEIKO 1000
SG51KH40.0000MC SEIK 1180
40.000 MHZ CRYSTAL OSC
SG51KH40.000MC SEIKO 975
4 POS 40.0000 MHZ XTAL SFM
SG51KH40.000MHZ 378
SEIKO/N/OSC
SG51KH42.9496MB EPSN 115
PDIP - In Stock & New
SG51KH42.949MB 134
SG51KH44.9000MC SEIK 61555
44.9000 MHZ CRYSTAL OS
SG51KH44.900MC 166
SG51KH46.2000MC SEIK 998
46.200 MHZ CRYSTAL OSC
SG51KH48.0000MC SEIK 1025
48.0000 MHZ CRYSTAL OS
SG51KH48.0000MHZ USI/ 33
SG51KH50.00 EPSON 275
SG51KH50.0000MC SEIK 132
50.000 MHZ CRYSTAL OSC
SG51KH50.000MC EPSON AMERICA INC. 15
SG51KH50.000MHZ 720
SEIKO/N/XTAL OS
SG51KH50.3500MC SEIK 100
50.3500 MHZ CRYSTAL OS
SG51KH50.350MC 96
SG51KH55.0000MC EPSN 5122
PDIP - In Stock & New
SG51KH55.0000MHZ SMON 588
CRYSTAL
SG51KH55.000MC 4943
SG51KHC360000000 EPSON 2
SG51KM2112A50.0MHZ 150
SG51KP20.0000MHZ SEIKO 89
SG51KT SEIKO/EP 42
SG51KT-25.175MH SMD 28000
SG51KT-25.175MHZC 28000
SMD
SG51KT-28.000MHZ EPS 1468
SG51KT-28.3046 EPS 8293
SG51KT-28.3046M SMD 3000
SG51KT-28.3046MHZ 3000
SMD
SG51KT-28.636MB SMD 5000
SG51KT-30.0600M SMD 6000
SG51KT-30.0600MHZ 6000
SMD
SG51KT-32.2560M SMD 4850
SG51KT-32.2560MHZ 4000
SMD
SG51KT-34.188MC SMD 2000
SG51KT-46.2000M SMD 27000
SG51KT1492A SRN 100
SG51KT1492A38.8800MH SMOS 100
SG51KT2102A EPSON 852
SG51KT210A-32.0 EPSON 852
SG51KT27.0036MC SEIK 393
27.0036 MHZ CRYSTAL OS
SG51KT28.0000MC EPSN 193
PDIP - In Stock & New
SG51KT28.000MC 185
SG51KT28.3220MC EPSON ELECTRONICS AM 27437
SG51KT28.3220MHZ UNK 27
SG51KT2800MHZ SEIK 866
SG51KT30.0000M SEIKO91 1401
SG51KT30.0000MH SEIK 1401
SG51KT30.0000MHZ SEI 825
SG51KT30MHZ 6
SG51KT32.0000MHZ EPS 238
SG51KT32.000MHZ SG 50
SG51KT32.5140MC EPSN 100
PDIP - In Stock & New
SG51KT32.514MC 96
SG51KT32.7680MC EPSN 391
PDIP - In Stock & New
SG51KT32.768MC 879
SG51KT322560MHZ SEIKO 975
SG51KT32MHZ 5
SG51KT33.3000M SEIKO90 161
SG51KT33.3000MH SEIK 61
SG51KT34.0000MC SEIK 939
34.0000 MHZ CRYSTAL OS
SG51KT36.0000MC EPSON ELECTRONICS AM 132
SG51KT36.000MC 126
SG51KT40.000MC EPS 6
SG51KT45.0000MC SEIK 498
45.000 MHZ CRYSTAL OSC
SG51KT46.2000MH SE 5000
SG51KT46.2000MHZ SE 5000
SG51KTC260000000 EPSON 75
SG51KTC277000000 EPSON 24
SG51L3.000MC EPS 96
SG51O15.000MC EPSO 109
SG51P EPSON 288
SG51P-1.8432MC EPSON AMERICA-CRY/OS 25
SG51P-1.8432MHZ EPSON 28
SG51P-12.2880MH SMOS 143
SG51P-12.5000 SMO 59
CRY
SG51P-14.760MC SMD 10000
SG51P-15.0000MC EPSON AMERICA-CRY/OS 1220
SG51P-16.0000MHZ SEIK 54
XTAL
SG51P-16.000MC EPS 154
SG51P-19.9600MH SMD 20000
SG51P-19.9600MHZC 21000
SMD
SG51P-2.0000MHZ EPS 450
OSC
SG51P-20.0000MH EPSON 20
SG51P-20.00MHZ 25
SG51P-20.0MEPS EXC 7
SG51P04.000000C 550
CRYSTAL OSCILLATOR
SG51P0492A2.0480MHZC 25
OSC DIP 2.0480MHZ PCMT
SG51P06.144000C 50
CRYSTAL OSCILLATOR
SG51P08.000000C 700
CRYSTAL OSCILLATOR
SG51P1.5440 MONSANT 19
SG51P1.5440MHZ EPS 24
SG51P1.544MC EPS 6518
SG51P1.5540MHZ 11
SG51P1.8432 EPSON 80
SG51P1.8432M S-MOS 26
CRYSTAL
SG51P1.8432MHZ100PPMEPS EPS 665
SG51P1.8432MHZ100PPMTU EPS 200
SG51P1.8432MHZ100PPMTUEPS 170
SG51P1.8432MHZEPS EPS 250
SG51P1.843MC 643
SG51P10.000 EPSO 50
SG51P10.000000C 348
CRYSTAL OSCILLATOR
SG51P10.000000MHZC EPSON 200
SG51P10.0000M EPSON 8
SG51P10.0000MC EPSON ELECTRONICS AM 8
SG51P10.0000MHZ EPSON 2300
SG51P10.000MC EPNL 1415
SG51P10.000MHZ Epso 2900
SG51P10.00MHZ EPSON 847
SG51P10.00MHZCMOSTT EPSO 371
SG51P10.00MHZCMOSTTL EPSON 184
SG51P10.00MHZCMOSTTLEPS EPS 9
SG51P10.00MHZEPS EPS 15
SG51P10.0MHZ100PPMTU EPS 100
SG51P10.0MHZ100PPMTUEPS 75
SG51P10.240MC EPSON ELECTRONICS AM 37
SG51P10.240MHZ EPSON 56
SG51P10.240MHZEPS EPS 176
SG51P100000MHZCG5P00024 EPS 134
OSE10,0000P-Oscillator 10,0000 MHz S
SG51P102400MHZC EPS 56
Oscillator 10,2400 MHz SG51P
SG51P10240MHZ 0
SG51P10MC SE 620
SG51P10MHZ100PPMEPS EPS 1025
SG51P11.000MC EPSON ELECTRONICS AM 334
SG51P11.0592MHZ EPSON 250
SG51P11.0592MHZ100PPMEPS EPS 1700
SG51P11.0592MHZCMOS EPSO 107
SG51P11.0592MHZCMOST EPSO 107
SG51P11.0592MHZCMOSTT EPSON 453
SG51P11.0592MHZCMOSTTLEPS EPS 43
SG51P11.059MC EPSON ELECTRONICS AM 807
SG51P11.289600C 315
CRYSTAL OSCILLATOR
SG51P110000MHZCG5P0B071 EPS 280
OSE11,0000P-Oscillator 11,0000 MHz S
SG51P12 SG 503
SG51P12.0000MC EPSON ELECTRONICS AM 773
SG51P12.0000MHZ MURATA 25
SG51P12.0000MHZB EPSON 1572
SG51P12.000M EPS 3585
SG51P12.000MHZ EPSON 61
OSC / 12
SG51P12.288000MHZB EPSON 300
SG51P12.2880MC EPSON ELECTRONICS AMERICA, INC. 163
SG51P12.2880MHZ EPSON 50
SG51P12.2880MHZB EPSON 325
SG51P12.2880MHZCMOS EPSO 232
SG51P12.2880MHZCMOST EPSO 138
SG51P12.2880MHZCMOSTT EPSON 291
SG51P12.2880MHZCMOSTTL EPS 166
SG51P12.2880MHZCMOSTTLEPS EPS 166
SG51P12.2880MHZEPS EPS 765
SG51P12.2880MHZEPSE001 EPS 24
SG51P12.5000MHZ SG 25
TRAN
SG51P12.50MC 300
SG51P12.50MHZ100P EPSO 96
SG51P12.50MHZ100PPM EPSON 25
SG51P12.50MHZ100PPMEPS EPS 145
SG51P12.50MHZ50PP EPSO 138
SG51P12.50MHZ50PPM EPSON 138
SG51P12.5MHZ SG 172
OSCILL
SG51P12.800MC EPS 135
SG51P12.9600MC EPSN 500
PDIP - In Stock & New
SG51P12.960MC 508
SG51P12.980MC EPS 508
SG51P120000MHZCG5P00214 EPS 28
OUTPUT ENABLE Quarzoszill.-Fabrikat:SEIK
SG51P122880MHZCG5P00174 EPS 166
OSE12,2880P-Oscillator 12,2880MHz SG51P
SG51P12288MHZ 100
SG51P125000MHZ EPS 1850
SG51P125000MHZCG5P01014 EPS 25
Oscillator 12,5000MHz SG51P
SG51P128000MHZC EPSON 920
SG51P12MHZ100PPMEPS EPS 525
SG51P14.0000MB EPSN 1165
PDIP - In Stock & New
SG51P14.000MB 1118
SG51P14.00MHZCMOSTT EPSO 144
SG51P14.00MHZCMOSTTL EPSON 144
SG51P14.00MHZCMOSTTLEPS EPS 98
SG51P14.1875MHZ EPSO 207
SG51P14.3180MHZC EPSON 96
SG51P14.3180MHZCEPS EPS 71
SG51P14.3181 MIS 23
SG51P-14.3181 MHZ
SG51P14.31818-MHZ EPSON 397
DIP
SG51P14.318180MHZC EPSON 878
SG51P14.31818MC EPS 1
SG51P14.31818MHZ100PPMEPS EPS 333
SG51P14.3181MC SEIK 1038
14.31818 MHZ CRYSTAL O
SG51P14.3181MHZ EPSON 5
OSC / 14.3181
SG51P14.3181MHZC EPSON 60
SG51P14.318MB EPS 844
SG51P14.318MC 365
SG51P14.7456MCS 235
SG51P14.7456MHZ EPSON 738
SG51P14.745MC EPSON ELECTRONICS AM 135
SG51P143180MHZC EPS 71
OSE14,3180P-Oscillator 14,3180 MHz S
SG51P1431818MHZ 0
SG51P147456MHZ 0
SG51P15.0000MH EPSON 49
SG51P15.000MC EPSON ELECTRONICS AM 135
SG51P15.00MHZ EPSON 137
SG51P15.00MHZEPS EPS 537
SG51P15.3600MHZB EPSON 750
SG51P15.360MHZ EPSON 1297
SG51P150000MHZCG5P00324 EPS 137
OUTPUT ENABLE Quarzoszill.-Fabrikat:SEIK
SG51P16.00 SEI 72
SG51P16.000000C 1160
CRYSTAL OSCILLATOR
SG51P16.0000MH EPSN 2350
SG51P16.0000MHZB EPSON 14
SG51P16.0000MHZBS EPSON 97
SG51P16.000MHZ EPSON 141
OSC / 16
SG51P16.00MHZ EPSO 280
CRY
SG51P16.0MHZ 22
SG51P16.0MHZ100PPMTUEPS 25
SG51P16.3840MC SEIK 300
16.3840 MHZ CRYSTAL OS
SG51P16.3840MHZ EPSON 1718
SG51P16.3840MHZEPS EPS 100
SG51P16.384MC 371
SG51P16.670MHZ EPSON 744
SG51P16.9344M SEIKO 700
SG51P16.9344MHZ EPSON 100
SG51P160000MHZ SIEKO 25
SG51P160000MHZC SEIKO 79
SG51P160000MHZCG5P00134 EPS 18
Oscillator 16,0000 MHz SG51P
SG51P16000MC EPS 24
14-P DIP 16MHZ SER OSC
SG51P163840MHZ SIEKO 20
SG51P18.000MC EPSON ELECTRONICS AM 135
SG51P18.4320MC Epson 0
SG51P18.4320MHZ EPSON 61
SG51P18.4320MHZEPS EPS 125
SG51P18.432M SEIKO 948
SG51P18.432MC EPSON ELECTRONICS AM 948
SG51P18.432MHZ EPS 53
SG51P18.432MHZ
SG51P18.869MC EPSON ELECTRONICS AM 203
SG51P184320MHZ SIEKO 6
SG51P184320MHZCG5P00094 EPS 40
SG51P-18.4320MHZ
SG51P18432M SEI 948
SG51P18432MC EPSON 992
SG51P18432MCMHZ EPSON 650
SG51P18432MHZC EPSON 558
SG51P18432MHZCG5P00374 EPS 225
Oscillator 1,8432 MHz SG-51P 100PPM
SG51P19.4400MHZ S-MOS 100
SG51P19.6608 305
OSC 19.6608MHZ SMT
SG51P19.6608A4 39
CRYSTAL OSCILLATOR
SG51P19.6608MHZ EPSON 1366
SG51P19.6608MHZ100PPMEPS EPS 235
SG51P19.6608MHZCMOSTT EPSON 78
SG51P19.6608MHZCMOSTTL EPS 3
SG51P19.6608MHZCMOSTTLEPS EPS 3
SG51P19.660MC EPSON ELECTRONICS AM 36
SG51P19.9880MB SEIK 3000
19.9880 MHZ CRYSTAL OS
SG51P196608MHZCG5P00054 EPS 3
OSE19,6608P-Oscillator 19,6608 MHz S
SG51P199600MHZ SEIKO 1000
SG51P2.0000MHZC EPSON 69
SG51P2.0000MHZEPS EPS 50
SG51P2.000MC EPS 1405
SG51P2.000MHZ EPS 16
DIP OSC
SG51P2.0480MC SEIK 172
2.0480 MHZ CRYSTAL OSC
SG51P2.048MC EPSON ELECTRONICS AM 135
SG51P2.20MHZ EPSON 138
SG51P2.4576M SEIKO EPSON 15
SG51P2.4576MHZ SEIKO 1479
SG51P2.4576MHZ100PPMEPS EPS 800
SG51P2.4576MHZ100PPMTU EPS 25
SG51P2.4576MHZ100PPMTUEPS 25
SG51P2.4576MHZEPS EPS 75
SG51P2.457MC EPSON AMERICA INC. 331
SG51P2.50MC EPNL 300
SG51P2.50MHZ EPSON 1242
SG51P2.50MHZEPS EPS 650
SG51P20.000000MHZB EPSON 755
SG51P20.0000MB EPSON 322
SG51P20.0000MC EPSON ELECTRONICS AM 8
SG51P20.0000MHZ EPS 239
SG51P20.0000MHZB EPSON 2
SG51P20.0000MHZC EPSON 35
SG51P20.000M EPS 1550
SG51P20.000MC EPNL 385
SG51P20.000MHZC EPSON 15
OSC / 20
SG51P20.0M 7
O-20.0000M, OSC 20.0M DIP
SG51P20.0MHZ100PPMTU EPS 430
SG51P20.0MHZ100PPMTUEPS 430
SG51P20.480MC EPSON ELECTRONICS AM 135
SG51P20.7470MC EPSN 2000
PDIP - In Stock & New
SG51P20.747MC 1920
SG51P200000MHZ SIEKO 5
SG51P20000MHZ 0
SG51P2000MHZ EPS 1593
SG51P204800MHZ SIEKO 5
SG51P20M SEI 2
SG51P20MC SE 2
SG35WV220UFM 3075
SG50WV2R2UFM 1500
SG25WV47UFM SAWHA 6000
SG-310SCF33.3333MB3 EPS 1000
SG51P-18432MHZ EPS 130
SG50WV22UFM05011AB SAMWHA 950
SG201T 62
SG207T 8
SG2401T 10
SG2402N 4
SG301AJ 47
SG301T 3
SG3059J 19
SG3146EJ 26
SG321T 2
SG3250M 88
SG3250T 277
SG3509N 32
SG3524J/SG 1
SG3524N/HOUSE 211
SG3524N/SIG 19
SG353-05K 150
SG3540DW 200
SG388AT 1
SG20000-19.44MHZ CW 87
SG3030JF32.768000KB EPS 1550
SG2823DW SG 28
SG3524NE4 TI 246
SG3524DG4 TI 108
SG260-LF RTI Electronics 200
Thermistor NTC 0.5Ohm 20% 2-Pin

Catalog Index: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
151 


Electronic Components Parts:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Electronic Component Images:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Copyright © 1998-2014 Oxygen Electronics, LLC All rights reserved.
Privacy Policy